Skal universiteterne fastsætte deres egne gebyrer?

I oktober 2015 Undervisningsminister Simon Birmingham afslørede et forslag, der ville skære midler til universiteterne og deregulere de gebyrer, som de opkræver studerende. Folketingets Budget Office anslået, at studieafgifter vil stige med 40%, hvis universiteterne fik lov til at sætte dem uden offentlig regulering. Fortalere, herunder Mr. Birmingham, hævder, at udgifterne til universitetets midler er vokset dobbelt så hurtigt i økonomien siden 2009. Modstanderne hævder, at PBO skøn på 40% er for lav, og studieafgifter vil nemt dobbelt eller tredobbelt hvis regeringen ophører at regulere dem.

Lær mere Stats Diskuter

Skulle den føderale regering slå over skolens midler til staterne?

I 2016 Prime Minster Turnbull foreslået, at uddannelse finansiering bør skifte fra den føderale regering til staterne, hvis de er i stand til at hæve flere indtægter under hans foreslåede afgift planen. Planen var modstander af Labor og grønne partier, der hævdede, at det ville opgive reformerne behovsbaserede finansieringsmuligheder sat på plads efter Gonski rapport udkom i 2012. Uden føderal finansiering, de argumenterede, hedder med økonomisk dårligt stillede studerende vil falde yderligere bagud . Forslagsstiller hævder, at Institut for Uddannelse er for stor og stater ville gøre et bedre stykke arbejde med administrerende skoler.

Lær mere Stats Diskuter

Bør universiteter holdes økonomisk ansvarlige, hvis kandidater, med grader, der fører til job med lavere indkomst, misligholder deres studielån?

Lær mere Stats Diskuter

Støtter du charterskoler?

Charterskoler er skattebetalere finansierede K-12 skoler, der forvaltes af private virksomheder. I Australien er 30% af gymnasieeleverne indskrevet i private skoler. Alle australske private skoler har modtaget nogle føderale offentlige midler siden 1970’erne. Siden 2010 har regeringen testet et initiativ i det vestlige Australien kaldet initiativet Independent Public School (IPS). Den føderale regering har vist interesse for at udbygge IPS-initiativet landsdækkende.

Lær mere Stats Diskuter

Skulle Australien acceptere asylsøgende båd indvandrere?

I øjeblikket er asylansøgere, der ankommer i Australien med båd nægtet indvandrerstatus. Hvis de er ægte flygtninge de er genbosat i Papua Ny Guinea, og hvis de ikke er ægte flygtninge de sendes tilbage til deres oprindelsesland eller et sikkert tredjeland end Australien. Dette spørgsmål er i øjeblikket den højeste rangerede "vigtigste" spørgsmål af valget. <a target="_blank" href="http://www.immi.gov.au/visas/humanitarian/novisa/regional-arrangements.pdf">Få mere</a> eller

Lær mere Stats Diskuter

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

I 2015 den amerikanske Repræsentanternes Hus indført Etablering Obligatoriske Minimumstryk for Ulovlig Reentry Act of 2015 (Kate lov.) Loven blev indført efter San Francisco 32 år gammel San Francisco bosiddende Kathryn Steinle blev skudt og dræbt af Juan Francisco Lopez-Sanchez på juli 1, 2015. Lopez-Sanchez var en illegal indvandrer fra Mexico, der var blevet deporteret på fem separate lejligheder siden 1991 og er blevet sigtet for syv felony overbevisning. Siden 1991 Lopez-Sanchez var blevet anklaget for syv felony overbevisning og deporteret fem gange af den amerikanske Immigration og Naturalization service. Selvom Lopez-Sanchez havde flere udestående warrants i 2015 myndigheder ikke at deportere ham på grund af San Franciscos fristed city politik, der forhindrer retshåndhævende embedsmænd fra spørgsmålstegn en beboers status indvandring. Fortalere for Sanctuary by love hævder, at de gør det muligt illegale indvandrere til at rapportere forbrydelser uden frygt for at blive indberettet. Modstandere hævder, at Sanctuary by love giver tilskynde ulovlig indvandring og forhindre retshåndhævende myndigheder fra tilbageholde og deportere kriminelle.

Lær mere Stats Diskuter

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk?

Lær mere Stats Diskuter

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

Siden 2007 har alle, der ansøger om australsk statsborgerskab måtte tage en test på deres nye lands historie, politik og værdier. Den 45 minutter test gives kun på engelsk og indeholder 20 multiple choice-spørgsmål, som er trukket tilfældigt fra en pulje på 200 fortrolige spørgsmål. Materialet er hentet fra den officielle guide "Vores fælles bånd" udgivet af den australske regering afdeling af indvandring og EU-borgerskab.

Lær mere Stats Diskuter

Skulle Australien øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere?

Dygtige visa midlertidige er normalt gives til udenlandske forskere, ingeniører, programmører, arkitekter, ledere og andre stillinger eller områder, hvor efterspørgslen udkonkurrerer udbuddet. De fleste virksomheder hævder, at ansætte kvalificeret udenlandsk arbejdskraft giver dem mulighed for at konkurrencedygtige besætte stillinger, der er i høj efterspørgsel. I 2016 annoncerede Migration Rådet et forslag, hvor uddannet på amerikanske og britiske universiteter og colleges studerende kunne søge arbejde visa i Australien. De studerende får lov til at holde op til fire år på midlertidige visa og derefter ansøge om permanent statsborgerskab. De Migration Råds skøn dette vil tilføje 1600 milliarder til landets bruttonationalprodukt gennem 2050. Modstanderne hævder, at kvalificerede indvandrere mindske middelklasse løn og job uopsigelighed.

Lær mere Stats Diskuter

Skal indvandrere til Australien få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus?

Flere statsborgerskab, også kaldet dobbelt statsborgerskab, er en persons statsborgerskabsstatus, hvor en person samtidig betragtes som en borger i mere end en stat i henhold til disse staters lovgivning. Der findes ingen international konvention, der bestemmer statsborgerskab eller statsborgerskabsstatus for en person, som udelukkende er defineret ved national lovgivning, som varierer og kan være uforenelig med hinanden. Nogle lande tillader ikke dobbelt statsborgerskab. De fleste lande, der tillader dobbelt statsborgerskab, kan stadig ikke anerkende det andet statsborgerskabs statsborgerskab inden for eget område, for eksempel i forbindelse med indrejse i landet, national tjeneste, stemmeafgivelse mv.

Lær mere Stats Diskuter

Bør immigranter fra højrisikolande forbydes at komme ind i landet, indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

Tilhængere hævder, at denne strategi vil styrke den nationale sikkerhed ved at minimere risikoen for, at potentielle terrorister kommer ind i landet. Forbedrede screeningsprocesser, når de er implementeret, vil give en mere grundig vurdering af ansøgere, hvilket reducerer sandsynligheden for, at ondsindede aktører får adgang. Kritikere hævder, at en sådan politik utilsigtet kan fremme diskrimination ved bredt at kategorisere individer baseret på deres oprindelsesnation snarere end specifikke, troværdige trusselsefterretninger. Det kan belaste de diplomatiske forbindelser med de berørte lande og potentielt skade opfattelsen af den nation, der vedtager forbuddet, blive set som fjendtlig eller fordomsfuld over for visse internationale samfund. Derudover kan ægte flygtninge, der flygter fra terrorisme eller forfølgelse i deres hjemlande, uretmæssigt nægtes et tilflugtssted.

Lær mere Stats Diskuter

Bør hjemløse personer, der har nægtet ledig husly eller bolig, have lov til at sove eller slå lejr på offentlig ejendom?

Lær mere Stats Diskuter

Bør regeringen tilskynde til opførelsen af boliger med høj tæthed?

Bebyggelse med høj tæthed refererer til boligbyggerier med en højere befolkningstæthed end gennemsnittet. For eksempel anses højhuslejligheder for høj tæthed, især i sammenligning med enfamiliehuse eller ejerlejligheder. Fast ejendom med høj tæthed kan også udvikles fra tomme eller forladte bygninger. For eksempel kan gamle pakhuse renoveres og laves om til luksuslofter. Endvidere kan erhvervsbygninger, der ikke længere er i brug, ombygges til højhuse. Modstandere hævder, at flere boliger vil sænke værdien af deres hjem (eller lejeenheder) og ændre kvarterernes "karakter". Fortalere hævder, at bygningerne er mere miljøvenlige, end enfamiliehuse vil sænke boligudgifterne for folk, der ikke har råd til store boliger.

Lær mere Stats Diskuter

Bør finansiering til lokale politiafdelinger omdirigeres til sociale og samfundsbaserede programmer?

"Defund the police" er et slogan, der understøtter afhændelse af midler fra politiafdelinger og omfordeling til ikke-politimæssige former for offentlig sikkerhed og samfundsstøtte, såsom sociale tjenester, ungdomstjenester, boliger, uddannelse, sundhedspleje og andre samfundsressourcer.

Lær mere Stats Diskuter

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

Felony fratagelse er udelukkelsen fra at stemme af mennesker ellers er berettiget til at stemme på grund af domfældelse for en strafbar handling, som regel begrænset til den mere alvorlige klasse af forbrydelser anses felonies. People service-sætninger på fem år eller mere er ikke tilladt at stemme, mens de er i fængsel. Fratagelse ikke fortsætter efter løsladelse fra fængsel / fængsel. Commonwealth Franchise Act 1902 nægtet franchisen til at stemme til alle "vidnefældet for forræderi, eller som var blevet dømt og er under sætning eller underlagt blive dømt for nogen forbrydelse, straffes med fængsel i et år eller længere.« I 1995 loven blev lempet til kun at omfatte mennesker, der betjener fængselsstraffe på mere end fem år.

