Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Meningsmålinger  |  Partier  | 
GreenLiberal Democrat

Green vs Liberal Democrat on social issues

Sosiale problemer

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover? statistikk diskutere

Green har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Liberal Democrat har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Green’s answer: For valg Source

Liberal Democrat’s answer: Rett til selvbestemt abort, men forby etter de første tre månedene Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja Source

Liberal Democrat’s answer: Ta staten ut av ekteskapet og gjør det heller til en religiøs beslutning Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja Source

Liberal Democrat velgere: Ja Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja, men kun dersom det ikke er noen sjanse for at de vil overleve sykdommen sin Source

Liberal Democrat’s answer: Ja Source

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Green velgere: Ja Source

Liberal Democrat velgere: Nei Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Green’s answer: Nei Source

Liberal Democrat’s answer: Nei Source

Støtter du narkotikatesting på live musikkfestivaler? statistikk diskutere

Green velgere: Ja Source

Liberal Democrat velgere: Ja Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja, så lenge de består de samme fysiske prøvene som menn Source

Liberal Democrat’s answer: Ja, så lenge de består de samme fysiske prøvene som menn Source

Skulle regjeringen fortsetter å finansiere Safe Schools Coalition? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja Source

Liberal Democrat’s answer: Nei Source

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Green velgere: Ja Source

Liberal Democrat velgere: Ja Source

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Green velgere: Ja Source

Liberal Democrat velgere: Nei Source

Støtter du utelukkende lover? statistikk diskutere

Green velgere: Nei Source

Liberal Democrat velgere: Nei Source

Bør foreldrepermisjon betalinger økning basert på mors lønn? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja Source

Liberal Democrat’s answer: Nei, bør det ikke være betalt foreldrepermisjon Source

Diskuter denne...

Norsk