Prøv den politiske quiz

Liberal plattformen og politikk

Kandidater

emner

økonomien  ›  Likelønn

Skulle arbeidsgivere bli pålagt å betale menn og kvinner lik lønn for samme jobb?

  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Abort

Hva mener du om abort?

  Partiets støttebaseRett til selvbestemt abort, men forby etter de første tre månedene

Vitenskap  ›  Obligatoriske vaksinasjoner

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

  Offentlige uttalelserJa

Sosialt  ›  Homofilt ekteskap

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn?

  Partiets støttebaseJa, men gi kirker retten til å nekte å utføre likekjønnete seremonier

Sosialt  ›  LGBT adopsjonsrettigheter

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par?

  Partiets støttebaseJa, så lenge de består de samme bakgrunnssjekkene som heterofile par


Hvor lik er din politiske tro på Liberals politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

miljøet  ›  Miljølovgivning

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp?

  Partiets støttebaseJa, og gi mer motivasjon til alternativ energiproduksjon

Helsevesen  ›  Mental Helse

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse?

  Partiets støttebaseJa, men kun økt finansiering av personlig behandling, i stedet for å støtte medisinselskaper

Utenrikspolitikk  ›  terrorist Statsborgerskap

Bør borgere mister sitt statsborgerskap hvis de blir med en terroristorganisasjon i et fremmed land?

  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Dødshjelp

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord?

  Partiets støttebaseJa, men kun dersom det ikke er noen sjanse for at de vil overleve sykdommen sin

Helsevesen  ›  Drug Pris forordning

Skulle regjeringen regulere prisene på livreddende medisiner?

  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Foreign Land Eierskap

Bør regjeringen tillate salg av Australian jordbruksland og vann til utenlandske kjøpere?

  Offentlige uttalelserJa

miljøet  ›  Plastproduktforbud

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

  Partiets støttebaseJa, og forby alle engangsprodukter som ikke består av minst 75% biologisk nedbrytbart materiale

økonomien  ›  Søndag Double Lønn

Skulle arbeidere fortsetter å bli betalt dobbel lønn på søndag?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Aboriginal anerkjennelse

Skulle grunnloven gjenkjenne Aboriginal og Torres Strait Islander mennesker?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Internett forordning

Skal regjeringen regulere internett?

  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Statlig overvåkning

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster?

  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Universal Dental Care

Er du i favør av universell tannpleie?

  Partiets støttebaseJa, men bare for barn og eldre

Innvandring  ›  Utvisning av kriminelle innvandrere

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Narkotikatesting av velferdsmottakere

Bør velferdsmottakere testes for narkotika?

  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Fracking

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på?

  Partiets støttebaseNei, vi må forske mer for å måle langtidseffektene av fracking

Helsevesen  ›  Sykepleier til pasientforhold

Skal sykepleier til pasientforholdene økes?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste?

  Partiets støttebaseNei, tjeneste bør være et valg i stedet for en plikt.

økonomien  ›  Skatter

Skulle regjeringen øke skattene på de rike?

  Offentlige uttalelserNei

Utenrikspolitikk  ›  FN

Skulle Australia opprettholde en tilstedeværelse i FN?

  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Coal Seam Gas

Bør regjeringen tillate Coal Seam Gas (CSG) prosjekter i Australia?

  Offentlige uttalelserJa, men øke miljø- restriksjoner og tilsyn

Innvandring  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

  Partiets støttebaseNei, men vi bør forby immigranter fra "høy risiko"-land

Sosialt  ›  Dødsstraff

Skulle dødsstraff gjenopprettes?

  Partiets støttebaseNei, å tilbringe livet i fengsel er en strengere straff

Sosialt  ›  Kjønnsmangfold på arbeidsplassen

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret?

  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Pillprøving på musikkfestivaler

Støtter du narkotikatesting på live musikkfestivaler?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Mining vannforbruk

Hvis deres prosjekter involverer vann, bør kull selskaper være underlagt ytterligere statlige reguleringer?