Lær mere Stats Diskuter

Skulle regeringen forbyde import af Adler A110 løftestang-action shotgun?

I august 2015 premierminister Tony Abbott vendt et forbud mod import af A110 løftestang-action shotgun. Dette vendt en seks måneders forbud af pistolen, at regeringen havde vedtaget i juli 2015. Gun rettigheder fortalere hævder, at pistolen ikke bør forbydes, da det ikke er halvautomatisk og meget brugt af lovlydige jægere og landmænd. Anti-gun aktivister fra pistolen hævde, at det er for ens til en halvautomatisk våben, da en modificeret version kan brand elleve runder i elleve sekunder og ophævelse af forbuddet kan føre til masse skyderier.

Lær mere Stats Diskuter

Bør politiet bruge lovligt udstyr?

Militarisering af politiet henviser til brugen af militært udstyr og taktik af retshåndhævende embedsmænd. Dette inkluderer brugen af pansrede køretøjer, angrebsrifler, flashbanggranater, snigskytterifler og SWAT-hold. Tilhængere hævder, at dette udstyr øger officerernes sikkerhed og sætter dem i stand til bedre at beskytte offentligheden og andre første respondenter. Modstandere hævder, at politistyrker, der modtog militært udstyr, mere sandsynligt havde voldelige møder med offentligheden.

Lær mere Stats Diskuter

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

Overbelægning i fængsler er et socialt fænomen, der opstår, når efterspørgslen efter plads i fængsler i en jurisdiktion overstiger kapaciteten for fanger. Spørgsmålene i forbindelse med overbelægning i fængsler er ikke nye og har været under opsejling i mange år. Under USA’s krig mod narkotika blev staterne ansvarlige for at løse fængselsoverbelastningsspørgsmålet med et begrænset beløb. Desuden kan føderale fængselsbestande stige, hvis stater overholder føderale politikker, såsom obligatoriske minimumsstraffe. På den anden side giver justitsministeriet milliarder af dollars om året til statslige og lokale retshåndhævende myndigheder for at sikre, at de følger de politikker, som den føderale regering har angivet vedrørende amerikanske fængsler. Fængselsoverbelægning har påvirket nogle stater mere end andre, men generelt er risikoen for overbelægning betydelig, og der er løsninger på dette problem.

Lær mere Stats Diskuter

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

Siden 1999 er henrettelserne af narkotikasmuglere blevet mere almindelige i Indonesien, Iran, Kina og Pakistan. I marts 2018 foreslog amerikanske præsident Donald Trump at udføre narkotikasmuglere for at bekæmpe sit lands opioideepidemi. 32 lande pålægger dødsstraf for narkotikasmugling. Syv af disse lande (Kina, Indonesien, Iran, Saudi Arabien, Vietnam, Malaysia og Singapore) udfører rutinemæssigt narkotikakriminalitet. Asien og Mellemøsten er hård tilgang kontrasterer med mange vestlige lande, der har legaliseret cannabis i de seneste år (salg af cannabis i Saudi-Arabien straffes ved afskalling).

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

Private fængsler er fængselscentre, der drives af et for-profit selskab i stedet for et statsligt organ. Virksomhederne, der driver private fængsler, udbetales en per-diem eller månedlig sats for hver fange de holder i deres faciliteter. I 2018 blev 18,4% af fangerne i Australien afholdt i private fængsler. Modstandere af private fængsler hævder, at fængsling er et samfundsmæssigt ansvar, og at overdrage det til overskudsvirksomheder er umenneskeligt. Proponenter hævder, at fængsler, der drives af private virksomheder, er konsekvent mere omkostningseffektive end dem, der drives af offentlige myndigheder.

Lær mere Stats Diskuter

Støtter du legaliseringen af marihuana?

Den 24. februar, 2016 australske parlament vedtaget en ændring af lov om euforiserende stoffer, som legaliseret medicinsk marihuana. Ændringen giver patienter med en recept fra en læge til at besidde og bruge medicinsk cannabis. Den cannabis skal dyrkes i Australien under tilsyn af den lokale regering. Analytikere forudser, at marihuana vil være til rådighed for patienter, der begynder i 2017.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen kræve, at ansatte i store virksomheder vaccineres mod COVID?

I september 2021 blev Italien det første europæiske land til at gøre COVID-19 sundhedskort obligatorisk for alle arbejdere. Ved udgangen af samme måned annoncerede Canada, USA, Australien, Kasakhstan, Saudi -Arabien og Turkmenistan alle lignende vaccinationsmandater. Fortalere for mandatet hævder, at disse mandater er den eneste måde at afslutte den globale COVID-19-pandemi. Modstandere citerer bevis for, at mennesker, der allerede har naturlig immunitet, har en øget risiko for vaccinebivirkninger forårsaget af et forstærket inflammatorisk respons.

Lær mere Stats Diskuter

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

Private sygekasser private sundheds- og leveres af en række private sygeforsikringer organisationer, kaldet sundhedsfonde. Koalitionen under Tony lovet at privatisere Medibank hvis det vandt i 2010 valget, men blev igen besejret af Labor. Privatiseringen var igen en koalition politik for 2013 valget, som koalitionen vandt.

Lær mere Stats Diskuter

Er du til fordel for universel tandpleje?

I 2012 gennemførte regeringen en dental plan, der ville afsætte 4 milliarder $ i finansieringen gennem 2018. Programmet vil give tandlægeydelser til børn, Medicare modtagere og lave voksne indkomst, der bor i landdistrikterne.

Lær mere Stats Diskuter

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

I 2018 foreslog embedsmænd i den amerikanske by Philadelphia City at åbne en "sikker havn" i et forsøg på at bekæmpe byens heroinepidemi. I 2016 døde 64.070 mennesker i USA mod narkotika-overdoser - en stigning på 21% fra 2015. 3/4 af overdoseringsdød i USA skyldes opioid-klassen af ​​lægemidler, der omfatter receptpligtige smertestillende midler, heroin og fentanyl. For at bekæmpe epidemiske byer, herunder Vancouver, BC og Sydney, åbnede AUS sikre havne, hvor narkomaner kan injicere lægemidler under tilsyn af læger. De sikre havne reducerer overdoseringsdødeligheden ved at forsikre de afhængige patienter, der får lægemidler, der ikke er forurenet eller forgiftet. Siden 2001 har 5.900 mennesker overdoseret i et sikkert havn i Sydney, Australien, men ingen er døde. Proponenter hævder, at de sikre havne er den eneste beviste løsning for at sænke overdoseringsfrekvensen og forhindre spredning af sygdomme som hiv-aids. Modstandere hævder, at sikre havne kan fremme ulovlig narkotikabrug og omdirigere finansiering fra traditionelle behandlingscentre.

Lær mere Stats Diskuter

Bør regeringen finansiere Verdenssundhedsorganisationen?

Verdenssundhedsorganisationen blev grundlagt i 1948 og er et specialiseret agentur fra De Forenede Nationer, hvis hovedmål er "at opnå det højeste mulige sundhedsniveau af alle mennesker." Organisationen yder teknisk bistand til lande, sætter internationale sundhedsstandarder og retningslinjer og indsamler data om globale sundhedsspørgsmål gennem World Health Survey. WHO har ført global folkesundhedsindsats, herunder udvikling af en ebolavaccine og næsten udryddelse af polio og kopper. Organisationen ledes af et beslutningsorgan sammensat af repræsentanter fra 194 lande. Det finansieres af frivillige bidrag fra medlemslande og private donorer. I 2018 og 2019 havde WHO et budget på 5 milliarder dollars, og de førende bidragydere var De Forenede Stater (15%), EU (11%) og Bill and Melinda Gates-stiftelsen (9%). Tilhængere af WHO hævder, at nedskæring af finansiering vil hæmme den internationale kamp mod Covid-19-pandemien og sap USA af global indflydelse.

Lær mere Stats Diskuter

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

Enkeltbetaler sundhedsydelser er et system, hvor alle borgere betaler regeringen at yde grundlæggende sundhedsydelser til alle beboere. Under dette system kan regeringen forsørge sig selv eller betale en privat sundhedsudbyder for at gøre det. I et enkeltbetalingssystem modtager alle beboere sundhedsydelser uanset alder, indkomst eller sundhedstilstand. Lande med enkeltbetalers sundhedssystemer omfatter Storbritannien, Canada, Taiwan, Israel, Frankrig, Hviderusland, Rusland og Ukraine.

Lær mere Stats Diskuter

Skal sygehusene fortsat blive finansieret på gebyr-for-service model?

Australske hospitaler er i øjeblikket afsat midler på en fast pris for hver behandling, de leverer. Fortalere ser denne plan, som gør hospitaler mere effektiv og giver en ensartet pleje. Modstanderne mener, det forårsager sygehuse til at tilbyde dyrere behandlinger for at maksimere deres profit.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen regulere priserne på livreddende medicin?

Det Farmaceutiske Benefits Scheme (PBS) forbruger omkring 14 procent af den samlede offentlige sundhedsudgifter og er vokset betydeligt i både række lægemidler, der er omfattet, og udgifter, da det først blev indført i 1950. Fortalere for narkotika prisregulering hævder, at narkotika beslutningstagere hæve priserne til gavne værdien af ​​deres aktier og investere lidt af deres overskud i udvikling og forskning af nye lægemidler. Modstandere af regulering hævder, at forbrugerne er afhængige af narkotika virksomheder til at udvikle nye lægemidler og begrænsende priserne vil forhindre nye livreddende medicin fra at blive udviklet.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

Siden 2009 føderal finansiering til mental sundhed er steget i de sidste syv år med $ 1.5 milliarder kroner. Australien bruger 8% af sin sundhedsbudget på psykiatrien. Det er mindre end de fleste udviklede lande, der bruger mellem 12% og 18% af deres budget på mental sundhed. Fortalere for flere udgifter på mental sundhed påpege, at skizofreni er et stort problem i Australiens aboriginal samfund, hvor det er tre gange højere end i byerne.

