Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Meningsmålinger  |  Partier  | 
GreenLiberal Democrat

Green vs Liberal Democrat on social issues

Sosiale problemer

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Green’s answer: For valg Source

Liberal Democrat’s answer: Rett til selvbestemt abort, men forby etter de første tre månedene Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja Source

Liberal Democrat’s answer: Ta staten ut av ekteskapet og gjør det heller til en religiøs beslutning Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja Source

Liberal Democrat velgere: Ja Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja, men kun dersom det ikke er noen sjanse for at de vil overleve sykdommen sin Source

Liberal Democrat’s answer: Ja Source

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Green velgere: Ja Source

Liberal Democrat velgere: Nei Source

Støtter du narkotikatesting på live musikkfestivaler? statistikk diskutere

Green velgere: Ja Source

Liberal Democrat velgere: Ja Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Green’s answer: Nei Source

Liberal Democrat’s answer: Nei Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja, så lenge de består de samme fysiske prøvene som menn Source

Liberal Democrat’s answer: Ja, så lenge de består de samme fysiske prøvene som menn Source

Skulle regjeringen fortsetter å finansiere Safe Schools Coalition? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja Source

Liberal Democrat’s answer: Nei Source

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Green velgere: Ja Source

Liberal Democrat velgere: Nei Source

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Green velgere: Ja Source

Liberal Democrat velgere: Nei Source

Støtter du utelukkende lover? statistikk diskutere

Green velgere: Nei Source

Liberal Democrat velgere: Nei Source

Bør foreldrepermisjon betalinger økning basert på mors lønn? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja Source

Liberal Democrat’s answer: Nei, bør det ikke være betalt foreldrepermisjon Source

Diskuter denne...

Norsk