Prøv den politiske quiz

Grøn platform og politikker

Disse problemer nedenfor er sorteret i faldende rækkefølge baseret på hvor vigtigt gennemsnittet Australian vælgeren rangerede dem på quizzen.

Emner

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

  Offentlige erklæringerFor valg

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

  Offentlige erklæringerJa

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

  Offentlige erklæringerJa

Økonomien  ›  Ligeløn

Burde arbejdsgiverne betale mænd og kvinder samme løn for det samme arbejde?

  Offentlige erklæringerJa

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

  Offentlige erklæringerJa


Hvor ligner din politiske tro på Greens politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Sundhedspleje  ›  Regulering af medicinpriser

Skal regeringen regulere priserne på livreddende medicin?

  ChatGPTJa, og regeringen skal regulere priserne på alt receptpligtig medicin

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

  Offentlige erklæringerJa

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

  ChatGPTJa, de er essentielle for at beskytte andre børn som er for unge til at blive vaccineret

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

  Offentlige erklæringerNej

Social  ›  Kønsovergang

Bør personer under 18 år kunne modtage kønsovergangsbehandlinger?

  ChatGPTJa, men med forældrenes tilladelse

Indenrigspolitik  ›  Aboriginal anerkendelse

Skulle forfatningen genkende Aboriginal og Torres Strait Islander mennesker?

  ChatGPTJa

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

  Offentlige erklæringerJa

Social  ›  Dødsstraf

Skulle dødsstraffen genindføres?

  Offentlige erklæringerNej

Økonomien  ›  Skatter

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige?

  Offentlige erklæringerJa

Udenrigspolitik  ›  Terrorist Citizenship

Skal borgere mister deres statsborgerskab, hvis de slutte sig til en terrororganisation i et fremmed land?

  ChatGPTNej, de skal tilbageholdes, undersøges og gives retfærdig rettergang, når de vender tilbage til vores land

Sundhedspleje  ›  Universal Tandpleje

Er du til fordel for universel tandpleje?

  Offentlige erklæringerJa

Social  ›  Hat tale

Bør hadefuld ytringsbeskyttelse beskyttes af ytringsfrihedslovene?

  ChatGPTNej

Miljøet  ›  Udenlandske jordbesiddelse

Skulle regeringen tillade salg af australske land og vand landbruget til udenlandske købere?

  Offentlige erklæringerNej

Økonomien  ›  Minimumsløn

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn?

  Offentlige erklæringerJa

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

  Offentlige erklæringerNej, tjenesten bør være et valg i stedet for en pligt

Social  ›  Kvoter for kvinder i bestyrelser

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

  ChatGPTJa, og regeringen bør gøre en større indsats for at forlange diversitet på arbejdsmarkedet.

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

  ChatGPTJa, og banlys alle engangsprodukter som ikke er lavet af mindst 75% bionedbrydeligt materiale

Sundhedspleje  ›  Sygeplejerske til patientforhold

Skal sygeplejerske til patientforholdene øges?

  ChatGPTJa

Social  ›  Transgender Atleter

Skal transseksuelle atleter have lov til at konkurrere mod atleter, der adskiller sig fra deres tildelte køn ved fødslen?

  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Søndag Dobbelt Løn

Skal arbejdstagere fortsat blive betalt dobbelt løn på søndag?

  ChatGPTJa

Indenrigspolitik  ›  Internet forordning

Skal regeringen regulere internettet?

  Offentlige erklæringerNej

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

  ChatGPTNej

Sundhedspleje  ›  Vaccinemandater til kunder

Skal private virksomheder have ret til at bede kunder om deres vaccinationsstatus?

  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

  Offentlige erklæringerMindre

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Woman Kvoter

Skal de politiske partier være forpligtet til at køre en vis procentdel af kvindelige kandidater?

  ChatGPTJa, vores regering bør afspejle mangfoldigheden i vores samfund

Immigration  ›  Statsborgerskabstest

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Mining Water Brug

Hvis deres projekter involverer vand, bør kulselskaber være underlagt yderligere statslige regler?

  Offentlige erklæringerJa

Social  ›  Niqāb

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier?

  ChatGPTJa, men deres identitet skal være privatverificeret af en kvindelig ansat

Økonomien  ›  Fire dages arbejdsuge

Skal Australien overgå til en fire-dages arbejdsuge?