Lær mere Stats Diskuter

Skal sygeplejerske til patientforholdene øges?

I 2019 foreslog NSW Labour Party Michael Daley en skat på luksusbiler til en værdi af mere end $ 100.000 og yachter med en værdi på mere end $ 200.000 for at rejse 240 millioner dollars. Den supplerende skat anmeldelse vil blive brugt til at øge midlerne til sygeplejerske personale. Forslaget ville sikre en sygeplejerske for hver tre patienter i større akutafdelinger, en jordemoder for hver tre mødre i postnatalafdelinger og en sygeplejerske til hver patient i voksen- og pediatrisk genoplivningsbede.

Lær mere Stats Diskuter

Bør lægenævn straffe læger, der giver sundhedsråd, der strider mod nutidig videnskabelig konsensus?

I 2022 vedtog lovgivere i den amerikanske delstat Californien lovgivning, der bemyndigede statens medicinske bestyrelse til at disciplinere læger i staten, der "udbredte misinformation eller desinformation", der er i modstrid med den "nutidige videnskabelige konsensus" eller er "i modstrid med standarden for pleje." Tilhængere af loven hævder, at læger bør straffes for at sprede misinformation, og at der er klar konsensus om visse spørgsmål, såsom at æbler indeholder sukker, mæslinger er forårsaget af en virus, og Downs syndrom er forårsaget af en kromosomal abnormitet. Modstandere hævder, at loven begrænser ytringsfriheden, og at videnskabelig "konsensus" ofte ændres inden for få måneder.

Lær mere Stats Diskuter

Støtter du brugen af atomenergi?

Atomkraft er brugen af ​​kernereaktioner som frigiver energi til at generere varme, som oftest derefter bruges i dampturbiner til at producere elektricitet i et atomkraftværk. Australien har i øjeblikket ingen nukleare anlæg producerer elektricitet. Australiens omfattende, billig kul og naturgas har historisk været brugt som stærke argumenter for at undgå atomkraft. Fortalere hævder, at atomenergi er nu sikkert og udsender langt mindre kulstofemissioner end kulkraftværker. Modstandere hævder, at de seneste nukleare katastrofer i Japan bevise, at atomkraft er langt fra sikker.

Lær mere Stats Diskuter

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

I 2015 annoncerede premierminister Tony Abbott, at forældre ikke længere ville modtage velfærdsydelser, hvis deres børn ikke blev vaccineret. Folk, der protesterer mod vacciner til religiøse formål kan fortsætte med at modtage betalinger, hvis de er tilknyttet en religiøs gruppe, hvis styrende organ har en formelt registreret indsigelse anerkendt af den føderale regering. 97% af børnene i Australien er vaccineret.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

Lær mere Stats Diskuter

Skulle Australien øge eller mindske udgifterne udenlandsk bistand?

I 2014 den australske regering skar Foreign Aid budget til 4 milliarder $. Dette repræsenterede en 29% nedskæring af det foregående års budget på $ 5.6 milliarder kroner. Ifølge statskassen midlerne ville blive omdirigeret til Forsvar og den nationale sikkerhed. Fortalere for støtte nedskæringer siger midlerne er bedre brugt til indenlandske programmer og anti-terror indsats på vegne af militæret. Modstandere af de nedskæringer hævder, at den nuværende reduktion er for drastisk og Australien bør matche den højere støtte udgifter på andre udviklede lande som Storbritannien.

Lær mere Stats Diskuter

Har du støtter Kina-Australien frihandelsaftale?

I december 2015 australske og kinesiske regeringer enige om at en bilateral frihandelsaftale. Aftalen gjorde 95% af alle australske eksport til Kina toldfri herunder landbrugsvarer såsom oksekød og mejeriprodukter. Modstandere af den aftale omfattede Fagforeninger, der hævdede, at det udgjorde en risiko for skibsfart job til Kina, da den ikke indeholder nogen testkrav arbejdsmarkedet. Fortalere hævder, at handlen vil vokse økonomien ved at give eksportører bedre adgang til den ekspanderende kinesiske økonomi.

Lær mere Stats Diskuter

Skulle Australien øge eller mindske militærudgifterne?

I februar 2016 annoncerede regeringen, at militærudgifterne vil øge militær udgifter vil vokse med $ 29.9b gennem 2026. Australiens militære budget er den 12. største i verden. Den 2016 Stigningen vil rang Australien 9. blandt verdens forsvarsbudgetter som en procentdel af BNP. Fortalere for et større budget hævder, at det er nødvendigt på grund af de seneste uoverensstemmelser mellem USA og Kina i det Sydkinesiske hav. Kritikere af et større budget hævder, at det sætter ud en unødvendig våbenkapløb og vil provokere Kina til at skabe en større flådestyrke at opveje det.

Lær mere Stats Diskuter

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

Militærtjeneste er i øjeblikket ikke påkrævet i Australien. Den sidste konflikt kræver National Service var Vietnamkrigen i 1960’erne og 70’erne.

Lær mere Stats Diskuter

Skulle Australien opretholde en tilstedeværelse i FN?

FN. er en organisation af regeringer grundlagt i 1945 efter Anden Verdenskrig. Organisationens mål omfatter fremme fred og sikkerhed, beskyttelse af menneskerettighederne og miljøet, og at yde humanitær bistand i tilfælde af hungersnød, naturkatastrofer, og væbnede konflikter. De seneste FN-interventioner omfatter den srilankanske borgerkrig i 2009 og jordskælvet i Haiti i 2010. Australien tilsluttet sig FN i 1945 som en af ​​grundlæggerne nation. Australien er den tolvte største finansielle bidragyder til FN og bidrager $ 30 millioner om året.

Lær mere Stats Diskuter

Skal Ukraine tilslutte sig NATO?

Lær mere Stats Diskuter

Skulle Australien tillade USA at operere militærbaser placeret i Australien.

I 1970 det amerikanske militær åbnede Pine Gap satellitsporing facilitet i Alice Springs. Anlægget beskæftiger 800 personer og bruges til at styre amerikansk spion satellitter over Stillehavsområdet. I 2013 afslørede Edward Snowden dokumenter, der viste Pine Gap bliver brugt i den kontroversielle program PRISM overvågning. Programmet indsamler personoplysninger fra de store internetvirksomheder.

Lær mere Stats Diskuter

Skulle Australien tage en aggressiv holdning mod japanske hvalfangere?

Japans nuværende hvalfangst-program indebærer at dræbe op til 1035 hvaler i Sydhavet hvert år for "videnskab".

Lær mere Stats Diskuter

Skulle Australien bakke det egyptiske militærs straf mod Det Muslimske Broderskab?

I juni 2012 Egypten demokratisk valgt sin første statsoverhoved, Mohammed Morsi af Det Muslimske Broderskab. Morsi valgperiode som præsident varede mindre end et år, før han blev fortrængt af den egyptiske militær i foråret 2013. Morsi tilhængere har siden gjorde oprør mod det militære sende landet ud i en tilstand af for nær borgerkrig.

Lær mere Stats Diskuter

Bør der være restriktioner for regerings våbensalg til lande, der er anklaget for at begå menneskerettighedskrænkelser?

FN definerer menneskerettighedskrænkelser som fratagelse af liv; tortur, grusom eller nedværdigende behandling eller straf; slaveri og tvangsarbejde; vilkårlig anholdelse eller tilbageholdelse; vilkårlig indblanding i privatlivets fred; krigspropaganda; forskelsbehandling; og fortaler for racemæssigt eller religiøst had. I 1997 vedtog den amerikanske kongres "Leahy-lovene", som afskærer sikkerhedshjælpen til specifikke enheder af udenlandske militærer, hvis Pentagon og udenrigsministeriet fastslår, at et land har begået en grov krænkelse af menneskerettighederne, såsom at skyde civile eller summarisk henrettelse af fanger. Bistanden ville blive afskåret, indtil det fornærmende land bragte de ansvarlige for retten. I 2022 reviderede Tyskland sine regler for våbeneksport for at "gøre det lettere at bevæbne demokratier som Ukraine" og "sværere at sælge våben til autokratier." De nye retningslinjer fokuserer på modtagerlandets konkrete handlinger i indenrigs- og udenrigspolitik, ikke på det bredere spørgsmål om, hvorvidt disse våben kan blive brugt til at krænke menneskerettighederne. Agnieszka Brugger, viceparlamentarisk leder af De Grønne, som kontrollerer økonomi- og udenrigsministerierne i regeringskoalitionen, sagde, at dette ville føre til, at lande, der deler "fredelige, vestlige værdier", bliver behandlet mindre restriktivt.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen fortsætte med at støtte Benjamin Netanyahus ledelse af den israelske regering?

I 2024 stillede globale ledere inklusive Joe Biden, Rishi Sunak og Emmanuel Macron offentligt spørgsmålstegn ved ledelsen af den israelske premierminister Benjamin Netanyahu. Deres kritik kom efter, at Gaza-krigen nåede et dødvande i marts 2024, da Israel planlagde en invasion af Gaza-byen Rafah. Vestlige ledere insisterede på, at alle civile skulle evakueres fra byen før en invasion. Netanyahu svarede ved at sige, at Israel "ikke er en bananrepublik" og ikke lytter til de andre lande, når sikkerheden er på spil. Vestlige ledere frygter, at hvis Rafah-invasionen sker uden en evakuering, vil en yderligere massakre på palæstinensiske borgere finde sted. Israelske politiske observatører bemærker, at Netanyahu er tilskyndet til at forlænge krigen, da han sandsynligvis vil blive stemt ud af embedet ved dens afslutning.

