Prøv den politiske quiz

Familie først platform og politikker

Disse problemer nedenfor er sorteret i faldende rækkefølge baseret på hvor vigtigt gennemsnittet Australian vælgeren rangerede dem på quizzen.

Emner

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

FF>FF  Offentlige erklæringerFor livet

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

FF>FF  Offentlige erklæringerNej, ægteskab bør defineres som værende mellem en mand og en kvinde

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

FF>FF  Partiets støttebaseNej

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

FF>FF  Partiets støttebaseJa, men kun mod smitsomme sygdomme, der kan medføre dødsfald

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

FF>FF  Offentlige erklæringerJa


Hvor ligner din politiske tro på Family Firsts politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Sundhedspleje  ›  Regulering af medicinpriser

Skal regeringen regulere priserne på livreddende medicin?

FF>FF  Partiets støttebaseJa, og regeringen skal regulere priserne på alt receptpligtig medicin

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

FF>FF  Partiets støttebaseJa, og giv flere incitamenter til alternativ energiproduktion

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

FF>FF  Offentlige erklæringerNej

Økonomien  ›  Søndag Dobbelt Løn

Skal arbejdstagere fortsat blive betalt dobbelt løn på søndag?

FF>FF  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Aboriginal anerkendelse

Skulle forfatningen genkende Aboriginal og Torres Strait Islander mennesker?

FF>FF  Offentlige erklæringerJa

Miljøet  ›  Udenlandske jordbesiddelse

Skulle regeringen tillade salg af australske land og vand landbruget til udenlandske købere?

FF>FF  Offentlige erklæringerNej, vi skal beskytte arbejdspladser for vores landmænd

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

FF>FF  Partiets støttebaseJa, og banlys alle engangsprodukter som ikke er lavet af mindst 75% bionedbrydeligt materiale

Sundhedspleje  ›  Sygeplejerske til patientforhold

Skal sygeplejerske til patientforholdene øges?

FF>FF  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Universal Tandpleje

Er du til fordel for universel tandpleje?

FF>FF  Offentlige erklæringerJa

Indenrigspolitik  ›  Internet forordning

Skal regeringen regulere internettet?

FF>FF  Offentlige erklæringerJa

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

FF>FF  Partiets støttebaseNej, tjenesten bør være et valg i stedet for en pligt

Økonomien  ›  Skatter

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige?

FF>FF  Offentlige erklæringerReformer til en flad skat

Økonomien  ›  Minimumsløn

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn?

FF>FF  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Udviser Kriminelle Indvandrere

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

FF>FF  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Dødsstraf

Skulle dødsstraffen genindføres?

FF>FF  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Velfærdsnarkotikatests

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer?

FF>FF  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Dyreforsøg

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik?

FF>FF  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Mining Water Brug

Hvis deres projekter involverer vand, bør kulselskaber være underlagt yderligere statslige regler?

FF>FF  Offentlige erklæringerNej

Immigration  ›  Indvandringsforbud

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i Australien?

FF>FF  Partiets støttebaseNej, men vi burde bruge mere på, at øge vores grænsesikkerhed

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk?

FF>FF  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Woman Kvoter

Skal de politiske partier være forpligtet til at køre en vis procentdel af kvindelige kandidater?

FF>FF  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  COVID Employment Health Pass

Skal regeringen kræve, at ansatte i store virksomheder vaccineres mod COVID?

FF>FF  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Coal Seam Gas

Skulle regeringen tillade Coal Seam Gas (CSG) projekter i Australien?

FF>FF  Offentlige erklæringerJa

Immigration  ›  Boat Indvandrere

Skulle Australien acceptere asylsøgende båd indvandrere?

FF>FF  Offentlige erklæringerNej

Økonomien  ›  National Broadband Network

Skulle den australske regering fortsætte med at investere milliarder af dollars i udviklingen af ​​det nationale bredbåndsnetværk?

