Prøv den politiske quiz

Grunnen til plattformen og politikk

Kandidater

emner

Sosialt  ›  Abort

Hva mener du om abort?

  Offentlige uttalelserFor valg

Vitenskap  ›  Obligatoriske vaksinasjoner

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

  Offentlige uttalelserJa

Sosialt  ›  Homofilt ekteskap

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn?

  Offentlige uttalelserJa

Sosialt  ›  LGBT adopsjonsrettigheter

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par?

  Offentlige uttalelserJa

Helsevesen  ›  Mental Helse

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse?

  Offentlige uttalelserJa


Hvor lik er din politiske tro på Reason’s politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

miljøet  ›  Miljølovgivning

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp?

  Offentlige uttalelserJa, og gi mer motivasjon til alternativ energiproduksjon

Sosialt  ›  Dødshjelp

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord?

  Offentlige uttalelserJa

Helsevesen  ›  Drug Pris forordning

Skulle regjeringen regulere prisene på livreddende medisiner?

  Partiets støttebaseJa, og vi skal sosialisere medisin og helsevesen

miljøet  ›  Plastproduktforbud

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

  Partiets støttebaseJa, og forby alle engangsprodukter som ikke består av minst 75% biologisk nedbrytbart materiale

økonomien  ›  Søndag Double Lønn

Skulle arbeidere fortsetter å bli betalt dobbel lønn på søndag?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Internett forordning

Skal regjeringen regulere internett?

  Offentlige uttalelserNei, ikke sensurere eller overvåke data

Innvandring  ›  Utvisning av kriminelle innvandrere

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse?

  Partiets støttebaseJa, så lenge det er trygt for dem å vende tilbake til hjemlandet sitt

Utenrikspolitikk  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste?

  Partiets støttebaseNei, tjeneste bør være et valg i stedet for en plikt.

Helsevesen  ›  Sykepleier til pasientforhold

Skal sykepleier til pasientforholdene økes?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Skatter

Skulle regjeringen øke skattene på de rike?

  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Kjønnsmangfold på arbeidsplassen

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret?

  Offentlige uttalelserJa

Sosialt  ›  Dødsstraff

Skulle dødsstraff gjenopprettes?

  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Pillprøving på musikkfestivaler

Støtter du narkotikatesting på live musikkfestivaler?

  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Dyreforsøk

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk?

  Partiets støttebaseJa, men ikke for kosmetikk

Innvandring  ›  Innvandringsforbud

Skulle det være et midlertidig forbud mot all innvandring til Australia?

  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Båt Innvandrere

Skulle Australia aksepterer asyl båt innvandrere?

  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Adler A110 Ban

Skulle regjeringen forby import av Adler A110 lever-action hagle?

  Partiets støttebaseJa, denne pistolen tilgjengelighet ville sette publikum i fare for en masse skyting

Innenrikspolitikk  ›  Narkotikapolitikk

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

  Offentlige uttalelserJa

Helsevesen  ›  Privatisering av helsetjeneste

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester?

  Partiets støttebaseMindre

Transport  ›  Kollektiv transport

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

  Offentlige uttalelserJa

Helsevesen  ›  Marihuana

Støtter du legaliseringen av marijuana?

  Offentlige uttalelserJa

Sosialt  ›  trygge Skoler

Skulle regjeringen fortsetter å finansiere Safe Schools Coalition?

  Partiets støttebaseJa

Utdannelse  ›  Universitetet Funding

Skulle universiteter sette sine egne avgifter?

  Partiets støttebaseNei, og Universitetet utdanning skal være gratis for alle borgere

Innenrikspolitikk  ›  Levende Exports

Bør regjeringen tillate eksport av levende dyr til utlandet?

  Partiets støttebaseNei

Kriminalitet  ›  Straffer for narkotikahandel

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Niqāb

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier?

  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

  Partiets støttebaseNei, og velgerne bør være pålagt å bestå en grunnleggende prøve som demonstrerer politikkforståelsen deres for å kunne stemme

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, for tiden bosatt i Australia, har rett til å stemme?

  Partiets støttebaseNei, kun juridiske statsborgere bør ha stemmerett

Valg  ›  Kampanjemidler

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Foreldrepermisjon

Bør foreldrepermisjon betalinger økning basert på mors lønn?

  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Private fengsler

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

  Partiets støttebaseNei

Kriminalitet  ›  Stemmerett for kriminelle

Bør dømte kriminelle ha stemmerett?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Offentlige utgifter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Utenlandsk bistand

Skulle Australia øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter?

  Partiets støttebaseØke

Utdannelse  ›  Offentlig skole

Skulle den føderale regjeringen snu skolen midler til statene?

  Partiets støttebaseNei

Utdannelse  ›  Friskoler

Støtter du friskoler?

  Partiets støttebaseNei, vi bør heller fokusere på å forbedre våre offentlige skoler og øke lærerlønningene

Norsk