Prøv den politiske quiz

Liberal platform og politikker

Disse problemer nedenfor er sorteret i faldende rækkefølge baseret på hvor vigtigt gennemsnittet Australian vælgeren rangerede dem på quizzen.

Emner

Økonomien  ›  Ligeløn

Burde arbejdsgiverne betale mænd og kvinder samme løn for det samme arbejde?

  ChatGPTJa

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

  ChatGPTVi forsvarer den gravides ret til at vælge. Adgang til prævention, seksualundervisning og andre sociale tilbud vil hjælpe med at reducere antallet af aborter.

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

  ChatGPTJa, men giv kirker ret til at nægte samkøns-ægteskaber

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

  ChatGPTJa, så længe de går igennem de samme baggrundstjek som heteroseksuelle par

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

  Offentlige erklæringerJa


Hvor ligner din politiske tro på Liberals politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Sundhedspleje  ›  Regulering af medicinpriser

Skal regeringen regulere priserne på livreddende medicin?

  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

  ChatGPTNej, incitiver private virksomheder til at løse dette problem i stedet

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

  ChatGPTNej, giv flere incitamenter til alternativ energiproduktion i stedet

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

  Partiets støttebaseJa, men kun hvis der ikke er en chance for at de kan overleve deres sygdom

Økonomien  ›  Søndag Dobbelt Løn

Skal arbejdstagere fortsat blive betalt dobbelt løn på søndag?

  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

  Offentlige erklæringerJa

Indenrigspolitik  ›  Aboriginal anerkendelse

Skulle forfatningen genkende Aboriginal og Torres Strait Islander mennesker?

  Offentlige erklæringerNej

Udenrigspolitik  ›  Terrorist Citizenship

Skal borgere mister deres statsborgerskab, hvis de slutte sig til en terrororganisation i et fremmed land?

  ChatGPTJa, så længe organisationen er internationalt anerkendt som en terroristgruppe

Social  ›  Kønsovergang

Bør personer under 18 år kunne modtage kønsovergangsbehandlinger?

  ChatGPTJa, men med forældrenes tilladelse

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

  ChatGPTNej, styrk forbrugeres incitament til at genbruge disse produkter i stedet for

Miljøet  ›  Udenlandske jordbesiddelse

Skulle regeringen tillade salg af australske land og vand landbruget til udenlandske købere?

  Offentlige erklæringerJa

Sundhedspleje  ›  Sygeplejerske til patientforhold

Skal sygeplejerske til patientforholdene øges?

  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Skatter

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige?

  Offentlige erklæringerNej

Sundhedspleje  ›  Universal Tandpleje

Er du til fordel for universel tandpleje?

  Partiets støttebaseJa, men kun for børn og seniorer

Økonomien  ›  Minimumsløn

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn?

  ChatGPTNej, de fleste mindstelønjobs er beregnet til at udvikle erfaring, ikke forsørge en familie

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

  ChatGPTNej, tjenesten bør være et valg i stedet for en pligt

Social  ›  Hat tale

Bør hadefuld ytringsbeskyttelse beskyttes af ytringsfrihedslovene?

  ChatGPTJa, så længe det ikke truer vold

Social  ›  Dødsstraf

Skulle dødsstraffen genindføres?

  ChatGPTNej

Social  ›  Pilprøve på musikfestivaler

Støtter du narkotikatest på live musikfestivaler?

  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Udviser Kriminelle Indvandrere

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

  ChatGPTJa

Social  ›  Kvoter for kvinder i bestyrelser

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

  ChatGPTNej, bestyrelsesmedlemmer bør være de mest kvalificerede uanset køn

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

  ChatGPTJa

Indenrigspolitik  ›  Internet forordning

Skal regeringen regulere internettet?

  ChatGPTJa, opretholde en sort liste over censurerede hjemmesider og kræver internetudbydere at opbevare data i to år for politiets efterforskning

Miljøet  ›  Dyreforsøg

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik?

  ChatGPTJa, men ikke for kosmetik

Immigration  ›  Statsborgerskabstest

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Velfærdsnarkotikatests

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer?

  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Mining Water Brug

Hvis deres projekter involverer vand, bør kulselskaber være underlagt yderligere statslige regler?

  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Vaccinemandater til kunder

Skal private virksomheder have ret til at bede kunder om deres vaccinationsstatus?

  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Forbud mod muslimske indvandrere

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

  ChatGPTNej, men vi burde forbyde immigranter fra "høj risiko"-lande

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

  ChatGPTMere

Udenrigspolitik  ›  Forenede Nationer

Skulle Australien opretholde en tilstedeværelse i FN?