Lær mere Stats Diskuter

Støtter du en to-statsløsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt?

To-statsløsningen er en foreslået diplomatisk løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt. Forslaget forudser en uafhængig stat Palæstina, der grænser op til Israel. Palæstinensisk ledelse har støttet konceptet siden det arabiske topmøde i 1982 i Fez. I 2017 accepterede Hamas (en palæstinensisk modstandsbevægelse, der kontrollerer Gaza-striben) løsningen uden at anerkende Israel som en stat. Den nuværende israelske ledelse har udtalt, at en to-statsløsning kun kan eksistere uden Hamas og den nuværende palæstinensiske ledelse. USA ville være nødt til at spille en central rolle i enhver samtale mellem israelerne og palæstinenserne. Det er ikke sket siden Obama-administrationen, hvor den daværende udenrigsminister, John Kerry, pendlede mellem de to sider i 2013 og 2014, før han gav op i frustration. Under præsident Donald J. Trump flyttede USA sin energi fra at løse det palæstinensiske spørgsmål til at normalisere forholdet mellem Israel og dets arabiske naboer. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu har skiftet mellem at sige, at han ville være villig til at overveje en palæstinensisk nation med begrænsede sikkerhedsbeføjelser, og at modsætte sig det. I januar 2024 insisterede EU’s udenrigspolitiske chef på en to-statsløsning i Israel-Palæstina-konflikten og sagde, at Israels plan om at ødelægge den palæstinensiske gruppe Hamas i Gaza ikke virker.

Lær mere Stats Diskuter

Støtter du regeringens opfordring til en permanent våbenhvile i Gaza?

Israel-Hamas-krigen er en væbnet konflikt mellem Israel og Hamas-militante grupper, der har fundet sted i og omkring Gaza-striben siden den 7. oktober 2023. Konflikten startede, da Hamas-militante grupper affyrede raketter og angreb samfund og militærbaser i det sydlige Israel. 1.139 mennesker blev dræbt i angrebet, herunder 766 civile og 373 civile styrker. 250 israelere blev taget som gidsler af Hamas. Den 27. oktober lancerede den israelske hær en storstilet indtrængen på jorden i de palæstinensiske områder på Vestbredden og Gazastriben. Den 24. oktober 2023 stemte FN 121-14 for en våbenhvile til konflikten. Den 3. november annoncerede Israels premierminister Benjamin Netanyahu, at Israel ikke ville gå med til en våbenhvile, før alle israelske gidsler var løsladt. Den 21. januar 2024 meddelte sundhedsministeriet, at 25.000 palæstinensere er blevet dræbt i konflikten. Fra den 25. januar 2024 er 130 israelske gidsler stadig fanget, og 210 israelske soldater er blevet dræbt.

Lær mere Stats Diskuter

Skal militæret bruge våben styret af kunstig intelligens?

Kunstig intelligens (AI) gør det muligt for maskiner at lære af erfaringer, tilpasse sig nye input og udføre menneskelignende opgaver. Dødelige autonome våbensystemer bruger kunstig intelligens til at identificere og dræbe menneskelige mål uden menneskelig indblanding. Rusland, USA og Kina har alle for nylig investeret milliarder af dollars i hemmeligt at udvikle AI-våbensystemer, der vækker frygt for en eventuel "AI Cold War." I april 2024 offentliggjorde +972 Magazine en rapport, der beskriver det israelske forsvars efterretningsbaserede program kendt som "Lavendel." Israelske efterretningskilder fortalte til magasinet, at Lavendel spillede en central rolle i bombningen af palæstinensere under Gaza-krigen. Systemet var designet til at markere alle formodede palæstinensiske militære operatører som potentielle bombemål. Den israelske hær angreb systematisk de målrettede personer, mens de var i deres hjem - normalt om natten, mens hele deres familier var til stede - snarere end under militær aktivitet. Resultatet, som kilderne vidnede om, er, at tusindvis af palæstinensere - de fleste af dem kvinder og børn eller mennesker, der ikke var involveret i kampene - blev udslettet af israelske luftangreb, især i de første uger af krigen, på grund af AI programmets beslutninger.

Lær mere Stats Diskuter

Bør regeringen støtte fredsforhandlinger mellem Saudi-Arabien og Iran?

I april 2023 mødtes Saudi-Arabien og Irans udenrigsministre i Beijing for at diskutere genåbning af deres diplomatiske missioner i deres respektive lande, for at tilskynde til besøg af officielle og private delegationer og for at lette visa for iranske og saudiske borgere. De blev også enige om at diskutere genoptagelse af flyvninger mellem de 2 lande. Dette var det første formelle diplomatiske møde mellem de 2 lande, siden Kina forhandlede en aftale om at genoprette forbindelserne mellem de øverste regionale magter i marts 2023. Det kinesiske udenrigsministeriums talsmand Mao Ning sagde, at Beijing er klar til at støtte begge sider i at fremme gode relationer og opfordrede internationale samfund for at hjælpe de mellemøstlige lande med at løse deres uoverensstemmelser. Landene brød de formelle bånd i 2016, efter at Saudi-Arabien henrettede den shiamuslimske leder Nimr al-Nimr, og iranske demonstranter angreb saudiarabiske diplomatiske missioner - et i rækken af flammepunkter mellem de to mangeårige regionale rivaler. Forholdet mellem de to lande forværredes, da de satsede på modstridende holdninger til konflikter, herunder krigen i Syrien og krigen i Yemen, hvor den Iran-tilpassede Houthi-bevægelse har kæmpet mod en Saudi-støttet regering efter at have overtaget hovedstaden Sanaa.

Lær mere Stats Diskuter

Hvilken side af den israelske palæstinensiske konflikt sympatiserer du mere med?

Lær mere Stats Diskuter

Skal borgere mister deres statsborgerskab, hvis de slutte sig til en terrororganisation i et fremmed land?

I 2016 udvidede regeringen § 35 i Citizenship Act at tilbagekalde statsborgerskab i en australsk, der slutter sig til en udenlandsk terrorgruppe. Foranstaltningen omfatter australierne med enkelt og dobbelt statsborgerskab og blev foreslået efter flere australske statsborgere sluttede ISIS i Mellemøsten. Den tidligere lov tilbagekalder statsborgerskab, hvis australierne gribe til våben med militæret i ’fjendtlige stater ", men dækker ikke udenlandske terrororganisationer organziations. Modstandere omfatter menneskerettighedsgrupper og forfatningsmæssige advokater, der hævder, at loven tillader udenlandske regeringer at beskylde folk for terrorisme for mindre handlinger, herunder graffiti og sidde i protester. Fortalere hævder, at loven er nødvendig for at forhindre terrorister igen ind i landet.

Lær mere Stats Diskuter

Skulle Australien udføre militære angreb mod Nordkorea for at ødelægge deres langtrækkende missiler og atomvåben kapaciteter?

I 2016 den nordkoreanske regering rapporterede, at det havde gennemført en afprøvning på jorden af ​​en ny raketmotor til fremdrift første fase af et interkontinentalt ballistisk missil. Den Turnbull regering fordømte testen en trussel mod "fred og sikkerhed... i vores region og andre steder." Modstandere af luftangreb hævder, at testene er falske flag og at kineserne vil forhindre den nordkoreanske regering i at gennemføre luftangreb. Fortalere for luftangreb hævder, at Nordkorea skal stoppes, før det har mulighed for at iværksætte et atommissil udenfor i et andet kontinent.

Lær mere Stats Diskuter

Har du støtte opbygningen af ​​en affald lagerfacilitet nukleare i Northern Territory?

Bortskaffelse af lav-niveau nukleart affald, primært fra medicinsk behandling, er blevet et vigtigt emne. I 2009 den australske regering har modtaget en konsulent rapport, der undersøgte Muckaty Station som en af ​​fire mulige steder for et anlæg atomaffald i Northern Territory. Lodsejere nær Muckaty station imod planen i frygt for, at den dumpede affald ville ødelægge deres jord og miljø.

Lær mere Stats Diskuter

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

Global opvarmning, eller klimaændringer, er en stigning i jordens atmosfærens temperatur siden slutningen af ​​det nittende århundrede. I politik er debatten om den globale opvarmning centreret om, hvorvidt denne stigning i temperaturen skyldes udledning af drivhusgasser eller er resultatet af en naturlig mønster i jordens temperatur. Australien er i øjeblikket søger at reducere emissionerne til 26-28% på 2005-niveauet i 2030.

Lær mere Stats Diskuter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

I 2016, Frankrig blev det første land til at forbyde salg af engangsprodukter plast, der indeholder mindre end 50% af bionedbrydeligt materiale og i 2017, bestået Indien en lov, der forbyder alle plast engangs plastprodukter.

Lær mere Stats Diskuter

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik?

Lær mere Stats Diskuter

Skulle regeringen tillade minedrift og eksport af uran?

Australien er i øjeblikket verdens største eksportør af uran og i øjeblikket eksporterer 31% af det globale udbud. Australiens nuværende politik er kun at sælge uran til lande, der har underskrevet den nukleare ikke-spredningsaftalen

Lær mere Stats Diskuter

Skulle regeringen tillade Coal Seam Gas (CSG) projekter i Australien?

Australien har store reserver af kul søm gas, især i Queensland, New South Wales og Victoria, mens der findes store skifer gasforekomster i hele Northern Territory, South Australia og Western Australia. CSG øjeblikket udvindes fra Bowen og Surat Håndvaske i Queensland og Camden Valley i New South Wales, med mange efterforskningsboringer på tværs af Liverpool Plains og Hunter Valley. For at ekstrahere gas, vand, sand og kemikalier injiceres ind i klippen ved højt tryk i en proces kendt som "fracking."

