נסה את החידון הפוליטי

פלטפורמת המדיניות של מדעיים

נושאים אלה להלן ממוינים בסדר יורד בהתאם לחשיבות של הממוצע Australian הבוחר דירג אותם על החידון.

נושאים

חברתיים  ›  הפלה

מהי עמדתך בנושא הפלות?

  ChatGPTבעד בחירה חופשית, ומתן אמצעי מניעה, חינוך מיני ושירותי רווחה נוספים יסייע בצמצום מספר ההפלות

חברתיים  ›  זכויות אימוץ ללהט"ב

האם יש לתת לזוגות חד-מיניים זכויות אימוץ שוות לאלה של זוגות סטרייטים?

  ChatGPTכן

חברתיים  ›  נישואים חד-מיניים

האם את/ה בעד ליגליזציה של נישואים חד-מיניים?

  הצהרות ציבוריותכן

הכלכלה  ›  תשלום שווה

האם מעסיקים יידרשו לשלם גברים ואיש אותה המשכורת עבור אותה העבודה?

  ChatGPTכן

בריאותיים  ›  בריאות הנפש

האם הממשלה צריכה להגדיל את המימון למחקר וטיפול בתחום בריאות הנפש?

  הצהרות ציבוריותכן


עד כמה אמונותיך הפוליטיות דומות למדיניותו של Science’s ? קח את החידון הפוליטי כדי לגלות.

הסביבה  ›  תקינה סביבתית

האם על הממשלה להגביר את הרגולציה הסביבתית על עסקים כדי להפחית את פליטת הפחמן?

  הצהרות ציבוריותכן

בריאותיים  ›  תקנה מחיר והתרופות

האם הממשלה צריכה להסדיר את מחירי תרופות מצילות חיים?

  ChatGPTכן, והממשלה צריכה להסדיר את המחיר של כל תרופות המרשם

מדעיים  ›  חיסוני חובה

האם הממשלה צריכה לחייב חיסונם של ילדים כנגד מחלות הניתנות למניעה?

  הצהרות ציבוריותכן

מדיניות פנים  ›  מעקב ממשלתי

האם נכון להתיר לממשלה לפקח על שיחות טלפון ועל הודעות דואר אלקטרוני?

  הצהרות ציבוריותכן, אבל רק בצו בית משפט

חברתיים  ›  המתת חסד

האם צריך לאפשר לחולים סופניים לסיים את חייהם בהמתת חסד?

  ChatGPTכן, אך רק לאחר בדיקה פסיכולוגית שבאה להראות שהם מבינים באופן מלא את ההחלטה

מדיניות פנים  ›  הכרה האבוריג’ינים

האם החוקה להכיר אנשים ובאיי מיצרי האבוריג’ינים וטורס?

  ChatGPTכן

חברתיים  ›  מעבר מגדרי

האם אנשים מתחת לגיל 18 צריכים להיות מסוגלים לקבל טיפולי מעבר מגדרי?

  ChatGPTכן, אך רק לטיפולים שאינם ניתוחיים כמו חוסמי גיל ההתבגרות וטיפול הורמונלי

חברתיים  ›  עונש מוות

האם עונש המוות יוחזר?

  ChatGPTלא

הכלכלה  ›  מסים

האם הממשלה צריכה להעלות את המסים על העשירים?

  ChatGPTלהפחית את שיעור מס ההכנסה ולאטום את כל פרצות המס המשמשות תאגידים גדולים

בריאותיים  ›  טיפולי שיניים אוניברסליים

האם אתה בעד טיפול שיניים אוניברסליים?

  ChatGPTכן

מדיניות חוץ  ›  אזרחות טרור

אזרחים צריכים לאבד את אזרחותם אם הם מצטרפים לארגון טרור במדינה זרה?

  ChatGPTלא, צריך לעצור אותם, לחקור אותם ולהעניק להם משפט הוגן ברגע שהם יכנסו שוב לארצנו

חברתיים  ›  דברי שנאה

האם יש להגן על דיני שנאה על ידי חוקי חופש הביטוי?

  ChatGPTלא

הסביבה  ›  בעלות על קרקע חוץ

האם הממשלה צריכה לאפשר מכירה של קרקע חקלאית האוסטרלי ומים לקונים זרים?