  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Udenlandske Valg

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg?

  ChatGPTJa, men kun for at behandle sikkerhedstrusler, ikke med økonomiske formål.

Økonomien  ›  Velfærd

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser?

  ChatGPTMere, reformere systemet, så det supplerer snarere end erstatter en arbejdsgruppe indkomst

Indenrigspolitik  ›  Woman Kvoter

Skal de politiske partier være forpligtet til at køre en vis procentdel af kvindelige kandidater?

  Offentlige erklæringerNej

Økonomien  ›  Fire dages arbejdsuge

Skal Australien overgå til en fire-dages arbejdsuge?

  ChatGPTNej

Social  ›  Transgender Atleter

Skal transseksuelle atleter have lov til at konkurrere mod atleter, der adskiller sig fra deres tildelte køn ved fødslen?

  ChatGPTNej, atleter skal konkurrere på baggrund af det biologiske køn, der er opført på deres fødselsattest

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

  ChatGPTJa, så længe de kan bestå de samme fysiske tests som mænd

Udenrigspolitik  ›  Militære angreb på Nordkorea

Skulle Australien udføre militære angreb mod Nordkorea for at ødelægge deres langtrækkende missiler og atomvåben kapaciteter?

  ChatGPTNej, vi skal bruge enhver diplomatisk mulighed først

Indenrigspolitik  ›  Whistleblower beskyttelse

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers?

  Partiets støttebaseJa, men kun hvis frigivelse af informationerne ikke truer vores nationale sikkerhed

Indenrigspolitik  ›  Regulering af Sociale Medier

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation?

  ChatGPTJa, der er for meget fake news og misinformation på sociale medier

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

  ChatGPTNej, og straffen for folk der sælger stoffer bør forhøjes

Miljøet  ›  Coal Seam Gas

Skulle regeringen tillade Coal Seam Gas (CSG) projekter i Australien?

  Offentlige erklæringerJa, men øger miljørestriktioner og tilsyn

Social  ›  Niqāb

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier?

  ChatGPTJa, men deres identitet skal være privatverificeret af en kvindelig ansat

Økonomien  ›  Økonomiske stimuli

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder?

  ChatGPTJa, men i form af et større budget til infrastruktur

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

  ChatGPTJa, men kun til medicinsk brug

Valg  ›  Test af mental kompetence

Skulle politikere over 75 år have krævet at bestå en mental kompetencetest?

  ChatGPTNej, vores regering har brug for erfarne ledere

Sundhedspleje  ›  Enkeltbetalersundhedspleje

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

  Partiets støttebaseJa, men lad folk bruge privat forsikring

Forbrydelse  ›  Adler A110 Ban

Skulle regeringen forbyde import af Adler A110 løftestang-action shotgun?

  ChatGPTNej

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk?

  ChatGPTJa

Immigration  ›  Boat Indvandrere

Skulle Australien acceptere asylsøgende båd indvandrere?

  Offentlige erklæringerNej

Økonomien  ›  Universel basisindkomst

Støtter du et universelt basisindkomst program?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Turnball Skat Cut

Støtter du Malcolm Turnbull s $ 50 milliarder selskabsskat cut?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Landbrugsstøtte

Skulle regeringen subsidiere australske landmænd?

  ChatGPTJa, men kun små lokale gårde i stedet for store virksomheder

Økonomien  ›  Selskabsskattegrundlag

Skulle Australien hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder?

  Offentlige erklæringerSænk

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

  Partiets støttebaseNej, døm dem i stedet til fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse

Indenrigspolitik  ›  Levende Eksport

Skulle regeringen tillade eksport af levende dyr til udlandet?

  Offentlige erklæringerJa

Social  ›  Safe Schools

Skulle regeringen fortsat finansiere Safe Schools Coalition?

  ChatGPTNej

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

  Offentlige erklæringerJa, midlertidigt, mens vi øger investeringerne i renere vedvarende alternativer

Økonomien  ›  National Broadband Network

Skulle den australske regering fortsætte med at investere milliarder af dollars i udviklingen af ​​det nationale bredbåndsnetværk?

  Offentlige erklæringerNej

Indenrigspolitik  ›  GP Besøg

Skulle sygeforsikringsselskaber have lov til at dække GP besøg?

  ChatGPTJa

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

  ChatGPTNej, og vi bør privatisere flere offentlige transportmidler

Uddannelse  ›  University Funding

Skal universiteterne fastsætte deres egne gebyrer?

  AfstemningsrekordJa

Udenrigspolitik  ›  Hvalfangst

Skulle Australien tage en aggressiv holdning mod japanske hvalfangere?