FF>FF  Offentlige erklæringerJa

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

FF>FF  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

FF>FF  Partiets støttebaseJa, men kun til medicinsk brug

Økonomien  ›  Selskabsskattegrundlag

Skulle Australien hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder?

FF>FF  Offentlige erklæringerSænk

Forbrydelse  ›  Adler A110 Ban

Skulle regeringen forbyde import af Adler A110 løftestang-action shotgun?

FF>FF  Partiets støttebaseJa, denne pistol tilgængelighed ville sætte offentligheden i fare for en masse skydning

Social  ›  Safe Schools

Skulle regeringen fortsat finansiere Safe Schools Coalition?

FF>FF  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

FF>FF  Partiets støttebaseNej, døm dem i stedet til fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse

Udenrigspolitik  ›  Hvalfangst

Skulle Australien tage en aggressiv holdning mod japanske hvalfangere?

FF>FF  Offentlige erklæringerNej

Indenrigspolitik  ›  Levende Eksport

Skulle regeringen tillade eksport af levende dyr til udlandet?

FF>FF  Offentlige erklæringerJa

Social  ›  Niqāb

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier?

FF>FF  Partiets støttebaseNej

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

FF>FF  Partiets støttebaseNej

Uddannelse  ›  University Funding

Skal universiteterne fastsætte deres egne gebyrer?

FF>FF  Partiets støttebaseNej, bør og Univerisity uddannelse være gratis for alle borgere

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

FF>FF  Partiets støttebaseJa, og skaf flere flere offentlige transportmidler

Udenrigspolitik  ›  Syriske flygtninge

Skulle Australien acceptere flygtninge fra Syrien?

FF>FF  Partiets støttebaseJa, men kun efter omfattede baggrundstjek og kontinuerlig overvågning for at sikre at de ikke har terroristforbindelser

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

FF>FF  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Demilitariser politiet

Bør politiet bruge lovligt udstyr?

FF>FF  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

FF>FF  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

FF>FF  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

FF>FF  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Uran

Skulle regeringen tillade minedrift og eksport af uran?

FF>FF  Offentlige erklæringerJa

Forbrydelse  ›  Defundering af politiet

Bør finansiering til lokale politiafdelinger omdirigeres til sociale og samfundsbaserede programmer?

FF>FF  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Forældreorlov

Skulle forældrenes stigning orlov betalinger baseret på moderens løn?

FF>FF  Offentlige erklæringerNej

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i Australien, har ret til at stemme?

FF>FF  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Leje Skat

Har du støtte en forøgelse af mineralressourcer leje skat?

FF>FF  Offentlige erklæringerNej

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

FF>FF  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Atomaffald

Har du støtte opbygningen af ​​en affald lagerfacilitet nukleare i Northern Territory?

FF>FF  Offentlige erklæringerNej

Udenrigspolitik  ›  Ulandsbistand

Skulle Australien øge eller mindske udgifterne udenlandsk bistand?

FF>FF  Partiets støttebaseFormindsk

Indenrigspolitik  ›  boligboble

Skulle Reserve Bank of Australia (RBA) hæve renten for at forhindre en boligboble?

FF>FF  Offentlige erklæringerNej

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

FF>FF  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Hospitaler

Skal sygehusene fortsat blive finansieret på gebyr-for-service model?

FF>FF  Offentlige erklæringerNej

Boliger  ›  Hjemløse lejre

Bør hjemløse personer, der har nægtet ledig husly eller bolig, have lov til at sove eller slå lejr på offentlig ejendom?

FF>FF  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Egypten

Skulle Australien bakke det egyptiske militærs straf mod Det Muslimske Broderskab?

FF>FF  Offentlige erklæringerJa

Uddannelse  ›  Folkeskole

Skulle den føderale regering slå over skolens midler til staterne?

FF>FF  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  monarki

Skulle Australien ende monarkiet og blive en republik?

FF>FF  Offentlige erklæringerNej

Uddannelse  ›  Charterskoler

Støtter du charterskoler?

FF>FF  Partiets støttebaseJa

Dansk