Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Meningsmålinger  |  Partier  | 
Family First

Family First’s politisk sett på innenrikspolitikk problemer

Innenrikspolitiske saker

Skal regjeringen regulere internett? statistikk diskutere

Family First’s svar: Ja Source

Skulle grunnloven gjenkjenne Aboriginal og Torres Strait Islander mennesker? statistikk diskutere

Family First’s svar: Ja Source

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Family First’s svar: Ja, dette er nødvendig for å bekjempe terrorisme Source

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Family First’s svar: Nei Source

Bør regjeringen tillate eksport av levende dyr til utlandet? statistikk diskutere

Family First’s svar: Ja, la eksport til land som håndhever dyremishandling lover Source

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Family First har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Family First har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle politiske partier være nødvendig å kjøre en viss prosentandel av kvinnelige kandidater? statistikk diskutere

Family First’s svar: Nei Source

Bør helse assurandører få lov til å dekke GP besøk? statistikk diskutere

Family First’s svar: Ja Source

Skulle den føderale regjeringen å satse på bygging av et høyhastighetstog? statistikk diskutere

Family First’s svar: Nei, men kanskje senere når det er rimelig Source

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Family First har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen heve renten for å hindre en boligboble? statistikk diskutere

Family First’s svar: Nei Source

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen? statistikk diskutere

Family First har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Australia avslutte monarkiet og bli en republikk? statistikk diskutere

Family First’s svar: Nei Source

Diskuter denne...

Norsk