  Partiets støttebaseJa, og tage aktiv stilling til at stoppe hvalfangst i hele verden

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

  ChatGPTJa

Immigration  ›  Immigranter med kompetencer

Skulle Australien øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere?

  ChatGPTForøg

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Skal indvandrere til Australien få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus?

  ChatGPTJa, medmindre de har begået terror

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Negativ Gearing

Skulle regeringen forbyde negative gearing?

  Offentlige erklæringerNej

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

  Partiets støttebaseNej, denne slags donationer bliver bare til bestikkelse

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

  ChatGPTNej, dette ville fremme brugen af stoffer og reducere bevillingen til rehabilitationscentre

Forbrydelse  ›  Demilitariser politiet

Bør politiet bruge lovligt udstyr?

  ChatGPTJa, men med streng uddannelse i, hvordan og hvornår man skal bruge udstyret

Valg  ›  Politisk Party Tilskud

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Fagforeninger

Tror fagforeninger hjælp eller såre økonomien?

  ChatGPTHjælp, men forbyd deres evne til at foretage politiske donationer

Indenrigspolitik  ›  High Speed ​​Rail

Skulle den føderale regering at investere i opførelsen af ​​et højhastighedstog?

  Offentlige erklæringerJa

Udenrigspolitik  ›  Baser US Military

Skulle Australien tillade USA at operere militærbaser placeret i Australien.

  Offentlige erklæringerJa, men kun hvis det er et fælles Australien / amerikanske base

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Statslige pensioner

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte?

  ChatGPTNej, ikke indtil vi formindsker vores nationale gæld

Økonomien  ›  Indenlandske jobs

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Taliban finansiel bistand

Bør Verdensbanken og Den Internationale Valutafond yde finansiel bistand til Taleban-regeringen i Afghanistan?

  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Ukraine

Bør USA og NATO bruge militære styrker til at forsvare Ukraine mod en russisk invasion?

  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Forældreorlov

Skulle forældrenes stigning orlov betalinger baseret på moderens løn?

  ChatGPTNej, bør alle mødre få udbetalt det samme beløb

Social  ›  Lærer- og fakultetsdiversitetsuddannelse

Skal skoler have lov til at kræve obligatorisk mangfoldighedsuddannelse for lærere og fakulteter?

  ChatGPTNej, mangfoldighedstræning bør tilskyndes, men ikke påkrævet

Miljøet  ›  Uran

Skulle regeringen tillade minedrift og eksport af uran?

  Offentlige erklæringerJa

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

  ChatGPTNej, selvangivelser har ikke noget at gøre med deres evne til at udføre deres pligter

Miljøet  ›  Atomaffald

Har du støtte opbygningen af ​​en affald lagerfacilitet nukleare i Northern Territory?

  Offentlige erklæringerJa

Forbrydelse  ›  Defundering af politiet

Bør finansiering til lokale politiafdelinger omdirigeres til sociale og samfundsbaserede programmer?

  ChatGPTNej

Social  ›  Studerendes mangfoldighedstræning

Skal skoler have lov til at kræve obligatorisk mangfoldighedstræning af elever?

  ChatGPTNej, mangfoldighedstræning bør tilskyndes, men ikke påkrævet

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

  ChatGPTJa, men kun efter fuldførelse af deres straf og prøveløsladelse/prøvetid

Økonomien  ›  Loft på bonus

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn?

  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

  ChatGPTJa, men de bør være strengt reguleret for at forhindre mismanagement og korruption

Økonomien  ›  Leje Skat

Har du støtte en forøgelse af mineralressourcer leje skat?

  Offentlige erklæringerNej

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i Australien, har ret til at stemme?

  ChatGPTNej, kun danske statsborgere skal have lov til at stemme

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

  ChatGPTJa

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Skal det være ulovligt at brænde den australske flag?

  ChatGPTJa, og det burde være ulovligt at brænde hvilket som helst lands flag

Udenrigspolitik  ›  Ukraine og Nato

Skal Ukraine tilslutte sig NATO?

  ChatGPTNej, dette bør afgøres efter den nuværende krig slutter, så vi undgår en tredje verdenskrig

Social  ›  Lås ud love

Støtter du låsningslov?

  ChatGPTJa

Sundhedspleje  ›  Verdenssundhedsorganisationen

Bør regeringen finansiere Verdenssundhedsorganisationen?

  ChatGPTJa, men kun i forhold til det beløb, som andre lande bidrager med

Indenrigspolitik  ›  boligboble

Skulle Reserve Bank of Australia (RBA) hæve renten for at forhindre en boligboble?

