Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Meningsmålinger  |  Partier  | 
Green

Green vs Pirate Party on immigration issues

innvandring saker

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Green velgere: Ja Source

Pirate Party velgere: Ja Source

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister? statistikk diskutere

Green’s answer: Nei Source

Pirate Party velgere: Nei Source

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Green velgere: Ja Source

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Green velgere: Ja Source

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Australia aksepterer asyl båt innvandrere? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja Source

Pirate Party’s answer: Opprette en enkelt regional asylsøker "kø" som består av villige flyktningkonvensjonens signerende land Source

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Green’s answer: Nei Source

Pirate Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Green’s answer: Øke, økonomien vår er avhengig av at bedrifter ansetter de beste arbeiderne som koster minst. Source

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Green velgere: Ja Source

Pirate Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Diskuter denne...

Norsk