  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Immigrantassimilering

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk?

  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Dyreforsøk

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Velferd

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder?

  Partiets støttebaseMer

Utenrikspolitikk  ›  Valg i andre land

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land?

  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Innvandringsforbud

Skulle det være et midlertidig forbud mot all innvandring til Australia?

  Partiets støttebaseNei, men vi bør bruke mer på å øke grensesikkerheten vår

økonomien  ›  Bedriftsbeskatning

Skulle Australia heve eller senke skattesatsen for bedrifter?

  Offentlige uttalelserSenke

Kriminalitet  ›  Adler A110 Ban

Skulle regjeringen forby import av Adler A110 lever-action hagle?

  Partiets støttebaseJa, denne pistolen tilgjengelighet ville sette publikum i fare for en masse skyting

Innvandring  ›  Båt Innvandrere

Skulle Australia aksepterer asyl båt innvandrere?

  Offentlige uttalelserNei

Utenrikspolitikk  ›  Nord-Korea militære angrep

Skulle Australia gjennomføre militære angrep mot Nord-Korea for å ødelegge deres langtrekkende missiler og atomvåpen evner?

  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Kvinner i strid

Bør militæret la kvinner tjene i fronten?

  Partiets støttebaseJa, så lenge de består de samme fysiske prøvene som menn

Innenrikspolitikk  ›  Narkotikapolitikk

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Turnball skattekutt

Støtter dere Malcolm Turnbull $ 50000000000 bedriftens skattekutt?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Woman Kvoter

Skulle politiske partier være nødvendig å kjøre en viss prosentandel av kvinnelige kandidater?

  Offentlige uttalelserNei

Helsevesen  ›  Marihuana

Støtter du legaliseringen av marijuana?

  Partiets støttebaseJa, men kun til medisinsk bruk

Transport  ›  Kollektiv transport

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Landbrukssubdisier

Skulle regjeringen subsidiere australske bønder?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Varslerbeskyttelse

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere?

  Partiets støttebaseJa, men bare dersom informasjonen ble lovlig anskaffet

Utenrikspolitikk  ›  Hvalfangst

Bør Australia ta en aggressiv holdning mot japanske hvalfangere?

  Partiets støttebaseJa, og ta en aktiv holdning til å stoppe hvalfangst hele verden

Utenrikspolitikk  ›  Syriske flyktninger

Skulle Australia godta flyktninger fra Syria?

  Partiets støttebaseJa, men bare etter grundige bakgrunnssjekker og kontinuerlig overvåkning for å være sikker på at de ikke har tilknytninger til terrorisme

Innenrikspolitikk  ›  Regulering av sosiale medier

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  National Broadband Network

Skulle den australske regjeringen fortsette å investere milliarder av dollar inn i utviklingen av National Broadband Network?

  Offentlige uttalelserNei

Vitenskap  ›  Kjernekraft

Støtter du bruken av kjernekraft?

  Offentlige uttalelserJa, midlertidig mens vi øker investeringene i renere, fornybare alternativer

Sosialt  ›  trygge Skoler

Skulle regjeringen fortsetter å finansiere Safe Schools Coalition?

  Partiets støttebaseJa

Utdannelse  ›  Universitetet Funding

Skulle universiteter sette sine egne avgifter?

  StemmeseddelJa

Innenrikspolitikk  ›  Levende Exports

Bør regjeringen tillate eksport av levende dyr til utlandet?

  Offentlige uttalelserJa

Kriminalitet  ›  Straffer for narkotikahandel

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

  Partiets støttebaseNei, døm dem til livstid i fengsel uten prøveløslatelse i stedet

økonomien  ›  Økonomisk stimulering

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Universell borgerlønn

Støtter du en universell borgerlønnsordning?

  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Dyktige Immigranter

Skulle Australia øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere?

  Partiets støttebaseØke, økonomien vår er avhengig av at bedrifter ansetter de beste arbeiderne som koster minst.