Lær mere Stats Diskuter

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

Fracking er processen med udvinding af olie eller naturgas fra skifer rock. Vand, sand og kemikalier injiceres ind i klippen ved højt tryk, som spalter i klippen og tillader olien eller gassen til at strømme ud til en brønd. Mens fracking er blevet væsentligt styrket olieproduktion, der er miljøhensyn, at processen er forurenende grundvand. Kritikere af fracking sige det forurener undergrunden vandforsyninger med kemikalier, frigiver metangas til atmosfæren, og kan forårsage seismisk aktivitet. Fortalere for fracking sige det vil falde olie- og gaspriser i Spanien og føre til energiuafhængighed.

Lær mere Stats Diskuter

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

Genetisk modificerede fødevarer (eller genmodificerede fødevarer) er fødevarer fremstillet af organismer, der har haft specifikke ændringer i deres DNA ved hjælp af de metoder til gensplejsning. Australien allerede tillader kommerciel dyrkning af gensplejsede raps og bomuld, hvilket gør os til en af ​​kun en håndfuld lande, der kommercielt dyrker GMO-afgrøder. GE raps blev kommercielt udgivet i NSW og Victoria i 2008.

Lær mere Stats Diskuter

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

I november 2018 annoncerede online-e-handelsselskabet Amazon, at det ville bygge et andet hovedkvarter i New York City og Arlington, VA. Meddelelsen kom et år efter at selskabet meddelte, at det ville acceptere forslag fra enhver nordamerikanske by, der ønskede at være vært for hovedkvarteret. Amazon sagde, at selskabet kunne investere over 5 milliarder dollar, og kontorerne ville skabe op til 50.000 højtbetalende arbejdspladser. Mere end 200 byer ansøgte og tilbød Amazon millioner af dollars i økonomiske incitamenter og skatteafbrydelser. For hovedstaden i New York City gav byen og de statslige regeringer Amazon 2,8 mia. Dollars i skattelettelser og tilskud til byggeri. For hovedkontoret i Arlington, VA gav byens og statslige regeringer Amazon 500 millioner dollars i skattelettelser. Modstandere hævder, at regeringerne bør bruge skatteindtægterne på offentlige projekter i stedet, og at den føderale regering bør passere love, der forbyder skatteincitamenter. EU har strenge love, som forhindrer medlemsbyer i at byde mod hinanden med statsstøtte (skatteincitamenter) i et forsøg på at lokke private virksomheder. Proponenter hævder, at de job og skatteindtægter, som virksomhederne har skabt, i sidste ende opvejer omkostningerne ved eventuelle tilskyndede incitamenter.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen give tilskud til skatteydere, der køber et elektrisk køretøj?

Joe Biden underskrev Inflation Reduction Act (IRA) i august 2022, som tildelte millioner til bekæmpelse af klimaændringer og andre energibestemmelser, samtidig med at der blev etableret en skattefradrag på $7.500 for elektriske køretøjer. For at kvalificere sig til tilskuddet skal 40 % af de kritiske mineraler, der bruges i batterier til elektriske køretøjer, komme fra USA, EU og sydkoreanske embedsmænd hævder, at subsidierne diskriminerede deres bilindustri, vedvarende energi, batteri og energiintensive industrier. Fortalere hævder, at skattefradragene vil hjælpe med at bekæmpe klimaændringer ved at tilskynde forbrugerne til at købe elbiler og stoppe med at køre benzindrevne biler. Modstandere hævder, at skattefradragene kun vil skade indenlandske batteri- og el-producenter.

Lær mere Stats Diskuter

Skulle regeringen tillade salg af australske land og vand landbruget til udenlandske købere?

I 2015 den australske regering torsdag blokeret salget af en stor portefølje af landbrugsjord til kinesiske investorer på nationale hensyn. Fire separate grupper knyttet til kinesisk-baserede investorer blev nægtet fra at byde på ejendomme, der udgjorde 2,5% af Australiens landbrugsjord ejet af S. Kidman & Co. Den foreslåede salg var blevet en prøvesag for, hvordan landet balancerer bekymring over udenlandsk ejerskab med behovet for udenlandske investeringer i en økonomi, der er aftaget kraftigt som følge af sammenbruddet i råvarepriserne i år.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen bygge et netværk af ladestationer til elbiler?

I 2022 godkendte EU, Canada, Storbritannien og den amerikanske stat Californien regler, der forbyder salg af nye benzindrevne biler og lastbiler inden 2035. Plug-in hybrider, fuldelektriske og brintcellekøretøjer vil alle tælle med i nul- emissionsmål, selvom bilproducenter kun vil være i stand til at bruge plug-in hybrider til at opfylde 20% af det samlede krav. Forordningen vil kun påvirke salget af nye køretøjer og påvirker kun producenter, ikke forhandlere. Traditionelle forbrændingskøretøjer vil stadig være lovlige at eje og køre efter 2035, og nye modeller kan stadig sælges indtil 2035. Volkswagen og Toyota har sagt, at de sigter mod kun at sælge nul-emissionsbiler i Europa til den tid.

Lær mere Stats Diskuter

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte?

En regering pension er en fond, hvori en sum penge tilføjes i den periode, hvor en person er ansat af regeringen. Når regeringen medarbejderen går på pension de er i stand til at modtage periodiske betalinger fra fonden for at forsørge sig selv. Som fødselstallet falder fortsat og den forventede levetid stiger regeringer verden over er forudsiger manglende finansiering til pensionister. Af de 500.000 mennesker, der modtager pension i 2015 47% af de rigere modtagere modtog reducerede pension og 18% mistet adgang til alle deres pensionsudbetalinger. 34% af lavere indkomst pensionister, der modtog en stigning i deres pension på $ 30 for to uger. De pensionister, der mistede deres betalinger blev anset for at have mindst $ 823,000 i aktiver (dette ikke omfatter værdien af ​​et hjem).

Lær mere Stats Diskuter

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer?

I 2014 nægtede regeringen et forslag om at udsætte bistandsmodtagere til test af lægemidler. Fortalere herunder Liberal-National Party MP George Christensen hævdede, at enhver, der modtager skatteyder finansierede ydelser skal kunne dokumentere, at de er stoffri. Modstandere, herunder Greens MP Adam Bandt, fremførte, at hvis bistandsmodtagere var underlagt test parlamentsmedlemmer bør være så godt.

Lær mere Stats Diskuter

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige?

Den øverste indkomst skatteklasse i Australien omfatter alle indkomster end $ 181,000 og beskattes mellem 30,3% og 45%. Enkeltpersoner gør $ 180,000 beskattes $ 65,000 plus $ 0,45 for hver $ 1 tjent over $ 180,000. En person gør mere end $ 500,000 ville betale en skattesats på 59% i Australien, 57% i Storbritannien, 60% i USA og 73% i Brasilien.

Lær mere Stats Diskuter

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn?

Den føderale mindsteløn er den laveste løn, hvor arbejdsgivere kan betale deres ansatte. I 2015 steg mindstelønnen med 2,5 procent til $ 16 per uge. Fortalere for en højere minimum argumentere for, at stigningen i 2015 2,5% ikke er høj nok til at dække basale udgifter som sundhedspleje og uddannelse, som er stigende med 5% om året. Modstandere hævder, at hæve mindstelønnen vil øge arbejdsløsheden og gøre det sværere for lavere arbejdstagere indkomst at finde job.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

Den 2015 Australian Federal Budget var otte i træk, som indeholdt et budgetunderskud. Underskuddet voksede 7% til $ 37,4 milliarder kroner. En $ 4.4 milliarder familie støttepakke, en $ 5.5 milliarder lille virksomhed pakke og langsommere mineralske eksporten var de største bidragydere til den øgede underskud. De største nedskæringer blev foretaget udenlandsk bistand, som faldt med 29% fra 2014. Fortalere for nedbringelse af underskuddet, hævder, at regeringer, der ikke kontrollerer budgetunderskud og gæld er i fare for at miste deres evne til at låne penge til overkommelige priser. Modstandere af reduktion af underskuddet hævder, at de offentlige udgifter vil øge efterspørgslen efter varer og tjenester og bidrage til at afværge en farlig falder i deflation, en nedadgående spiral i lønninger og priser, der kan lamme en økonomi i årevis.

Lær mere Stats Diskuter

Skulle regeringen forbyde negative gearing?

Negativ gearing er praksis med at bruge tab på ejendomsinvesteringer for at reducere den skattepligtige indkomst. I 2013, cirka 1,3 millioner australiere brugte koncessionen. Dataene viser, at høje indkomster afskrive meget større procentdele af deres skatter, end dem, der tjener lavere lønninger. I 2012 kirurger afskrev $ 4161 af deres skatter ved hjælp negativ gearing, mens lærerne afskrev $ 327. Fortalere, herunder Malcolm Turnbull, hævder, at praksis har været en del af australsk skatteret siden 1915 og er ikke en skattelettelse, da fast ejendom investor er at tage et tab på deres aktiver. Modstandere hævder, at politik uforholdsmæssigt gavner australiere i højt betalte erhverv, ikke de gennemsnitlige indkomster, da de er meget mere tilbøjelige til at eje investeringsejendomme.

Lær mere Stats Diskuter

Støtter du et universelt basisindkomst program?