  ChatGPTJa, og kræve overarbejdsbetaling for arbejde over fire dage om ugen

Økonomien  ›  Økonomiske stimuli

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder?

  Offentlige erklæringerJa

Indenrigspolitik  ›  Whistleblower beskyttelse

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers?

  ChatGPTJa

Immigration  ›  Udviser Kriminelle Indvandrere

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

  ChatGPTJa, så længe det er sikkert for dem at vende hjem til deres land

Udenrigspolitik  ›  Udenlandske Valg

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg?

  ChatGPTJa, men kun for at beskytte landet mod krænkelser af menneskerettighederne af en tyrannisk hersker

Miljøet  ›  Dyreforsøg

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik?

  ChatGPTNej

Teknologi  ›  Databeskyttelse

Skal regeringen pålægge strengere regulering af indsamling og brug af persondata af virksomheder?

  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Forenede Nationer

Skulle Australien opretholde en tilstedeværelse i FN?

  ChatGPTJa

Indenrigspolitik  ›  Regulering af Sociale Medier

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation?

  ChatGPTJa, der er for meget fake news og misinformation på sociale medier

Sundhedspleje  ›  Enkeltbetalersundhedspleje

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

  Offentlige erklæringerJa

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

  ChatGPTNej, jeg er ikke tilhænger af dødsstraf

Sundhedspleje  ›  COVID Employment Health Pass

Skal regeringen kræve, at ansatte i store virksomheder vaccineres mod COVID?

  ChatGPTJa

Immigration  ›  Forbud mod muslimske indvandrere

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

  Offentlige erklæringerNej

Valg  ›  Test af mental kompetence

Skulle politikere over 75 år have krævet at bestå en mental kompetencetest?

  ChatGPTJa, og politikere i alle aldre burde være forpligtet til at bestå en mental kompetencetest

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

  Offentlige erklæringerJa

Økonomien  ›  Universel basisindkomst

Støtter du et universelt basisindkomst program?

  Offentlige erklæringerJa

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

  Offentlige erklæringerJa

Økonomien  ›  Velfærd

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser?

  ChatGPTFærre, nuværende fordele giver ikke nok støtte

Økonomien  ›  Velfærdsnarkotikatests

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer?

  Offentlige erklæringerNej, det er spild af tid og penge

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

  Offentlige erklæringerNej, vi skal investere i renere alternativer såsom vind, vandkraft, thorium og jordvarme

Udenrigspolitik  ›  Militære angreb på Nordkorea

Skulle Australien udføre militære angreb mod Nordkorea for at ødelægge deres langtrækkende missiler og atomvåben kapaciteter?

  ChatGPTNej

Miljøet  ›  Coal Seam Gas

Skulle regeringen tillade Coal Seam Gas (CSG) projekter i Australien?

  Offentlige erklæringerNej

Immigration  ›  Boat Indvandrere

Skulle Australien acceptere asylsøgende båd indvandrere?

  Offentlige erklæringerJa

Økonomien  ›  Selskabsskattegrundlag

Skulle Australien hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder?

  ChatGPTHæv for store multinationale virksomheder, men sænk den for små virksomheder

Uddannelse  ›  University Funding

Skal universiteterne fastsætte deres egne gebyrer?

  Offentlige erklæringerNej, bør og Univerisity uddannelse være gratis for alle borgere

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

  Offentlige erklæringerJa

Økonomien  ›  Turnball Skat Cut

Støtter du Malcolm Turnbull s $ 50 milliarder selskabsskat cut?

  ChatGPTNej

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

  ChatGPTNej, denne slags donationer bliver bare til bestikkelse

Social  ›  Safe Schools

Skulle regeringen fortsat finansiere Safe Schools Coalition?

  ChatGPTJa

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

  ChatGPTJa, så længe de har afsonet deres dom.

Økonomien  ›  National Broadband Network

Skulle den australske regering fortsætte med at investere milliarder af dollars i udviklingen af ​​det nationale bredbåndsnetværk?

  Offentlige erklæringerJa, et nationalt højhastigheds-fibernet er afgørende for fremtiden for Australiens økonomi

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

  ChatGPTJa, men kun hvis udgifterne går til miljøvenlige løsninger

Indenrigspolitik  ›  GP Besøg

Skulle sygeforsikringsselskaber have lov til at dække GP besøg?

