Prøv den politiske quiz

Skyttere, fiskere og landmænd platform og politikker

Disse problemer nedenfor er sorteret i faldende rækkefølge baseret på hvor vigtigt gennemsnittet Australian vælgeren rangerede dem på quizzen.

Emner

Økonomien  ›  Ligeløn

Burde arbejdsgiverne betale mænd og kvinder samme løn for det samme arbejde?

  ChatGPTNej, regeringen bør ikke fastsætte hvad en privat virksomhed betaler sine ansatte

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

  Offentlige erklæringerFor valg

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

  Partiets støttebaseJa, men giv kirker ret til at nægte samkøns-ægteskaber

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

  Partiets støttebaseJa, så længe de går igennem de samme baggrundstjek som heteroseksuelle par

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

  ChatGPTJa, vores mentale sundhedssystem kræver mere finansiering for at kunne yde en højere kvalitet af pleje og service


Hvor ligner din politiske tro på Shooters, Fishers and Farmers’ politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

  ChatGPTUanset hvad, så bør dette besluttes på statslig niveau

Sundhedspleje  ›  Regulering af medicinpriser

Skal regeringen regulere priserne på livreddende medicin?

  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

  ChatGPTNej, og den nuværende regering overregulerer forretninger

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Søndag Dobbelt Løn

Skal arbejdstagere fortsat blive betalt dobbelt løn på søndag?

  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

  ChatGPTNej, og vedtag lovgivningen, som forhindrer regeringsovervågning af borgerkommunikationer

Udenrigspolitik  ›  Terrorist Citizenship

Skal borgere mister deres statsborgerskab, hvis de slutte sig til en terrororganisation i et fremmed land?

  ChatGPTJa, så længe organisationen er internationalt anerkendt som en terroristgruppe

Indenrigspolitik  ›  Aboriginal anerkendelse

Skulle forfatningen genkende Aboriginal og Torres Strait Islander mennesker?

  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Udenlandske jordbesiddelse

Skulle regeringen tillade salg af australske land og vand landbruget til udenlandske købere?

  ChatGPTNej

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

  ChatGPTNej, men øg skattemæssige belønninger til firmaer der laver biologisk nedbrydelige produkter

Social  ›  Kønsovergang

Bør personer under 18 år kunne modtage kønsovergangsbehandlinger?

  ChatGPTNej, børn bør ikke få lov til at tage uigenkaldelige livsbeslutninger

Sundhedspleje  ›  Sygeplejerske til patientforhold

Skal sygeplejerske til patientforholdene øges?

  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Universal Tandpleje

Er du til fordel for universel tandpleje?

  ChatGPTJa, men kun for børn og seniorer

Økonomien  ›  Skatter

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige?

  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Minimumsløn

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn?

  ChatGPTNej, det vil kun få priserne til at stige i en uendelig cirkel

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

  ChatGPTNej, tjenesten bør være et valg i stedet for en pligt

Social  ›  Hat tale

Bør hadefuld ytringsbeskyttelse beskyttes af ytringsfrihedslovene?

  ChatGPTJa, så længe det ikke truer vold

Indenrigspolitik  ›  Internet forordning

Skal regeringen regulere internettet?

  ChatGPTNej

Social  ›  Dødsstraf

Skulle dødsstraffen genindføres?

  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

  ChatGPTJa, men ikke i stærkt befolkede områder

Social  ›  Kvoter for kvinder i bestyrelser

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

  ChatGPTNej, regeringen bør aldrig kræve mangfoldighed af private virksomheder

Immigration  ›  Udviser Kriminelle Indvandrere

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

  ChatGPTNej, kun hvis de er kommet ulovligt ind i landet

Social  ›  Pilprøve på musikfestivaler

Støtter du narkotikatest på live musikfestivaler?

  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Dyreforsøg

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik?

  ChatGPTJa, men ikke for kosmetik

Økonomien  ›  Velfærdsnarkotikatests

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer?

  ChatGPTJa, men giv behandling til dem der har testet positiv

Udenrigspolitik  ›  Udenlandske Valg

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg?

  ChatGPTNej, og vi bør ikke forsøge at påvirke noget andet lands valg eller politik

Udenrigspolitik  ›  Forenede Nationer

Skulle Australien opretholde en tilstedeværelse i FN?