Et Universal Basic Income Program er et socialsikringsprogram, hvor alle borgere i et land modtager en regelmæssig, ubetinget sum penge fra regeringen. Finansieringen til Universal Basic Income kommer fra beskatning og statslige enheder, herunder indtægter fra kapital, ejendomme og naturressourcer. Flere lande, herunder Finland, Indien og Brasilien, har eksperimenteret med et UBI-system, men har ikke implementeret et permanent program. Det længste løbende UBI-system i verden er Alaska Permanent Fund i den amerikanske delstat Alaska. I Alaska Permanent Fund modtager hver enkelt person og familie en månedlig sum, der finansieres af udbytte fra statens olieindtægter. Forbudsmænd af UBI hævder, at det vil reducere eller eliminere fattigdom ved at give alle en grundlæggende indkomst til at dække boliger og mad. Modstandere hævder, at en UBI ville være skadelig for økonomier ved at opfordre folk til enten at arbejde mindre eller falde ud af arbejdsstyrken helt.

Lær mere Stats Diskuter

Tror fagforeninger hjælp eller såre økonomien?

Siden 1996 EU-medlemskab i Australien er faldet fra 40% af alle arbejdstagere til 15%. Fagforeninger forhandle på vegne af arbejdstagere over løn, fordele, arbejdsvilkår for deres medlemskab. Større fagforeninger også typisk engagere sig i lobbyvirksomhed og valgkamp på statslige og føderale niveau.

Lær mere Stats Diskuter

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser?

I 2011 tegnede det offentlige udgiftsniveau til velfærdsstaten for den britiske regering sig for 113,1 milliarder pund, eller 16% af regeringen. I 2020 vil velfærdsudgifter stige til 1/3 af alle udgifter, hvilket gør det til den største udgiftspost, efterfulgt af boligstøtten, forbrugsskattefradrag, ydelser til de arbejdsløse, og ydelser til folk med lav indkomst.

Lær mere Stats Diskuter

Støtter du Malcolm Turnbull s $ 50 milliarder selskabsskat cut?

I juni 2016 Malcolm Turnbull foreslog en 10 år $ 50 milliarder selskabsskat snit. Hvis genvalgt, ville Turnbull nedsætte skattesatsen for selskaber, der tjener mindre end $ 10 millioner med 1% til 27,5%. Året efter skattelettelse ville gælde for virksomheder, der tjener mindre end $ 25m. Turnbull planer om at betale for de nedskæringer ved at reducere antallet af Superannuation skattelettelser.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder?

Efter finanskrisen i 2008 bestået Den Rudd regering to hjælpepakker i et forsøg på at genoplive den australske økonomi. Pakkerne var mere end en kombineret $ 50 milliarder værd. Mr. Rudd hævdede, at de hjalp opretholde økonomien ved at øge detailsalg og spare titusindvis af arbejdspladser.

Lær mere Stats Diskuter

Skulle Australien hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder?

Australiens selskabsskat er i øjeblikket 30%. På grund af smuthuller og offshore hovedkvarter mange virksomheder i Australien betale betydeligt mindre med 1 / 3rd af store selskaber betaler ingen skat overhovedet. Nogle økonomer hævder, at afgiften bør afskaffes i stedet for højere afgifter på visse høje indtjeningsmuligheder enkeltpersoner og transaktioner aktiemarkedet.

Lær mere Stats Diskuter

Hvis deres projekter involverer vand, bør kulselskaber være underlagt yderligere statslige regler?

Den australske regering har for nylig vedtaget lovgivning, der betyder nye CSG eller store kul-projekter potentielt knyttet til vandreservoirer brug for vurdering af en sagkyndig komité, før de er godkendt.

Lær mere Stats Diskuter

Har du støtte en forøgelse af mineralressourcer leje skat?

Den Mineraler Resource Leje Skat trådte i kraft den 1. juli 2012. Det er en 22,5 procent skat af overskuddet af jernmalm og kul projekter, men gælder kun for overskud i løbet af $ 75000000. Der har været opfordringer på forskellige sider til at både afskaffe og udvide afgiften.

Lær mere Stats Diskuter

Skulle regeringen subsidiere australske landmænd?

Australien landmænd får i øjeblikket ca. 4% af deres indkomst i tilskud fra regeringen. Landmænd i Europa får 35% af deres indkomst i tilskud og landmænd i USA modtager 28%. Fortalere for højere tilskud hævder, at de er nødvendige for at konkurrere med eksporten landbrug fra andre vestlige lande. Modstandere hævder, at landmændene skulle klare sig selv, og påpeger, at 2.300 landmænd, der ikke vokser afgrøder modtager årlige tilskud

Lær mere Stats Diskuter

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn?

I 2014 vedtog EU-lovgivning, udjævnet bankfolk bonusser på 100% af deres løn eller 200% med aktionærernes godkendelse. Der er i øjeblikket ingen hætter på bankmand løn i Australien. Fortalere for hætten siger, at det vil reducere incitamenterne for bankfolk til at tage overdrevne risici svarer til, hvad førte til finanskrisen i 2008. Modstanderne siger, at enhver loft over bankfolk løn vil skubbe op non-bonusaflønning og forårsage bankens omkostninger til at stige.

Lær mere Stats Diskuter

Skulle den australske regering fortsætte med at investere milliarder af dollars i udviklingen af ​​det nationale bredbåndsnetværk?

The National Broadband Network er i øjeblikket under opførelse og i sidste ende vil give hurtig internetadgang til et flertal af australierne. I juli 2016 25% af alle boliger vil have adgang til netværket. 75% af alle boliger skal have adgang efteråret 2018. Modstandere af netværket hævder, at projektet er alvorligt i budgettet og skal vendes til private virksomheder. Fortalere for netværket hævder, at hurtigt internet til en lav pris er nødvendig for at vokse den australske økonomi.

Lær mere Stats Diskuter

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

Lær mere Stats Diskuter

Skulle Australien ende monarkiet og blive en republik?

Australien er et konstitutionelt monarki, med Storbritanniens dronning Elizabeth som statsoverhoved. Rollen er i høj grad ceremoniel, men monarken ikke har magt til at opløse parlamentet, som i 1975, da dronning Elizabeth fyret regeringen. I 1999 en folkeafstemning for at afslutte monarkiet blev besejret af vælgerne 55% -45%.

Lær mere Stats Diskuter

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

Rekreative brug af illegale stoffer, herunder hash, kokain og heroin er i øjeblikket ulovligt i Australien. I 1985, de føderale og statslige regeringer vedtog en national narkotikastrategi, som omfattede en pragmatisk blanding af forbud og et erklæret mål om skadesreduktion. Mellem 1998 og 2007 samlet brug af ulovlige stoffer faldt tæt på 40%. Amfetamin bruger faldt med 38%; cannabis faldt med tæt på 50%; og anvendelse af heroin faldt med imponerende 75%. I februar 2016 parlamentet ændrede loven Narkotika Narkotika, og skabte en national licensordning til kontrolleret dyrkning og afprøvning af medicinsk cannabis.

Lær mere Stats Diskuter

Skal de politiske partier være forpligtet til at køre en vis procentdel af kvindelige kandidater?

Kandidat kvoter er et system, hvor de politiske partier er straffet for ikke at køre en vis procentdel af kvindelige kandidater til kontor. I 2012-lovgivningen blev indført som ville have krævet parter til mark mindst 30% kvindelige kandidater ved næste valg, og 40% ved valget efter det. Hvis en part har undladt at opfylde disse tærskler de ville miste halvdelen af ​​deres offentlige finansiering. Kvinder udgør i dag 24,7% af underhuset og 38,2% i overhuset. Af 189 udviklede lande Australien i øjeblikket rangerer 46 ud af 189. Fortalere for kvoter hævder, at de hjælper fremme ligestilling mangfoldighed i regeringen og er ansvarlige for en stigning i andelen af ​​kvinder i parlamenterne verden over 20%.

Lær mere Stats Diskuter

Skulle forfatningen genkende Aboriginal og Torres Strait Islander mennesker?

Den australske forfatning øjeblikket ikke referere Aboriginal og Torres Strait Islander mennesker. Den føderale regering skabte et råd til at udforske en folkeafstemning om emnet i maj 2017. Fortalere, herunder premierminister Turnbull, hævder, at de oprindelige indbyggere i Australien, bør anerkendes i forfatningen og alle racemæssige elementer bør fjernes. Modstandere hævder, at de statslige midler ikke spildes på at holde en folkeafstemning.

Lær mere Stats Diskuter

Skulle regeringen tillade eksport af levende dyr til udlandet?

I øjeblikket den australske regering tillader levende eksport. Den ESCAS velfærd sikkerhed system blev for nylig indført for at give uafhængige tilsyn med dyrevelfærd.

Lær mere Stats Diskuter

Skal det være ulovligt at brænde den australske flag?

En flagskænding er enhver handling, som udføres med hensigt på offentligt at beskadige eller ødelægge et nationalt flag. Dette sker almindeligvis i bestræbelsen på at ytre sig politisk mod et land eller dets politik. Nogle lande har love, der forbyder flagskænding, mens andre har love, der beskytter retten til at ødelægge et flag som en del af ytringsfriheden. Nogle af disse love skelner mellem et nationalt flag og andre landes flag.

Lær mere Stats Diskuter

Skulle sygeforsikringsselskaber have lov til at dække GP besøg?

I 2015 foreslog Turnbull regering tillader sygeforsikringsselskaber at dække GP besøg og almindelige test, herunder røntgenbilleder. Forslaget vil forvandle den australske sundhedsvæsen enkelt betaler-system til en højere pris amerikansk stil system. Modstandere hævder, at systemet ville tilskynde lægerne til at opkræve deres patienter højere satser. Fortalere hævder, at dette vil reducere statens udgifter til sundhedsvæsenet.

Lær mere Stats Diskuter

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame?