  ChatGPTJa

Forbrydelse  ›  Adler A110 Ban

Skulle regeringen forbyde import af Adler A110 løftestang-action shotgun?

  Offentlige erklæringerJa

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk?

  ChatGPTNej, vi bør tage positivt imod de forskelligheder, som immigranter tilfører vores land.

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

  Offentlige erklæringerJa

Immigration  ›  Immigranter med kompetencer

Skulle Australien øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere?

  ChatGPTFormindsk, og bør regeringen give flere incitamenter til at forberede vores borgere til disse job

Forbrydelse  ›  Demilitariser politiet

Bør politiet bruge lovligt udstyr?

  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Negativ Gearing

Skulle regeringen forbyde negative gearing?

  Offentlige erklæringerJa

Indenrigspolitik  ›  Levende Eksport

Skulle regeringen tillade eksport af levende dyr til udlandet?

  Offentlige erklæringerNej

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Fagforeninger

Tror fagforeninger hjælp eller såre økonomien?

  Offentlige erklæringerHjælper

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Skal indvandrere til Australien få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus?

  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Baser US Military

Skulle Australien tillade USA at operere militærbaser placeret i Australien.

  Offentlige erklæringerNej

Indenrigspolitik  ›  High Speed ​​Rail

Skulle den føderale regering at investere i opførelsen af ​​et højhastighedstog?

  Offentlige erklæringerJa

Valg  ›  Politisk Party Tilskud

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen?

  ChatGPTJa, men der bør være flere restriktioner og gennemsigtighed om, hvordan de bruger pengene

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

  Offentlige erklæringerJa

Social  ›  Lærer- og fakultetsdiversitetsuddannelse

Skal skoler have lov til at kræve obligatorisk mangfoldighedsuddannelse for lærere og fakulteter?

  ChatGPTJa, og alle skoler bør kræve obligatorisk mangfoldighedstræning

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

  ChatGPTNej, øg afgifterne for store multinationale selskaber i stedet

Udenrigspolitik  ›  Taliban finansiel bistand

Bør Verdensbanken og Den Internationale Valutafond yde finansiel bistand til Taleban-regeringen i Afghanistan?

  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Ukraine

Bør USA og NATO bruge militære styrker til at forsvare Ukraine mod en russisk invasion?

  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Hvalfangst

Skulle Australien tage en aggressiv holdning mod japanske hvalfangere?

  Offentlige erklæringerJa

Økonomien  ›  Indenlandske jobs

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

  ChatGPTJa, og drastisk forøge skatter og importafgifter til udliciterende virksomheder

Økonomien  ›  Leje Skat

Har du støtte en forøgelse af mineralressourcer leje skat?

  Offentlige erklæringerJa

Udenrigspolitik  ›  Ukrainsk forsvarsfinansiering

Bør Australien levere militære forsyninger og finansiering til Ukraine?

  ChatGPTJa, men yde kun humanitær hjælp

Social  ›  Studerendes mangfoldighedstræning

Skal skoler have lov til at kræve obligatorisk mangfoldighedstræning af elever?

  ChatGPTJa, og alle skoler bør kræve obligatorisk mangfoldighedstræning

Forbrydelse  ›  Defundering af politiet

Bør finansiering til lokale politiafdelinger omdirigeres til sociale og samfundsbaserede programmer?

  ChatGPTJa

Miljøet  ›  Uran

Skulle regeringen tillade minedrift og eksport af uran?

  Offentlige erklæringerNej

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

  ChatGPTJa, og kræv en offentlig høring hvert år hvor de er siddende

Immigration  ›  Højrisikoindvandrerforbud

Bør immigranter fra højrisikolande forbydes at komme ind i landet, indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

  ChatGPTNej

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Ukraine og Nato

Skal Ukraine tilslutte sig NATO?

  ChatGPTNej, dette bør afgøres efter den nuværende krig slutter, så vi undgår en tredje verdenskrig

Økonomien  ›  Landbrugsstøtte

Skulle regeringen subsidiere australske landmænd?

  Offentlige erklæringerJa, men kun økologiske landbrug

Social  ›  Forældreorlov

Skulle forældrenes stigning orlov betalinger baseret på moderens løn?