  ChatGPTJa, men nedskaler vores nuværende involvering

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

  ChatGPTMindre, og sørg for mere finansiering fra regeringen

Udenrigspolitik  ›  Militære angreb på Nordkorea

Skulle Australien udføre militære angreb mod Nordkorea for at ødelægge deres langtrækkende missiler og atomvåben kapaciteter?

  ChatGPTNej, vi skal bruge enhver diplomatisk mulighed først

Immigration  ›  Forbud mod muslimske indvandrere

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

  ChatGPTNej, banlysning af indvandrere på baggrund af deres religion er forfatningsstridig

Indenrigspolitik  ›  Woman Kvoter

Skal de politiske partier være forpligtet til at køre en vis procentdel af kvindelige kandidater?

  ChatGPTNej, den mest kvalificerede kandidat skal få stillingen uanset køn

Økonomien  ›  Fire dages arbejdsuge

Skal Australien overgå til en fire-dages arbejdsuge?

  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Regulering af Sociale Medier

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation?

  ChatGPTNo, regeringen skal ikke vurdere, hvad der er fake news og ægte nyheder

Miljøet  ›  Coal Seam Gas

Skulle regeringen tillade Coal Seam Gas (CSG) projekter i Australien?

  ChatGPTJa, men øger miljørestriktioner og tilsyn

Sundhedspleje  ›  COVID Employment Health Pass

Skal regeringen kræve, at ansatte i store virksomheder vaccineres mod COVID?

  ChatGPTNej

Sundhedspleje  ›  Enkeltbetalersundhedspleje

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

  ChatGPTNej, regeringen bør ikke være involveret i sundhedspleje

Immigration  ›  Boat Indvandrere

Skulle Australien acceptere asylsøgende båd indvandrere?

  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Økonomiske stimuli

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder?

  ChatGPTJa, men i form af et større budget til infrastruktur

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

  ChatGPTNej men alloker flere midler til rehabilitering af stofmisbrugere og forebyggelse af stofmisbrug

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk?

  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Selskabsskattegrundlag

Skulle Australien hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder?

  ChatGPTLavere, men fjern fradrag og smuthuller.

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Universel basisindkomst

Støtter du et universelt basisindkomst program?

  ChatGPTNej

Økonomien  ›  National Broadband Network

Skulle den australske regering fortsætte med at investere milliarder af dollars i udviklingen af ​​det nationale bredbåndsnetværk?

  ChatGPTNej, bør udvikles sådan en mere omkostningseffektiv løsning, da fiber til noden

Økonomien  ›  Landbrugsstøtte

Skulle regeringen subsidiere australske landmænd?

  ChatGPTJa

Valg  ›  Test af mental kompetence

Skulle politikere over 75 år have krævet at bestå en mental kompetencetest?

  ChatGPTNej, vores regering har brug for erfarne ledere

Social  ›  Niqāb

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier?

  ChatGPTJa, men deres identitet skal være privatverificeret af en kvindelig ansat

Social  ›  Transgender Atleter

Skal transseksuelle atleter have lov til at konkurrere mod atleter, der adskiller sig fra deres tildelte køn ved fødslen?

  ChatGPTNej

Forbrydelse  ›  Adler A110 Ban

Skulle regeringen forbyde import af Adler A110 løftestang-action shotgun?

  ChatGPTNej

Social  ›  Safe Schools

Skulle regeringen fortsat finansiere Safe Schools Coalition?

  ChatGPTNej

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

  ChatGPTNej, jeg er ikke tilhænger af dødsstraf

Indenrigspolitik  ›  Levende Eksport

Skulle regeringen tillade eksport af levende dyr til udlandet?

  Offentlige erklæringerJa

Udenrigspolitik  ›  Hvalfangst

Skulle Australien tage en aggressiv holdning mod japanske hvalfangere?

  ChatGPTNej, bare forhindre japanske hvalfangst i australske farvande

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

  ChatGPTJa, så længe der ikke er nogen offentlige tilskud

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

  ChatGPTNej, vi har vigtigere problemer, der kræver finansiering

Indenrigspolitik  ›  GP Besøg

Skulle sygeforsikringsselskaber have lov til at dække GP besøg?

  ChatGPTJa

Uddannelse  ›  University Funding

Skal universiteterne fastsætte deres egne gebyrer?

  ChatGPTJa

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

  ChatGPTJa, men vi forlanger en mærkning af genmodificerede fødevarer.