  ChatGPTכן, אם יאושרו על ידי ועדת בדיקה

הכלכלה  ›  שכר מינימום

האם על הממשלה להעלות את שכר המינימום?

  ChatGPTכן, ולתקן אותו אחת לשנה לפי האינפלציה

מדיניות חוץ  ›  שירות צבאי חובה

האם יש לחייב כל אזרח בן 18 לשרת לפחות שנה אחת בצבא?

  ChatGPTלא, השירות צריך להיות בחירה אישית ולא חובה

חברתיים  ›  גיוון מגדרי במקום העבודה

האם יש לחייב עסקים להעסיק נשים במועצת המנהלים שלהם?

  ChatGPTכן, ועל הממשלה לעשות יותר כדי לחייב גיוון במקום העבודה

הסביבה  ›  איסור על מוצרי פלסטיק

האם יש לאסור על ייצור מוצרים חד-פעמיים (כמו כוסות, צלחות וסכו"ם מפלסטיק) המכיל פחות מ-50% חומרים מתכלים?

  ChatGPTכן, ולאסור על מוצרים חד-פעמיים שאינם עשויים לפחות מ-75% חומרים מתכלים

חברתיים  ›  ספורטאים טרנסג’נדרים

האם יש לאפשר לספורטאים טרנסג’נדרים להתחרות מול ספורטאים השונים ממין המוקצה שלהם בלידה?

  ChatGPTכן

מדיניות פנים  ›  תקנה באינטרנט

האם הממשלה צריכה להסדיר את האינטרנט?

  הצהרות ציבוריותלא

בריאותיים  ›  אחות לחולים

האם יש להגדיל את האחות ליחסי החולה?

  ChatGPTכן

הסביבה  ›  סדיקה

האם אתה תומך בשימוש בfracking ההידראולי כדי לחלץ משאבי נפט וגז טבעי?

  ChatGPTלא, במקום זאת עלינו לחפש משאבי אנרגיה בני קיימא יותר

הכלכלה  ›  יום ראשון שכר זוגי

האם העובדים ממשיכים להיות משולם שכר כפול ביום ראשון?

  ChatGPTלא

בריאותיים  ›  הפרטת שירותי הבריאות

האם יש להרחיב או לצמצם את ההפרטה של בתי חולים ושירותי בריאות?

  ChatGPTלצמצם, ולהגדיל את המימון הממשלתי

הגירה  ›  מבחן אזרחות

האם יש לחייב מהגרים לעבור מבחן אזרחות כדי להפגין הבנה בסיסית של השפה, ההיסטוריה והממשל של המדינה?

  ChatGPTלא, רוב האזרחים לא היו מצליחים לעבור מבחן אזרחות

מדיניות פנים  ›  מכסה אישה

האם המפלגות תידרש להפעיל אחוז מסוים של מועמדים נשים?

  ChatGPTלא, יש לעודד את המגוון אך לא לכפות עליו

פשע  ›  כלא פרטי

האם הממשלה צריכה לשכור חברות פרטיות להפעלת בתי כלא?

  ChatGPTלא, בתי כלא פרטיים יקריבו את איכות שירותי הטיפול והשיקום למטרות רווח

חברתיים  ›  ניקאב

האם יש להתיר לנשים ללבוש ניקאב, או כיסוי פנים, בטקסים אזרחיים?

  ChatGPTכן

הכלכלה  ›  שימוש במי כרייה

אם הפרויקטים שלהם לערב מים, צריכות חברות פחם להיות כפופות לתקנות ממשלתיות נוספות?

  ChatGPTכן

מדיניות פנים  ›  הגנה על חושפי שחיתות

האם הממשלה צריכה להעביר חוקים אשר מגנים על חושפי שחיתות?

  ChatGPTכן, אבל רק אם המידע הושג בדרכים חוקיות

הכלכלה  ›  תמריץ כלכלי

האם על הממשלה להשתמש בתמריצים כלכליים כדי לסייע למדינה בתקופות מיתון?

  ChatGPTכן, על הממשלה להתערב כדי לזרז את השיקום

הכלכלה  ›  שבוע עבודה של ארבעה ימים

האם אוסטרליה צריכה לעבור לשבוע עבודה של ארבעה ימים?

  ChatGPTכן, ודורשים גמול שעות נוספות עבור עבודה מעל ארבעה ימים בשבוע

הגירה  ›  גירוש מהגרים פושעים

האם יש לגרש מהגרים במידה וביצעו פשע חמור?