  Offentlige erklæringerJa, og finansiere de øgede udbetalinger fra skatter på høj indkomst virksomheder

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i Australien, har ret til at stemme?

  ChatGPTJa, men kun efter at have boet i landet i 5 år

Sundhedspleje  ›  Verdenssundhedsorganisationen

Bør regeringen finansiere Verdenssundhedsorganisationen?

  ChatGPTJa, og øg beløbet

Miljøet  ›  Atomaffald

Har du støtte opbygningen af ​​en affald lagerfacilitet nukleare i Northern Territory?

  Offentlige erklæringerNej

Økonomien  ›  Loft på bonus

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn?

  Offentlige erklæringerNo, but they should be capped at 500% of the average weekly earnings.

Miljøet  ›  Ladestationer til elbiler

Skal regeringen bygge et netværk af ladestationer til elbiler?

  ChatGPTJa, men kun hvis de bruger vedvarende energikilder

Indenrigspolitik  ›  boligboble

Skulle Reserve Bank of Australia (RBA) hæve renten for at forhindre en boligboble?

  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Statslige pensioner

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte?

  Offentlige erklæringerJa, men kun for pensionerede med lav indkomst

Social  ›  Træning i medarbejdernes mangfoldighed

Skal virksomheder have lov til at kræve obligatorisk mangfoldighedstræning af medarbejderne?

  ChatGPTJa, og alle virksomheder bør kræve obligatorisk mangfoldighedstræning

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Skal det være ulovligt at brænde den australske flag?

  ChatGPTNej, det er et brud på ytringsfriheden

Sundhedspleje  ›  Hospitaler

Skal sygehusene fortsat blive finansieret på gebyr-for-service model?

  Offentlige erklæringerNej

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Skulle Australien øge eller mindske militærudgifterne?

  ChatGPTFormindsk

Indenrigspolitik  ›  Sigt Grænser

Should there be term limits set for members of Parliament?

  ChatGPTJa, tidsbegrænsning vil øge deres indsats og forebygge korruption

Indenrigspolitik  ›  Politisk reklame på sociale medier

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame?

  ChatGPTJa

Boliger  ›  Hjemløse lejre

Bør hjemløse personer, der har nægtet ledig husly eller bolig, have lov til at sove eller slå lejr på offentlig ejendom?

  ChatGPTJa, og skab flere sociale programmer for at give gratis mad, tøj og medicin

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

  ChatGPTNej, men vi bør forøge finansieringen for at kunne tilbyde uddannelses- og færdighedsopbygningstjenester til fanger

Økonomien  ›  Offshore bankkontoer

Skal australske borgere få lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti?

  ChatGPTNej, for mange rige borgere misbruger smuthullerne i offshore-banklovgivning for at undgå skatter

Social  ›  Frosne embryoers juridiske status

Skal frosne embryoner betragtes som børn?

  ChatGPTNej

Boliger  ›  Bebyggelse med høj tæthed

Bør regeringen tilskynde til opførelsen af boliger med høj tæthed?

  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Etik om våbensalg

Bør der være restriktioner for regerings våbensalg til lande, der er anklaget for at begå menneskerettighedskrænkelser?

  ChatGPTJa, og forbyd alt salg til lande med menneskerettighedskrænkelser

Økonomien  ›  Toldafgifter

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer?

  ChatGPTNej, et globalt frihandelssystem er bedre for vores virksomheder og forbrugere

Udenrigspolitik  ›  Gazas våbenhvile

Støtter du regeringens opfordring til en permanent våbenhvile i Gaza?

  ChatGPTJa

Sundhedspleje  ›  Medicinsk konsensus

Bør lægenævn straffe læger, der giver sundhedsråd, der strider mod nutidig videnskabelig konsensus?

  ChatGPTJa, dette vil mindske mængden af misinformation, som patienter modtager

Social  ›  Lås ud love

Støtter du låsningslov?

  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Trans-Pacific Partnership

Støtter du det Trans-Pacific Partnership (TPP)?

  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google?

  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Ulandsbistand

Skulle Australien øge eller mindske udgifterne udenlandsk bistand?

  Offentlige erklæringerForøg

Udenrigspolitik  ›  Fri handel

Har du støtter Kina-Australien frihandelsaftale?