Immigration  ›  Immigranter med kompetencer

Skulle Australien øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere?

  ChatGPTFormindsk, og bør regeringen give flere incitamenter til at forberede vores borgere til disse job

Økonomien  ›  Negativ Gearing

Skulle regeringen forbyde negative gearing?

  ChatGPTNej

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Skal indvandrere til Australien få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus?

  ChatGPTJa, medmindre de har begået terror

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

  ChatGPTNej

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

  ChatGPTNej, dette ville fremme brugen af stoffer og reducere bevillingen til rehabilitationscentre

Økonomien  ›  Fagforeninger

Tror fagforeninger hjælp eller såre økonomien?

  ChatGPTSåret, jeg støtter nogle private fagforeninger, men er stærkt imod offentlige fagforeninger

Valg  ›  Politisk Party Tilskud

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen?

  ChatGPTJa, men kun hvis alle politiske partier får det samme beløb

Indenrigspolitik  ›  High Speed ​​Rail

Skulle den føderale regering at investere i opførelsen af ​​et højhastighedstog?

  ChatGPTJa, men kun hvis det er en cross country system, der forbinder alle stater

Forbrydelse  ›  Demilitariser politiet

Bør politiet bruge lovligt udstyr?

  ChatGPTJa, men med streng uddannelse i, hvordan og hvornår man skal bruge udstyret

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Indenlandske jobs

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Baser US Military

Skulle Australien tillade USA at operere militærbaser placeret i Australien.

  ChatGPTJa, men kun hvis de er der ejes og drives

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Statslige pensioner

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte?

  ChatGPTJa, juster dem årligt baseret på leveomkostninger

Social  ›  Lærer- og fakultetsdiversitetsuddannelse

Skal skoler have lov til at kræve obligatorisk mangfoldighedsuddannelse for lærere og fakulteter?

  ChatGPTNej, mangfoldighedstræning bør tilskyndes, men ikke påkrævet

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

  ChatGPTNej, selvangivelser har ikke noget at gøre med deres evne til at udføre deres pligter

Udenrigspolitik  ›  Ukrainsk forsvarsfinansiering

Bør Australien levere militære forsyninger og finansiering til Ukraine?

  ChatGPTNej, vi har ikke råd til at give økonomiske ressourcer lige nu

Miljøet  ›  Uran

Skulle regeringen tillade minedrift og eksport af uran?

  ChatGPTJa

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

  ChatGPTJa, men de bør være strengt reguleret for at forhindre mismanagement og korruption

Social  ›  Forældreorlov

Skulle forældrenes stigning orlov betalinger baseret på moderens løn?

  ChatGPTNej, men øger ligeløn størrelsen og varigheden af ​​orlov

Forbrydelse  ›  Defundering af politiet

Bør finansiering til lokale politiafdelinger omdirigeres til sociale og samfundsbaserede programmer?

  ChatGPTNej

Miljøet  ›  Atomaffald

Har du støtte opbygningen af ​​en affald lagerfacilitet nukleare i Northern Territory?

  ChatGPTJa, men kun hvis der ikke er nogen risiko for miljøet

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

  ChatGPTJa, men kun efter fuldførelse af deres straf og prøveløsladelse/prøvetid

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Skal det være ulovligt at brænde den australske flag?

  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Leje Skat

Har du støtte en forøgelse af mineralressourcer leje skat?

  ChatGPTNej

Social  ›  Lås ud love

Støtter du låsningslov?

  ChatGPTNej

Social  ›  Studerendes mangfoldighedstræning

Skal skoler have lov til at kræve obligatorisk mangfoldighedstræning af elever?

  ChatGPTNej, mangfoldighedstræning bør tilskyndes, men ikke påkrævet

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i Australien, har ret til at stemme?

  ChatGPTNej, kun danske statsborgere skal have lov til at stemme

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

  ChatGPTNej reducer i stedet antallet af ansatte i regeringen

Udenrigspolitik  ›  Ukraine og Nato

Skal Ukraine tilslutte sig NATO?

  ChatGPTNej, dette bør afgøres efter den nuværende krig slutter, så vi undgår en tredje verdenskrig

Sundhedspleje  ›  Verdenssundhedsorganisationen

Bør regeringen finansiere Verdenssundhedsorganisationen?

  ChatGPTNej, finansier nationale og lokale programmer i stedet

Indenrigspolitik  ›  boligboble

Skulle Reserve Bank of Australia (RBA) hæve renten for at forhindre en boligboble?