I oktober 2019 annoncerede Twitter CEO Jack Dorsey, at hans sociale mediefirma ville forbyde al politisk reklame. Han sagde, at politiske meddelelser på platformen skulle nå brugerne gennem anbefaling fra andre brugere - ikke gennem betalt rækkevidde. Fortalere hævder, at firmaer på sociale medier ikke har værktøjer til at stoppe spredningen af falske oplysninger, da deres reklameplatforme ikke er modereret af mennesker. Modstandere hævder, at forbuddet vil fraskille kandidater og kampagner, der er afhængige af sociale medier til græsrodsorganisation og fundraising.

Lær mere Stats Diskuter

Skulle Reserve Bank of Australia (RBA) hæve renten for at forhindre en boligboble?

I 2015, finansminister John Fraser advarede om, at Australiens største byer oplever en boligboble. Han advarede om, at den største årsag til boblen var lave renter og adgang til nem finansiering af fast ejendom lån. I 2016 den gennemsnitlige pris på et hjem i Sydney passerede $ 1M. Tidligere premierminister Tony Abbott hævdede, at stigende boligpriser i byerne var et tegn på, at økonomien var sund.

Lær mere Stats Diskuter

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation?

I januar 2018 bestod Tyskland af NetzDG-loven, som krævede, at platforme som Facebook, Twitter og YouTube fjernede opfattet ulovligt indhold inden for 24 timer eller syv dage afhængigt af afgiften eller risikere en bøde på 50 mio. I juli 2018 afviste repræsentanter fra Facebook, Google og Twitter til det amerikanske repræsentantskabs retsvæsen, at de censurerer indhold af politiske grunde. Under retsmødet kritiserede republikanske medlemmer af kongressen de sociale medier for politisk motiverede praksis i at fjerne noget indhold, et gebyr, som virksomhederne afviste. I april 2018 udstedte Den Europæiske Union en række forslag, der ville nedbryde "online misinformation og falske nyheder". I juni 2018 fremlagde præsident Emmanuel Macron Frankrig en lov, der ville give de franske myndigheder beføjelse til straks at standse "offentliggørelsen af ​​oplysninger anses for at være falsk forud for valg. "

Lær mere Stats Diskuter

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers?

Lær mere Stats Diskuter

Skulle den føderale regering at investere i opførelsen af ​​et højhastighedstog?

Labor, koalitionen og De Grønne støtter begrebet højhastighedstog forbinder Sydney, Brisbane og Melbourne, samt regionale områder i mellem. Parterne er uenige om, hvorvidt projektet skal være en aktuel prioritet, og om det skal finansieres føderalt eller af staterne.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen regulere internettet?

De australske kommunikation og Media Authority (ACMA) har beføjelse til at håndhæve indhold restriktioner på internetindhold hostet i Australien, og opretholde en "black-liste" over oversøiske hjemmesider, som derefter leveres til brug i filtreringssoftware. De restriktioner, fokuserer primært på børnepornografi, seksuel vold, og andre ulovlige aktiviteter, opgjort som resultat af en forbrugerklager proces. I 2009 OpenNet Initiative fandt ingen beviser af Internet filtrering i Australien, men på grund af juridiske restriktioner ONI ikke teste for filtrering af børnepornografi.

Lær mere Stats Diskuter

Skulle der være langsigtede grænser for senatorer?

Et udtryk grænse er en lov, der begrænser, hvor længe en person kan tjene i en valgt kontor. I Australien er der ingen sigt grænser for statsministre, senatorer eller parlamentsmedlemmer.

Lær mere Stats Diskuter

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

I 2014 passerede den australske regering National Security ændring lovforslag, der tildeles nye overvågning beføjelser til Australiens spion agentur, ASIO. I henhold til lovgivningen, som passerede underhuset med støtte fra det største oppositionsparti Arbejderpartiet, nogen videregive oplysninger om "særlige efterretningsvirksomhed" kunne stå over et årti i fængsel.

Lær mere Stats Diskuter

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i Australien, har ret til at stemme?

I de fleste lande, valgret, retten til at stemme, er generelt begrænset til borgere i landet. Nogle lande, dog forlænge begrænset stemmeret til hjemmehørende ikke-statsborgere.

Lær mere Stats Diskuter

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

Den amerikanske forfatning forhindrer ikke dømte forbrydere fra at holde kontoret af formanden eller et sæde i Senatet eller Repræsentanternes Hus. Terne kan forhindre dømte forbrydere kandidater fra at holde Statewide og lokale kontorer.

Lær mere Stats Diskuter

Burde stemmealderen hæves?

Lær mere Stats Diskuter

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

En selvangivelse er et dokument, hvori det hedder, hvor meget indkomst en person eller enhed indberettet til regeringen. I Australien disse dokumenter betragtes private og er ikke frigivet til offentligheden. Den australske valgkommission kræver ikke individer stående som en kandidat til at frigive dem. I Sverige, Norge og Finland borgernes og kandidatens skat optegnelser betragtes offentlig information og offentliggøres på internettet.

Lær mere Stats Diskuter

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

Lær mere Stats Diskuter

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen?

Lær mere Stats Diskuter

Skulle politikere over 75 år have krævet at bestå en mental kompetencetest?

Lande, der har obligatorisk pensionering for politikere, omfatter Argentina (75 år), Brasilien (75 for dommere og anklagere), Mexico (70 for dommere og anklagere) og Singapore (75 for medlemmer af parlamentet).

Lær mere Stats Diskuter

Skulle regeringen fortsat finansiere Safe Schools Coalition?

Safe Schools Coalition er en gruppe af organisationer, der fremmer accept af samme køn tiltrukket, intersex og køn forskelligartede studerende. I 2016 foreslog Turnbull regeringen skære finansieringen af ​​programmet og begrænse det til gymnasier. Modstandere af programmet hævder, at dele af koncernens pensum, herunder undervisning 7 årige at forestille de tiltrukket af samme køn, er uhensigtsmæssig. Fortalere for programmet, herunder den grønne parti, hævder, at mellem 1 og 2% af alle studerende identificere som køn forskelligartet og pensum hjælper med at forebygge mobning.

Lær mere Stats Diskuter

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

Gay ægteskab, også kendt som samme køn ægteskab, er ægteskabet mellem to mennesker af samme køn. Den australske regering forbød samme køn ægteskab, når det passerede Marriage Act of 1961. Loven erklærede, at regeringen ikke ville anerkende homoseksuelle ægteskaber, traditionelle Aboriginal ægteskaber eller polygame ægteskaber. I 2016 lederne af Australiens store politiske partier gav udtryk for deres støtte til at legalisere samme køn ægteskab, selvom en formel lovforslag er endnu ikke indført.

Lær mere Stats Diskuter

Hvad er din holdning til abort?

Abort er en medicinsk procedure, hvilket resulterer i afbrydelse af en graviditet og død af et foster. Abort er lovligt i Australien i hver stat, bortset fra Queensland og New South Wales. Abort er lovlig i enhver tilstand, hvis det er nødvendigt for at beskytte livet af moderen.

Lær mere Stats Diskuter

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

LGBT adoption er adoption af børn af lesbiske, bøsser, biseksuelle eller transseksuelle (LGBT). Dette kan være i form af en fælles adoption af et par af samme køn, en partner af samme køn der adopterer den andens biologiske barn (stedbarnsadoption) og en enkelt LGBT person der adopterer. Fælles adoption af par af samme køn er lovligt i 25 lande. Modstandere af LGTB adoption stiller spørgsmålstegn ved om par af samme køn har evnerne til at være gode forældre mens andre modstandere stiller spørgsmålstegn om naturloven indebærer at adopterede børn er berettiget til at blive opdraget af heteroseksuelle forældre. Siden forfatninger og vedtægter ofte undlader at berøre adoptionsrettighederne hos LGBT personer skal der ofte retsafgørelser til at erklære om de kan fungere som forældre enten individuelt eller som par.

Lær mere Stats Diskuter

Bør personer under 18 år kunne modtage kønsovergangsbehandlinger?

I april 2021 indførte lovgiveren i den amerikanske stat Arkansas et lovforslag, der forbød læger at tilbyde kønsovergangsbehandlinger til personer under 18 år. Lovforslaget ville gøre det til en forbrydelse for læger at administrere pubertetsblokkere, hormoner og kønsbekræftende operationer til alle under 18 år. Modstandere af lovforslaget hævder, at det er et angreb på transseksuelle rettigheder, og at overgangsbehandlinger er en privat sag, som bør afgøres mellem forældre, deres børn og læger. Tilhængere af lovforslaget hævder, at børn er for unge til at træffe beslutningen om at modtage kønsovergangsbehandling, og kun voksne over 18 år skal have lov til det.

Lær mere Stats Diskuter

Skal transseksuelle atleter have lov til at konkurrere mod atleter, der adskiller sig fra deres tildelte køn ved fødslen?

I 2016 besluttede den internationale olympiske komité, at transgender atleter kan konkurrere i OL uden at genoptage sexoverdragelse operation. I 2018 fastslog den internationale sammenslutning af atletikfederationer, sporets styrende organ, at kvinder, der har mere end 5 nano-mol pr. Liter testosteron i deres blodlignende sydafrikanske sprinter og olympiske guldmedalje Caster Semenya - enten skal konkurrere imod mænd eller tage medicin for at reducere deres naturlige testosteron niveauer. IAAF udtalte, at kvinder i kategorien fem plus har en "forskel på seksuel udvikling". Hærringen citerede en undersøgelse fra franske forskere af 2017 som et bevis på, at kvindelige atleter med testosteron tættere på mænd gør det bedre i visse hændelser: 400 meter, 800 meter , 1.500 meter og milen. "Vores bevis og data viser, at testosteron, enten naturligt produceret eller kunstigt indsat i kroppen, giver betydelige præstationsfordele hos kvindelige atleter," sagde IAAF præsident Sebastian Coe i en erklæring.

