Prøv den politiske quiz

sosialistisk Alliance plattformen og politikk

Kandidater

emner

økonomien  ›  Likelønn

Skulle arbeidsgivere bli pålagt å betale menn og kvinner lik lønn for samme jobb?

  Offentlige uttalelserJa

Sosialt  ›  Abort

Hva mener du om abort?

  Offentlige uttalelserFor valg

Vitenskap  ›  Obligatoriske vaksinasjoner

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

  Partiets støttebaseJa, de er viktige for å beskytte andre barn som er for unge til å vaksinere

Sosialt  ›  Homofilt ekteskap

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn?

  Offentlige uttalelserJa

Sosialt  ›  LGBT adopsjonsrettigheter

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par?

  Offentlige uttalelserJa


Hvor lik er din politiske tro på Socialist Alliance’s politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

Helsevesen  ›  Mental Helse

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse?

  Offentlige uttalelserJa

miljøet  ›  Miljølovgivning

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  terrorist Statsborgerskap

Bør borgere mister sitt statsborgerskap hvis de blir med en terroristorganisasjon i et fremmed land?

  Offentlige uttalelserNei

Sosialt  ›  Dødshjelp

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord?

  Offentlige uttalelserJa

Helsevesen  ›  Drug Pris forordning

Skulle regjeringen regulere prisene på livreddende medisiner?

  Offentlige uttalelserJa

miljøet  ›  Foreign Land Eierskap

Bør regjeringen tillate salg av Australian jordbruksland og vann til utenlandske kjøpere?

  Offentlige uttalelserNei, og vann bør være under offentlig kontroll.

miljøet  ›  Plastproduktforbud

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Aboriginal anerkjennelse

Skulle grunnloven gjenkjenne Aboriginal og Torres Strait Islander mennesker?

  Offentlige uttalelserJa, og innlemme en traktat som beskytter de indianske og Torres Strait Islander-folkene.

økonomien  ›  Søndag Double Lønn

Skulle arbeidere fortsetter å bli betalt dobbel lønn på søndag?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Internett forordning

Skal regjeringen regulere internett?

  Offentlige uttalelserNei

Innenrikspolitikk  ›  Statlig overvåkning

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster?

  Offentlige uttalelserNei

Helsevesen  ›  Universal Dental Care

Er du i favør av universell tannpleie?

  Offentlige uttalelserJa

Innvandring  ›  Utvisning av kriminelle innvandrere

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse?

  Offentlige uttalelserNei

økonomien  ›  Narkotikatesting av velferdsmottakere

Bør velferdsmottakere testes for narkotika?

  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste?

  Partiets støttebaseNei, tjeneste bør være et valg i stedet for en plikt.

økonomien  ›  Minstelønn

Bør staten heve den føderale minstelønnen?

  Offentlige uttalelserJa

Helsevesen  ›  Sykepleier til pasientforhold

Skal sykepleier til pasientforholdene økes?

  Offentlige uttalelserJa

miljøet  ›  Fracking

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på?

  Offentlige uttalelserNei

økonomien  ›  Skatter

Skulle regjeringen øke skattene på de rike?

  Offentlige uttalelserJa

Innvandring  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

  Offentlige uttalelserNei

Sosialt  ›  Kjønnsmangfold på arbeidsplassen

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret?

  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Pillprøving på musikkfestivaler

Støtter du narkotikatesting på live musikkfestivaler?

  Offentlige uttalelserJa

Innvandring  ›  Immigrantassimilering

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk?

  Partiets støttebaseJa, men regjeringen bør tilby gratis språkopplæring

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

  Offentlige uttalelserNei, avskaffe statsborgersprøven

Innvandring  ›  Innvandringsforbud

Skulle det være et midlertidig forbud mot all innvandring til Australia?

  Offentlige uttalelserNei

Innvandring  ›  Båt Innvandrere

Skulle Australia aksepterer asyl båt innvandrere?

  Offentlige uttalelserJa

Utenrikspolitikk  ›  Nord-Korea militære angrep

Skulle Australia gjennomføre militære angrep mot Nord-Korea for å ødelegge deres langtrekkende missiler og atomvåpen evner?

  Offentlige uttalelserNei

økonomien  ›  Velferd

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder?

  Offentlige uttalelserFærre

Kriminalitet  ›  Adler A110 Ban

Skulle regjeringen forby import av Adler A110 lever-action hagle?

  Partiets støttebaseJa, denne pistolen tilgjengelighet ville sette publikum i fare for en masse skyting

økonomien  ›  Bedriftsbeskatning

Skulle Australia heve eller senke skattesatsen for bedrifter?

  Offentlige uttalelserØk

Innenrikspolitikk  ›  Narkotikapolitikk

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

  Partiets støttebaseJa

Helsevesen  ›  Privatisering av helsetjeneste

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester?

  Offentlige uttalelserMindre, og det bør ikke være noen privatisering av helseindustrien.

Sosialt  ›  Kvinner i strid

Bør militæret la kvinner tjene i fronten?

  Offentlige uttalelserJa

økonomien  ›  Turnball skattekutt

Støtter dere Malcolm Turnbull $ 50000000000 bedriftens skattekutt?

  Offentlige uttalelserNei

Transport  ›  Kollektiv transport

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

  Offentlige uttalelserJa, men bare dersom pengebruken går til miljøvennlige løsninger

Innenrikspolitikk  ›  Woman Kvoter

Skulle politiske partier være nødvendig å kjøre en viss prosentandel av kvinnelige kandidater?