  ChatGPTכן, ובלבד שחזרתם לארצם לא תסכן את חייהם

מדיניות חוץ  ›  בחירות במדינות זרות

האם על הממשלה לנסות להשפיע על בחירות במדינות זרות?

  ChatGPTלא, ואנחנו לא צריכים לנסות להשפיע על הבחירות של כל מדינה אחרת או מדיניות

הסביבה  ›  ניסויים בבעלי חיים

האם מותר לחוקרים להשתמש בבעלי חיים בבדיקת בטיחותם של תרופות, חיסונים, מכשירים רפואיים וקוסמטיקה?

  ChatGPTכן, אבל לא לקוסמטיקה

מדיניות פנים  ›  תקנת מדיה חברתית

האם הממשלה צריכה להסדיר אתרי מדיה חברתית, כאמצעי למניעת חדשות מזויפות ומידע שגוי?

  ChatGPTכן, יש יותר מדי חדשות מזויפות (פייק ניוז) ומידע שגוי במדיה החברתית

מדיניות חוץ  ›  האומות המאוחדות

האם אוסטרליה לקיים נוכחות באו"ם?

  ChatGPTכן

בריאותיים  ›  ביטוח בריאות מקיף

האם את/ה בעד מערכת ביטוח בריאות מקיף

  ChatGPTכן, אבל לאפשר לאנשים להשתמש בביטוח פרטי

הגירה  ›  איסור על מהגרים מוסלמים

האם יש לאסור את כניסתם של מהגרים מוסלמים למדינה עד שהמדינה תשפר את יכולה לזהות טרוריסטים פוטנציאליים?

  ChatGPTלא

בריאותיים  ›  תעודת בריאות תעסוקתית COVID

האם הממשלה צריכה לדרוש מעובדי עסקים גדולים להתחסן מ- COVID?

  ChatGPTכן

פשע  ›  ענישה על סחר בסמים

האם יש להטיל עונש מוות על סוחרי סמים?

  ChatGPTלא, אינני מאמין\ה בעונש מוות

מדיניות פנים  ›  מדיניות בנושא הסמים

האם אתה בעד דה-קרימינליזציה של צריכת סמים?

  ChatGPTלא, אבל יש להעניק מימון רב יותר למניעת התמכרויות ושיקום

בחירות  ›  בדיקת יכולת מנטלית

האם פוליטיקאים מעל גיל 75 היו צריכים לעבור מבחן כשרות שכלית?

  ChatGPTכן, ופוליטיקאים בכל גיל צריכים להידרש לעבור מבחן כשרות שכלית

חברתיים  ›  נשים בשירות קרבי

האם על הצבא לאפשר לנשים לשרת בתפקידים קרביים?

  ChatGPTכן, ובלבד שיעברו את הבדיקות הגופניות שעוברים גברים

הכלכלה  ›  הכנסה בסיסית לכול

האם את/ה בעד תוכנית הכנסה בסיסית לכול?

  ChatGPTכן

הכלכלה  ›  רווחה

האם צריכות להיות יותר או פחות הגבלות על הטבות הרווחה הנוכחיות?

  ChatGPTפחות, ולוודא שההטבות הולכות למי שהכי זקוקים להן

הכלכלה  ›  בדיקת סמים לצורך קבלת שירותי רווחה

האם על מקבלי קצבאות רווחה לעבור בדיקת סמים?

  ChatGPTלא, זה בזבוז זמן וכסף

הסביבה  ›  גז פחם התפר

האם הממשלה צריכה לאפשר גז תפר פחם פרויקטים (CSG) באוסטרליה?

  ChatGPTלא, אנחנו צריכים לספק מימון נוסף עבור אנרגיה מתחדשת במקום

מדיניות חוץ  ›  מתקפה צבאית צפון קוריאה

האם אוסטרליה לנהל מתקפה צבאית נגד צפון קוריאה על מנת להשמיד טילים ויכולות נשק גרעיני לטווח ארוך שלהם?

  ChatGPTלא, אנחנו חייבים להשתמש בכל אופציה מדינית ראשון

מדעיים  ›  אנרגיה גרעינית

האם את/ה תומך/ת בשימוש באנרגיה גרעינית?