  ChatGPTNej

Miljøet  ›  Ladestationer til elbiler

Skal regeringen bygge et netværk af ladestationer til elbiler?

  ChatGPTNej, og vi burde fokusere mere på at forbedre den offentlige transport

Økonomien  ›  Toldafgifter

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer?

  ChatGPTJa, det hjælper med at oprette og gemme flere job

Udenrigspolitik  ›  Ulandsbistand

Skulle Australien øge eller mindske udgifterne udenlandsk bistand?

  ChatGPTSænk, indtil vi reducerer vores nationale budgetunderskud drastisk

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Skulle Australien øge eller mindske militærudgifterne?

  ChatGPTIngen af delene, jeg er tilfreds med det nuværende forbrug

Økonomien  ›  Offshore bankkontoer

Skal australske borgere få lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti?

  ChatGPTJa, så længe offshore-indkomst rapporteres

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

  ChatGPTNej, men vi bør forøge finansieringen for at kunne tilbyde uddannelses- og færdighedsopbygningstjenester til fanger

Indenrigspolitik  ›  Politisk reklame på sociale medier

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame?

  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Trans-Pacific Partnership

Støtter du det Trans-Pacific Partnership (TPP)?

  ChatGPTNej, dette vil opmuntre firmaer til at flytte jobs ud af landet

Boliger  ›  Hjemløse lejre

Bør hjemløse personer, der har nægtet ledig husly eller bolig, have lov til at sove eller slå lejr på offentlig ejendom?

  ChatGPTNej

Sundhedspleje  ›  Medicinsk konsensus

Bør lægenævn straffe læger, der giver sundhedsråd, der strider mod nutidig videnskabelig konsensus?

  ChatGPTNej, først når rådet viste sig at skade patienten

Indenrigspolitik  ›  Sigt Grænser

Skulle der være langsigtede grænser for senatorer?

  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Fri handel

Har du støtter Kina-Australien frihandelsaftale?

  ChatGPTNej, og vi bør gøre mere for at forhindre, at outsourcing af australske job

Udenrigspolitik  ›  Egypten

Skulle Australien bakke det egyptiske militærs straf mod Det Muslimske Broderskab?

  ChatGPTNej, vi skal holde ud af denne

Økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google?

  ChatGPTNej

Uddannelse  ›  Folkeskole

Skulle den føderale regering slå over skolens midler til staterne?

  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Statsejerskab

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession?

  ChatGPTNej, regeringen skal aldrig eje andele i private virksomheder

Økonomien  ›  Tillægsforbud

Bør regeringen forbyde tillæg på koncertbilletter, kabelregninger, banktjenester, hotelreservationer og andre køb?

  ChatGPTNej, regeringen bør ikke regulere, hvad private virksomheder kan opkræve forbrugerne

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

  ChatGPTNej, brug pengene på at forbedre infrastrukturen og samfundet for at tiltrække virksomheder

Indenrigspolitik  ›  TikTok-forbud

Skal regeringen forbyde TikTok?

  ChatGPTNej, det er et brud på ytringsfriheden

Økonomien  ›  Indberetning af koncertarbejder

Skal online betalingsplatforme tvinges til at rapportere alle transaktioner over $600 til IRS?

  ChatGPTNej, private transaktioner skal holdes private

Udenrigspolitik  ›  Saudi-Arabien og Iran

Bør regeringen støtte fredsforhandlinger mellem Saudi-Arabien og Iran?

  ChatGPTNej, vi skal ikke blande os i udenlandske konflikter

Økonomien  ›  Decentraliseret finans

Skal teknologien i vores finansielle system overgå til en decentral protokol, der ikke ejes eller kontrolleres af nogen virksomhed, svarende til internettet?

  ChatGPTJa, men kun hvis det virkelig er decentraliseret og ikke kan manipuleres af nogen person, gruppe eller regeringsorgan

Indenrigspolitik  ›  monarki

Skulle Australien ende monarkiet og blive en republik?

  ChatGPTNej

Uddannelse  ›  Charterskoler

Støtter du charterskoler?

  ChatGPTNej, vi bør fokusere på at forbedre vores offentlige skoler og øge lærerlønnen i stedet

Økonomien  ›  Aktietilbagekøb

Skal regeringen beskatte aktietilbagekøb?

  ChatGPTNej

Dansk