Prøv den politiske quiz

Kristelig demokratisk plattformen og politikk

Kandidater

emner

Sosialt  ›  Abort

Hva mener du om abort?

CDP>CDP  Offentlige uttalelserFor liv

Vitenskap  ›  Obligatoriske vaksinasjoner

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa, men unntak for de hvis religiøse overbevisning forbyr bruk av vaksiner

Sosialt  ›  Homofilt ekteskap

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn?

CDP>CDP  Offentlige uttalelserNei

Sosialt  ›  LGBT adopsjonsrettigheter

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Miljølovgivning

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa, og gi mer motivasjon til alternativ energiproduksjon


Hvor lik er din politiske tro på Christian Democratic’s politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

Sosialt  ›  Dødshjelp

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord?

CDP>CDP  Offentlige uttalelserNei

Helsevesen  ›  Drug Pris forordning

Skulle regjeringen regulere prisene på livreddende medisiner?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Plastproduktforbud

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Søndag Double Lønn

Skulle arbeidere fortsetter å bli betalt dobbel lønn på søndag?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Utvisning av kriminelle innvandrere

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa, så lenge det er trygt for dem å vende tilbake til hjemlandet sitt

økonomien  ›  Narkotikatesting av velferdsmottakere

Bør velferdsmottakere testes for narkotika?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNei, tjeneste bør være et valg i stedet for en plikt.

Helsevesen  ›  Sykepleier til pasientforhold

Skal sykepleier til pasientforholdene økes?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNei, men vi bør forby immigranter fra "høy risiko"-land

Sosialt  ›  Dødsstraff

Skulle dødsstraff gjenopprettes?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Pillprøving på musikkfestivaler

Støtter du narkotikatesting på live musikkfestivaler?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Immigrantassimilering

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Dyreforsøk

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Innvandringsforbud

Skulle det være et midlertidig forbud mot all innvandring til Australia?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNei, men vi bør bruke mer på å øke grensesikkerheten vår

Kriminalitet  ›  Adler A110 Ban

Skulle regjeringen forby import av Adler A110 lever-action hagle?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa, denne pistolen tilgjengelighet ville sette publikum i fare for en masse skyting

Innenrikspolitikk  ›  Narkotikapolitikk

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Privatisering av helsetjeneste

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester?

CDP>CDP  Partiets støttebaseMindre, og gi mer statsfinansiering

Sosialt  ›  Kvinner i strid

Bør militæret la kvinner tjene i fronten?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa

Transport  ›  Kollektiv transport

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa, og tilby mer gratis offentlig transport

Innenrikspolitikk  ›  Woman Kvoter

Skulle politiske partier være nødvendig å kjøre en viss prosentandel av kvinnelige kandidater?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Marihuana

Støtter du legaliseringen av marijuana?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNei

Utdannelse  ›  Universitetet Funding

Skulle universiteter sette sine egne avgifter?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  trygge Skoler

Skulle regjeringen fortsetter å finansiere Safe Schools Coalition?

CDP>CDP  Offentlige uttalelserNei

Vitenskap  ›  Kjernekraft

Støtter du bruken av kjernekraft?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNei

Kriminalitet  ›  Straffer for narkotikahandel

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNei, jeg tror ikke på dødsstraff

Helsevesen  ›  Trygg havn

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, for tiden bosatt i Australia, har rett til å stemme?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Kampanjemidler

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Lås ut lover

Støtter du utelukkende lover?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Private fengsler

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNei, private fanger vil ofre kvalitet på omsorg og rehabilitering for profitt

miljøet  ›  Atomavfall

Støtter dere trenger å bygge en kjernefysisk avfall lagringsanlegg i Northern Territory?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Offentlige utgifter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa

Utdannelse  ›  Offentlig skole

Skulle den føderale regjeringen snu skolen midler til statene?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  monarkiet

Skulle Australia avslutte monarkiet og bli en republikk?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNei

Utdannelse  ›  Friskoler

Støtter du friskoler?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa

Norsk