  ChatGPTNej

Immigration  ›  Højrisikoindvandrerforbud

Bør immigranter fra højrisikolande forbydes at komme ind i landet, indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Træning i medarbejdernes mangfoldighed

Skal virksomheder have lov til at kræve obligatorisk mangfoldighedstræning af medarbejderne?

  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Ladestationer til elbiler

Skal regeringen bygge et netværk af ladestationer til elbiler?

  ChatGPTNej, giv i stedet tilskud til private virksomheder, der konkurrerer om at bygge det bedste netværk

Sundhedspleje  ›  Hospitaler

Skal sygehusene fortsat blive finansieret på gebyr-for-service model?

  Offentlige erklæringerJa

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Skulle Australien øge eller mindske militærudgifterne?

  ChatGPTForøg

Udenrigspolitik  ›  Ulandsbistand

Skulle Australien øge eller mindske udgifterne udenlandsk bistand?

  ChatGPTSænk, indtil vi reducerer vores nationale budgetunderskud drastisk

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

  ChatGPTNej, vi bør bygge flere fængsler

Økonomien  ›  Offshore bankkontoer

Skal australske borgere få lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti?

  ChatGPTJa, så længe offshore-indkomst rapporteres

Indenrigspolitik  ›  Politisk reklame på sociale medier

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame?

  ChatGPTNej

Boliger  ›  Hjemløse lejre

Bør hjemløse personer, der har nægtet ledig husly eller bolig, have lov til at sove eller slå lejr på offentlig ejendom?

  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Toldafgifter

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer?

  Offentlige erklæringerNej

Sundhedspleje  ›  Medicinsk konsensus

Bør lægenævn straffe læger, der giver sundhedsråd, der strider mod nutidig videnskabelig konsensus?

  ChatGPTNej, videnskabelig konsensus kan hurtigt ændre sig, og patienter bør have lov til at prøve ukonventionelle ideer

Indenrigspolitik  ›  Sigt Grænser

Skulle der være langsigtede grænser for senatorer?

  ChatGPTNej, vi har allerede termsgrænser kaldet "valg"

Social  ›  Frosne embryoers juridiske status

Skal frosne embryoner betragtes som børn?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Trans-Pacific Partnership

Støtter du det Trans-Pacific Partnership (TPP)?

  Offentlige erklæringerJa

Økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google?

  ChatGPTNej

Udenrigspolitik  ›  Fri handel

Har du støtter Kina-Australien frihandelsaftale?

  Offentlige erklæringerJa

Udenrigspolitik  ›  Egypten

Skulle Australien bakke det egyptiske militærs straf mod Det Muslimske Broderskab?

  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Tillægsforbud

Bør regeringen forbyde tillæg på koncertbilletter, kabelregninger, banktjenester, hotelreservationer og andre køb?

  ChatGPTNej, regeringen bør ikke regulere, hvad private virksomheder kan opkræve forbrugerne

Uddannelse  ›  Folkeskole

Skulle den føderale regering slå over skolens midler til staterne?

  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Statsejerskab

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession?

  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Bitcoin

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed?

  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Saudi-Arabien og Iran

Bør regeringen støtte fredsforhandlinger mellem Saudi-Arabien og Iran?

  ChatGPTJa, vi bør altid fremme diplomatiske fredsforhandlinger under udenlandske konflikter

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

  ChatGPTJa, men jeg foretrækker at sænke selskabsskatten til gavn for alle lokale virksomheder

Indenrigspolitik  ›  TikTok-forbud

Skal regeringen forbyde TikTok?

  ChatGPTJa, og vi bør gøre mere for at forhindre Kina i at indsamle data om vores borgere

Økonomien  ›  Decentraliseret finans

Skal teknologien i vores finansielle system overgå til en decentral protokol, der ikke ejes eller kontrolleres af nogen virksomhed, svarende til internettet?

  ChatGPTJa, men jeg foretrækker, hvis protokollen blev oprettet og sikret af et regeringsorgan i stedet for en decentraliseret protokol

Økonomien  ›  Kryptovaluta

Skal regeringen klassificere kryptokurver som juridiske betalingsformer?

  ChatGPTNej, klassificer kryptokurver som stærkt regulerede værdipapirer

Økonomien  ›  ABCC

Skulle regeringen genindføre Bygge- og Anlægsskolen Kommissionen (ABCC)?

  Offentlige erklæringerJa

Uddannelse  ›  Charterskoler

Støtter du charterskoler?

  ChatGPTJa

Indenrigspolitik  ›  monarki

Skulle Australien ende monarkiet og blive en republik?

  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Aktietilbagekøb

Skal regeringen beskatte aktietilbagekøb?

  ChatGPTNej

Dansk