  Partiets støttebaseNei, mangfold bør oppfordres, men ikke tvunget

Helsevesen  ›  Marihuana

Støtter du legaliseringen av marijuana?

  Offentlige uttalelserJa

økonomien  ›  Landbrukssubdisier

Skulle regjeringen subsidiere australske bønder?

  Offentlige uttalelserJa

økonomien  ›  National Broadband Network

Skulle den australske regjeringen fortsette å investere milliarder av dollar inn i utviklingen av National Broadband Network?

  Offentlige uttalelserJa

Innenrikspolitikk  ›  Regulering av sosiale medier

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon?

  Offentlige uttalelserNei

Utdannelse  ›  Universitetet Funding

Skulle universiteter sette sine egne avgifter?

  Partiets støttebaseNei, og Universitetet utdanning skal være gratis for alle borgere

Sosialt  ›  trygge Skoler

Skulle regjeringen fortsetter å finansiere Safe Schools Coalition?

  Offentlige uttalelserJa

Innenrikspolitikk  ›  Levende Exports

Bør regjeringen tillate eksport av levende dyr til utlandet?

  Offentlige uttalelserNei

Vitenskap  ›  Kjernekraft

Støtter du bruken av kjernekraft?

  Offentlige uttalelserNei

Kriminalitet  ›  Straffer for narkotikahandel

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Offentlig helsetjeneste

Støtter du et offentlig helsesystem?

  Offentlige uttalelserJa

Helsevesen  ›  Trygg havn

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell?

  Offentlige uttalelserJa

Innvandring  ›  Dyktige Immigranter

Skulle Australia øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere?

  Offentlige uttalelserØk og avskaffe 457 visumet

økonomien  ›  Universell borgerlønn

Støtter du en universell borgerlønnsordning?

  Offentlige uttalelserJa

økonomien  ›  Fagforeninger

Tror du fagforeninger hjelp eller skade økonomien?

  Offentlige uttalelserHjelp

miljøet  ›  Genmanipulerte matvarer

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer?

  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Bør innvandrere til Australia få lov til å holde dobbelt statsborgerskap?

  Offentlige uttalelserJa, og det skal også politikere.

Innenrikspolitikk  ›  GP besøk

Bør helse assurandører få lov til å dekke GP besøk?

  Offentlige uttalelserNei

økonomien  ›  negativ Gearing

Skulle regjeringen forby negative gearing?

  Offentlige uttalelserJa

Sosialt  ›  Niqāb

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier?

  Offentlige uttalelserJa

Valg  ›  Av partistøtte

Skulle politiske partier mottar penger fra regjeringen?

  Offentlige uttalelserJa, men bare hvis alle politiske partier får samme beløp

Utenrikspolitikk  ›  ISIS bakkestyrker

Skulle regjeringen sende inn bakkestyrker for å bekjempe ISIS?

  Offentlige uttalelserNei

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

  Offentlige uttalelserJa

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  High Speed ​​Rail

Skulle den føderale regjeringen å satse på bygging av et høyhastighetstog?

  Offentlige uttalelserJa

miljøet  ›  Uran

Bør regjeringen tillate gruve og eksport av uran?

  Offentlige uttalelserNei

Utenrikspolitikk  ›  US Militærbaser

Skulle Australia tillate USA å drive militære baser lokalisert i Australia.

  Offentlige uttalelserNei

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, for tiden bosatt i Australia, har rett til å stemme?

  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kampanjemidler

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

  Partiets støttebaseNei, men tillatt donasjoner fra fagforeninger og ideelle organisasjoner

Sosialt  ›  Lås ut lover

Støtter du utelukkende lover?

  Offentlige uttalelserNei

Utenrikspolitikk  ›  Militærforbruk

Skulle Australia øke eller redusere militære utgifter?

  Offentlige uttalelserRedusere

Kriminalitet  ›  Private fengsler

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

  Offentlige uttalelserNei

Sosialt  ›  Foreldrepermisjon

Bør foreldrepermisjon betalinger økning basert på mors lønn?

  Offentlige uttalelserJa

Kriminalitet  ›  Stemmerett for kriminelle

Bør dømte kriminelle ha stemmerett?

  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Atomavfall

Støtter dere trenger å bygge en kjernefysisk avfall lagringsanlegg i Northern Territory?

  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Utenlandsk bistand

Skulle Australia øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter?

  Partiets støttebaseØke

økonomien  ›  Offentlige utgifter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

  Partiets støttebaseNei

Kriminalitet  ›  Overbefolkning av fengsler

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Trans-pacific partnerskap

støtter dere den Trans-Pacific Partnership (TPP)?

  Offentlige uttalelserNei

Utenrikspolitikk  ›  Egypt

Skulle Australia tilbake den egyptiske militæres aksjon mot den muslimske brorskapet?

  Offentlige uttalelserNei

Utenrikspolitikk  ›  Frihandel

støtter dere Kina-Australia frihandelsavtale?

  Partiets støttebaseNei

Utdannelse  ›  Offentlig skole

Skulle den føderale regjeringen snu skolen midler til statene?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  ABCC

Skulle regjeringen gjen bygg- og anleggs Commission (ABCC)?

  Offentlige uttalelserNei

Innenrikspolitikk  ›  monarkiet

Skulle Australia avslutte monarkiet og bli en republikk?

  Partiets støttebaseJa

Utdannelse  ›  Friskoler

Støtter du friskoler?

  Offentlige uttalelserNei

Norsk