Prøv den politiske quiz
+

Videnskab platform og politikker

Kandidater

Emner

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

SP>SP  Partiets støttebaseFor valg

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

SP>SP  Offentlige erklæringerJa

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

SP>SP  Offentlige erklæringerJa

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

SP>SP  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

SP>SP  Offentlige erklæringerJa


Hvor ligner din politiske tro på Science’s politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

SP>SP  Offentlige erklæringerJa

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

SP>SP  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Regulering af medicinpriser

Skal regeringen regulere priserne på livreddende medicin?

SP>SP  Partiets støttebaseJa, og vi bør socialisere medicin og sundhedspleje

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

SP>SP  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Internet forordning

Skal regeringen regulere internettet?

SP>SP  Offentlige erklæringerNej

Økonomien  ›  Søndag Dobbelt Løn

Skal arbejdstagere fortsat blive betalt dobbelt løn på søndag?

SP>SP  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

SP>SP  Offentlige erklæringerJa, men kun på ordre fra retten

Økonomien  ›  Velfærdsnarkotikatests

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer?

SP>SP  Partiets støttebaseJa, men giv behandling til dem der har testet positiv

Immigration  ›  Udviser Kriminelle Indvandrere

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

SP>SP  Partiets støttebaseJa, så længe det er sikkert for dem at vende hjem til deres land

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

SP>SP  Partiets støttebaseNej, tjenesten bør være et valg i stedet for en pligt

Sundhedspleje  ›  Sygeplejerske til patientforhold

Skal sygeplejerske til patientforholdene øges?

SP>SP  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Minimumsløn

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn?

SP>SP  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

SP>SP  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Skatter

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige?

SP>SP  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Dyreforsøg

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik?

SP>SP  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Syriske flygtninge

Skulle Australien acceptere flygtninge fra Syrien?

SP>SP  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Kvoter for kvinder i bestyrelser

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

SP>SP  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk?

SP>SP  Partiets støttebaseJa, men regeringen bør give gratis sprogkurser

Social  ›  Pilprøve på musikfestivaler

Støtter du narkotikatest på live musikfestivaler?

SP>SP  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Boat Indvandrere

Skulle Australien acceptere asylsøgende båd indvandrere?

SP>SP  Offentlige erklæringerJa

Social  ›  Dødsstraf

Skulle dødsstraffen genindføres?

SP>SP  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Indvandringsforbud

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i Australien?

SP>SP  Offentlige erklæringerNej

Miljøet  ›  Coal Seam Gas

Skulle regeringen tillade Coal Seam Gas (CSG) projekter i Australien?

SP>SP  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Adler A110 Ban

Skulle regeringen forbyde import af Adler A110 løftestang-action shotgun?

SP>SP  Partiets støttebaseJa, denne pistol tilgængelighed ville sætte offentligheden i fare for en masse skydning

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

SP>SP  Partiets støttebaseJa

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

SP>SP  Offentlige erklæringerJa

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

SP>SP  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

SP>SP  Partiets støttebaseMindre

Udenrigspolitik  ›  Hvalfangst

Skulle Australien tage en aggressiv holdning mod japanske hvalfangere?

SP>SP  AfstemningsrekordNej

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

SP>SP  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Levende Eksport

Skulle regeringen tillade eksport af levende dyr til udlandet?

SP>SP  Partiets støttebaseNej

Uddannelse  ›  University Funding

Skal universiteterne fastsætte deres egne gebyrer?

SP>SP  Offentlige erklæringerNej

Social  ›  Safe Schools

Skulle regeringen fortsat finansiere Safe Schools Coalition?

SP>SP  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Whistleblower beskyttelse

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers?

SP>SP  Partiets støttebaseJa

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

SP>SP  Offentlige erklæringerJa

Indenrigspolitik  ›  Woman Kvoter

Skal de politiske partier være forpligtet til at køre en vis procentdel af kvindelige kandidater?

SP>SP  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

SP>SP  Offentlige erklæringerJa

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

SP>SP  Partiets støttebaseNej, jeg er ikke tilhænger af dødsstraf

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

SP>SP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Politisk Party Tilskud

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen?

SP>SP  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Niqāb

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier?

SP>SP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

SP>SP  Partiets støttebaseNej, og vælgere skal først bestå en simpel test for at vise at de forstår grundlæggende politik, før de for lov at stemme

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

SP>SP  Partiets støttebaseJa, så længe det ikke var en grov, voldelig, økonomisk eller seksuel forbrydelse

Miljøet  ›  Uran

Skulle regeringen tillade minedrift og eksport af uran?

SP>SP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i Australien, har ret til at stemme?

SP>SP  Partiets støttebaseNej, kun danske statsborgere skal have lov til at stemme

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

SP>SP  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Lås ud love

Støtter du låsningslov?

SP>SP  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

SP>SP  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Ulandsbistand

Skulle Australien øge eller mindske udgifterne udenlandsk bistand?

SP>SP  Partiets støttebaseSænk, indtil vi reducerer vores nationale budgetunderskud drastisk

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

SP>SP  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Atomaffald

Har du støtte opbygningen af ​​en affald lagerfacilitet nukleare i Northern Territory?

SP>SP  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

SP>SP  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

SP>SP  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Fri handel

Har du støtter Kina-Australien frihandelsaftale?

SP>SP  Partiets støttebaseJa

Uddannelse  ›  Folkeskole

Skulle den føderale regering slå over skolens midler til staterne?

SP>SP  Offentlige erklæringerNej

Indenrigspolitik  ›  monarki

Skulle Australien ende monarkiet og blive en republik?

SP>SP  Partiets støttebaseJa

Uddannelse  ›  Charterskoler

Støtter du charterskoler?

SP>SP  Partiets støttebaseNej, vi bør fokusere på at forbedre vores offentlige skoler og øge lærerlønnen i stedet

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

SP>SP  Partiets støttebaseJa

Dansk