Lær mere Stats Diskuter

Bør hadefuld ytringsbeskyttelse beskyttes af ytringsfrihedslovene?

Hat tale defineres som offentlig tale, der udtrykker had eller tilskynder til vold mod en person eller gruppe baseret på noget som race, religion, køn eller seksuel orientering.

Lær mere Stats Diskuter

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

I december 2014 den tyske regering annonceret en ny regel, der kræver tyske virksomheder til at fylde 30% af deres bestyrelsesposter til kvinder. I 2016 udnævnte 23,6% af bestyrelser i Australien kvinder til at fylde skibene. Der er i øjeblikket ingen love i Australien kræver bestyrelser til at fylde sæder med kvindelige direktører. I Norge 35,5% af bestyrelser indeholder kvindelige direktører, som er den højeste procentdel i verden.

Lær mere Stats Diskuter

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

Eutanasi, den praksis slutter et liv for tidligt for at ende smerte og lidelse, er i øjeblikket betragtes som en strafbar handling. Eutanasi er i øjeblikket ulovligt i Australien. I 1995 passerede Northern Territory et lovforslag legalisering eutanasi, men det blev væltet af den føderale regering i 1998 under Australian Capital Territory loven.

Lær mere Stats Diskuter

Skulle dødsstraffen genindføres?

Dødsstraf er straffen med døden for en forbrydelse. Lige nu er dødsstraf tilladt i 58 lande på verdensplan (inklusiv USA), mens 97 lande har forbudt det.

Lær mere Stats Diskuter

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier?

Flere vestlige lande, herunder Frankrig, Spanien og Canada har foreslået love, der vil forbyde muslimske kvinder at bære en niqab i det offentlige rum. En niqab er en klud, der dækker ansigtet og er båret af nogle muslimske kvinder i offentlige områder. I 2014 Austrlian Parlamentet kortvarigt debatteret forbyde kvinder at bære niqab på offentlige steder. Forslaget blev besejret. Den kontroversielle plan om at gøre muslimske kvinder, der bærer burka og niqab sidde i glassed indhegninger på Parlamentsbygningen, som nu er blevet dumpet, blev indført uden forudgående rådgivning fra efterretningstjenesterne. Fortalere hævder, at forbuddet krænker individuelle rettigheder og forhindrer folk i at udtrykke deres religiøse overbevisning. Modstandere hævder, at face-belægninger forhindre klar identifikation af en person, som både er en sikkerhedsrisiko, og en social hindring i et samfund, der bygger på ansigtsgenkendelse og udtryk i kommunikation.

Lær mere Stats Diskuter

Støtter du låsningslov?

I 2014 foreslog NSW-regeringen lukkestænger klokken 1:30 til nye lånere og serverede den sidste drink kl. 3:00. Forslaget var beregnet til at bremse alkohol i slutningen af aftenen til brændstof uden for barer og restauranter. Proponenter hævder, at lignende love vedtaget i Newcastle i 2008 resulterede i et fald på 36% af overfald. Modstandere, herunder bar- og restaurantindustrien, hævder, at lovene vil skade deres virksomheder og få dem til at skyde medarbejdere.

Lær mere Stats Diskuter

Skulle forældrenes stigning orlov betalinger baseret på moderens løn?

Australien har indført en 18 ugers betalt forældreorlov ordning, som er offentligt finansieret, og giver den føderale mindsteløn (i øjeblikket en $ 596,78 per uge) snarere end en procentdel af den primære omsorgsperson løn. Det er ikke være til rådighed for familier, hvor den primære omsorgsperson har en årsløn over $ 150.000 pr år. <a target="_blank" href="http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/parental-leave-pay">Få mere</a> eller

Lær mere Stats Diskuter

Skal virksomheder have lov til at kræve obligatorisk mangfoldighedstræning af medarbejderne?

Diversitetstræning er ethvert program designet til at lette positiv interaktion mellem grupper, reducere fordomme og diskrimination og generelt lære personer, der er anderledes end andre, hvordan man arbejder effektivt sammen. Den 22. april 2022 underskrev Floridas guvernør DeSantis loven "Individual Freedom Act". Lovforslaget forbød skoler og virksomheder at påbyde mangfoldighedstræning som et krav for deltagelse eller beskæftigelse. Hvis skoler eller arbejdsgivere overtrådte loven, ville de blive udsat for udvidet civilretligt ansvar. Forbudte obligatoriske træningsemner omfatter: 1. Medlemmer af én race, farve, køn eller national oprindelse er moralsk overlegne i forhold til medlemmer af en anden. 2. Et individ er i kraft af sin race, farve, køn eller nationale oprindelse i sagens natur racistisk, sexistisk eller undertrykkende, hvad enten det er bevidst eller ubevidst. Kort efter guvernør DeSantis underskrev lovforslaget, anlagde en gruppe enkeltpersoner en retssag med påstand om, at loven pålægger forfatningsstridige synspunkter-baserede restriktioner på tale i strid med deres rettigheder til første og fjortende ændring.

Lær mere Stats Diskuter

Skal skoler have lov til at kræve obligatorisk mangfoldighedstræning af elever?

Diversitetstræning er ethvert program designet til at lette positiv interaktion mellem grupper, reducere fordomme og diskrimination og generelt lære personer, der er anderledes end andre, hvordan man arbejder effektivt sammen. Den 22. april 2022 underskrev Floridas guvernør DeSantis loven "Individual Freedom Act". Lovforslaget forbød skoler og virksomheder at påbyde mangfoldighedstræning som et krav for deltagelse eller beskæftigelse. Hvis skoler eller arbejdsgivere overtrådte loven, ville de blive udsat for udvidet civilretligt ansvar. Forbudte obligatoriske træningsemner omfatter: 1. Medlemmer af én race, farve, køn eller national oprindelse er moralsk overlegne i forhold til medlemmer af en anden. 2. Et individ er i kraft af sin race, farve, køn eller nationale oprindelse i sagens natur racistisk, sexistisk eller undertrykkende, hvad enten det er bevidst eller ubevidst. Kort efter guvernør DeSantis underskrev lovforslaget, anlagde en gruppe enkeltpersoner en retssag med påstand om, at loven pålægger forfatningsstridige synspunkter-baserede restriktioner på tale i strid med deres rettigheder til første og fjortende ændring.

Lær mere Stats Diskuter

Skal skoler have lov til at kræve obligatorisk mangfoldighedsuddannelse for lærere og fakulteter?

Diversitetstræning er ethvert program designet til at lette positiv interaktion mellem grupper, reducere fordomme og diskrimination og generelt lære personer, der er anderledes end andre, hvordan man arbejder effektivt sammen. Den 22. april 2022 underskrev Floridas guvernør DeSantis loven "Individual Freedom Act". Lovforslaget forbød skoler og virksomheder at påbyde mangfoldighedstræning som et krav for deltagelse eller beskæftigelse. Hvis skoler eller arbejdsgivere overtrådte loven, ville de blive udsat for udvidet civilretligt ansvar. Forbudte obligatoriske træningsemner omfatter: 1. Medlemmer af én race, farve, køn eller national oprindelse er moralsk overlegne i forhold til medlemmer af en anden. 2. Et individ er i kraft af sin race, farve, køn eller nationale oprindelse i sagens natur racistisk, sexistisk eller undertrykkende, hvad enten det er bevidst eller ubevidst. Kort efter guvernør DeSantis underskrev lovforslaget, anlagde en gruppe enkeltpersoner en retssag med påstand om, at loven pålægger forfatningsstridige synspunkter-baserede restriktioner på tale i strid med deres rettigheder til første og fjortende ændring.

Lær mere Stats Diskuter

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

I 2013 63 kvinder indtastet bekæmpe roller i den australske militær efter hær, flåde og luftvåben ophævet restriktionerne kønsspecifikke. Før 2013 kvinder var blevet forbudt fra roller i kampenheder, herunder tanke, specialstyrker og infanteri.

Lær mere Stats Diskuter

Skal frosne embryoner betragtes som børn?

Et embryo er en indledende fase af udviklingen af en flercellet organisme. Hos mennesker er embryonal udvikling den del af livscyklussen, der begynder lige efter befrugtning af den kvindelige ægcelle af den mandlige sædcelle. In vitro fertilisering (IVF) er en befrugtningsproces, hvor et æg kombineres med sæd in vitro ("i glas"). I februar 2024 afgjorde højesteret i den amerikanske stat Alabama, at frosne embryoner kan betragtes som børn i henhold til statens Wrongful Death of a Minor Act. Loven fra 1872 tillod forældre at få erstatning i tilfælde af et barns død. Højesteretssagen blev anlagt af flere par, hvis embryoner blev ødelagt, da en patient tabte dem på gulvet i en fertilitetskliniks kølerum. Retten afgjorde, at intet i lovens sprogbrug forhindrer det i at blive anvendt på frosne embryoner. En uenig dommer ved retten skrev, at dommen ville tvinge IVF-udbydere i Alabama til at stoppe nedfrysning af embryoner. Efter kendelsen suspenderede flere store sundhedssystemer i Alabama alle IVF-behandlinger. Tilhængere af dommen omfatter fortalere for myreabort, som hævder, at embryoner i reagensglas bør betragtes som børn. Modstandere inkluderer fortalere for abortrettigheder, som hævder, at dommen er baseret på kristen religiøs overbevisning og er et angreb på kvinders rettigheder.

Lær mere Stats Diskuter

Hvilke kvaliteter er vigtigst for dig i en kandidat?

Dansk