Helsevesen  ›  Offentlig helsetjeneste

Støtter du et offentlig helsesystem?

  Partiets støttebaseJa, men la folk bruke privat forsikring

miljøet  ›  Genmanipulerte matvarer

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Fagforeninger

Tror du fagforeninger hjelp eller skade økonomien?

  Partiets støttebaseSkader

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Bør innvandrere til Australia få lov til å holde dobbelt statsborgerskap?

  Partiets støttebaseJa

Helsevesen  ›  Trygg havn

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell?

  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  GP besøk

Bør helse assurandører få lov til å dekke GP besøk?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  negativ Gearing

Skulle regjeringen forby negative gearing?

  Offentlige uttalelserNei

Valg  ›  Av partistøtte

Skulle politiske partier mottar penger fra regjeringen?

  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Uran

Bør regjeringen tillate gruve og eksport av uran?

  Offentlige uttalelserJa

Innenrikspolitikk  ›  High Speed ​​Rail

Skulle den føderale regjeringen å satse på bygging av et høyhastighetstog?

  Offentlige uttalelserJa

Utenrikspolitikk  ›  US Militærbaser

Skulle Australia tillate USA å drive militære baser lokalisert i Australia.

  Offentlige uttalelserJa, men bare hvis det er en felles Australia / amerikansk base

økonomien  ›  Statlige pensjoner

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte?

  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Transgender-idrettsutøvere

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Jobber innenlands

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Flaggbrenning

Bør det være ulovlig å brenne den australske flagget?

  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kampanjemidler

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

  Partiets støttebaseNei, og politiske kampanjer bør bli finansiert av det offentlige

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, for tiden bosatt i Australia, har rett til å stemme?

  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Atomavfall

Støtter dere trenger å bygge en kjernefysisk avfall lagringsanlegg i Northern Territory?

  Offentlige uttalelserJa

Kriminalitet  ›  Private fengsler

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

  Partiets støttebaseNei, private fanger vil ofre kvalitet på omsorg og rehabilitering for profitt

Kriminalitet  ›  Overbefolkning av fengsler

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Offentlige utgifter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Utenlandsk bistand

Skulle Australia øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter?

  Partiets støttebaseRedusere

økonomien  ›  Tollsatser

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet?

  Offentlige uttalelserNei

økonomien  ›  Rent Tax

Støtter dere en økning i mineralressurser leie skatt?

  Offentlige uttalelserNei

økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Utenlands bankbruk

Bør australske borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Militærforbruk

Skulle Australia øke eller redusere militære utgifter?

  Partiets støttebaseØke

Innenrikspolitikk  ›  Housing Bubble

Skulle Reserve Bank of Australia (RBA) heve renten for å hindre en boligboble?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Trans-pacific partnerskap

støtter dere den Trans-Pacific Partnership (TPP)?

  Offentlige uttalelserJa

Innenrikspolitikk  ›  Politisk reklame på sosiale medier

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame?

  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Sykehus

Bør sykehusene fortsetter å bli finansiert on fee-for-service-modell?

  Offentlige uttalelserJa

Helsevesen  ›  Verdens helseorganisasjon

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Frihandel

støtter dere Kina-Australia frihandelsavtale?

  Offentlige uttalelserJa

Innenrikspolitikk  ›  Periodegrenser

Skulle det være langsiktige grenser for Senators?

  Partiets støttebaseJa

Utdannelse  ›  Offentlig skole

Skulle den føderale regjeringen snu skolen midler til statene?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  ABCC

Skulle regjeringen gjen bygg- og anleggs Commission (ABCC)?

  Offentlige uttalelserJa

økonomien  ›  Bitcoin

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta?

  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Bedriftsbidrag

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  monarkiet

Skulle Australia avslutte monarkiet og bli en republikk?

  Partiets støttebaseNei

Utdannelse  ›  Friskoler

Støtter du friskoler?

  Partiets støttebaseJa

Norsk