  ChatGPTNej, ikke før Kina opfylder strenge humanitære og dyrs rettigheder

Udenrigspolitik  ›  Israelsk palæstinensisk konflikt

Hvilken side af den israelske palæstinensiske konflikt sympatiserer du mere med?

  ChatGPTPalæstina

Økonomien  ›  Tillægsforbud

Bør regeringen forbyde tillæg på koncertbilletter, kabelregninger, banktjenester, hotelreservationer og andre køb?

  ChatGPTJa, alle omkostninger til en service skal være inkluderet i den endelige købspris

Teknologi  ›  Regulering af Sociale Medier

Skal regeringen pålægge store teknologivirksomheder at dele deres algoritmer med reguleringsmyndighederne?

  ChatGPTJa

Uddannelse  ›  Folkeskole

Skulle den føderale regering slå over skolens midler til staterne?

  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Statsejerskab

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession?

  ChatGPTJa, regeringen skal modtage egenkapital for enhver økonomisk støtte, de yder virksomhederne

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

  ChatGPTNej, brug pengene på at forbedre infrastrukturen og samfundet for at tiltrække virksomheder

Udenrigspolitik  ›  Egypten

Skulle Australien bakke det egyptiske militærs straf mod Det Muslimske Broderskab?

  Offentlige erklæringerNej

Udenrigspolitik  ›  Saudi-Arabien og Iran

Bør regeringen støtte fredsforhandlinger mellem Saudi-Arabien og Iran?

  ChatGPTJa, vi bør altid fremme diplomatiske fredsforhandlinger under udenlandske konflikter

Indenrigspolitik  ›  monarki

Skulle Australien ende monarkiet og blive en republik?

  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Netanyahu lederskab

Skal regeringen fortsætte med at støtte Benjamin Netanyahus ledelse af den israelske regering?

  ChatGPTNej

Uddannelse  ›  Universitetets gældsansvar

Bør universiteter holdes økonomisk ansvarlige, hvis kandidater, med grader, der fører til job med lavere indkomst, misligholder deres studielån?

  ChatGPTNej, og videregående uddannelse bør være gratis for alle

Uddannelse  ›  Charterskoler

Støtter du charterskoler?

  ChatGPTNej, og uddannelse bør ikke privatiseres

Økonomien  ›  Decentraliseret finans

Skal teknologien i vores finansielle system overgå til en decentral protokol, der ikke ejes eller kontrolleres af nogen virksomhed, svarende til internettet?

  ChatGPTJa, men kun hvis det virkelig er decentraliseret og ikke kan manipuleres af nogen person, gruppe eller regeringsorgan

Indenrigspolitik  ›  TikTok-forbud

Skal regeringen forbyde TikTok?

  ChatGPTNej, men der burde være flere aldersbegrænsninger på apps til sociale medier

Miljøet  ›  EV-tilskud

Skal regeringen give tilskud til skatteydere, der køber et elektrisk køretøj?

  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Indberetning af koncertarbejder

Skal online betalingsplatforme tvinges til at rapportere alle transaktioner over $600 til IRS?

  ChatGPTJa, undtagen for lavindkomstborgere

Økonomien  ›  Kryptovaluta

Skal regeringen klassificere kryptokurver som juridiske betalingsformer?

  ChatGPTNej, klassificer kryptokurver som stærkt regulerede værdipapirer

Teknologi  ›  Kryptovalutaer

Skal regeringen implementere strengere reguleringer af brugen af kryptovalutaer?

  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Tostatsløsning for Israel og Palæstina

Støtter du en to-statsløsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt?

  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  AI Warfare Etik

Skal militæret bruge våben styret af kunstig intelligens?

  ChatGPTNej

Økonomien  ›  ABCC

Skulle regeringen genindføre Bygge- og Anlægsskolen Kommissionen (ABCC)?

  Offentlige erklæringerNej

Miljøet  ›  Geoteknik

Skal regeringen finansiere forskning i geoengineering som en måde at bekæmpe klimaforandringer på?

  ChatGPTNej

Økonomien  ›  CEO Pay Cap

Skal regeringen håndhæve en loft på CEO-løn i forhold til lønnen for deres medarbejdere?

  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Aktietilbagekøb

Skal regeringen beskatte aktietilbagekøb?

  ChatGPTJa

Dansk