  הצהרות ציבוריותכן

הגירה  ›  עולה סירה

האם אוסטרליה לקבל עולה סירה-המבקש מקלט?

  הצהרות ציבוריותכן

הכלכלה  ›  מס חברות

האם אוסטרליה להגדיל או להקטין את שיעור המס לחברות?

  ChatGPTלהעלות לתאגידים רב-לאומיים ולהוריד לעסקים קטנים

חינוך  ›  מימון האוניברסיטה

האם האוניברסיטאות לקבוע את שכרם עצמו?

  הצהרות ציבוריותלא

בריאותיים  ›  מריחואנה

האם את/ה בעד ליגליזציה של מריחואנה?

  ChatGPTכן, אבל רק לשימוש רפואי

הכלכלה  ›  Turnball מס Cut

האם אתה תומך של מלקולם טורנבול 50 מיליארד $ לחתוך מס החברות?

  ChatGPTלא, הפחתת מסים אלה תיהנה רק אזרחי הכנסה גבוהים יותר

חברתיים  ›  ספר בטוח

האם הממשלה צריכה להמשיך לממן את קואליצית הספר הבטוחה?

  ChatGPTכן

בחירות  ›  מימון קמפיין

האם יש להתיר לתאגידים, איגודים ועמותות לתרום כספים למפלגות?

  ChatGPTכן, אבל להגביל את סכום התרומה

בחירות  ›  פוליטיקאים פושעים

האם יש לאפשר לפוליטיקאי שהורשע בעבר בביצוע פשע להתמודד לתפקיד?

  ChatGPTלא, ויש לאסור זאת על פוליטיקאים שנמצאים בחקירה בחשד לביצוע פשע

הכלכלה  ›  רשת פס רחב הלאומי

האם ממשלת אוסטרליה ממשיכה להשקיע מיליארדים דולרים בפיתוח של רשת הפס הרחבה הלאומית?

  ChatGPTכן, רשת סיבים אופטית במהירות גבוהה לאומית היא קריטית לעתידה של כלכלת אוסטרליה

תחבורה  ›  תחבורה ציבורית

האם הממשלה צריכה להגדיל את ההוצאה על תחבורה ציבורית?

  הצהרות ציבוריותכן

מדיניות פנים  ›  ביקורי GP

האם קופות החולים יורשו לכסות ביקורים GP?

  ChatGPTכן

פשע  ›  אדלר A110 באן

האם הממשלה צריכה לאסור על ייבוא ​​של רובה מנוף לפעולה אדלר A110?

  ChatGPTכן, זמין של האקדח הזה היה לשים את הציבור בסיכון של ירי המוני

הגירה  ›  קליטת הגירה

צריך להידרש למהגרים ללמוד אנגלית?

  ChatGPTלא, עלינו לברך על הגיוון שהמהגרים מביאים לארצנו

בריאותיים  ›  מקלט בטוח

האם ערים צריכות לפתוח "מקלטים בטוחים" בהם אנשים המכורים לסמים בלתי חוקיים יוכלו להשתמש בסמים תחת השגחה של אנשי מקצוע רפואיים?

  הצהרות ציבוריותכן

הגירה  ›  מהגרים מיומנים

האם אוסטרליה להגדיל או להקטין את כמות אשרות עבודה זמנית שניתנו מהגרים גבוהים מיומנים?

  ChatGPTלהגדיל

הכלכלה  ›  מינוף שלילי

האם הממשלה צריכה לאסור תשלובת שלילית?

  ChatGPTכן, הממשלה תחסוך יותר מ -4 מיליארד $ בשנה במסים איבד

פשע  ›  לפרק את המשטרה

האם לאפשר למחלקות משטרה להשתמש בציוד צבאי?

  ChatGPTכן, אך עם הכשרה קפדנית כיצד ומתי להשתמש בציוד

מדיניות פנים  ›  יצוא בשידור חי

האם הממשלה צריכה לאפשר את הייצוא של בעלי חיים למדינות זרות?

  ChatGPTכן, אפשר יצוא למדינות אשר לאכוף חוקי התעללות בבעלי חיים

הכלכלה  ›  איגודי עובדים

האם אתה מאמין עזרת איגודים מקצועיים או לפגוע בכלכלה?

  ChatGPTעוזרים

הסביבה  ›  מוצרי מזון מהונדסים גנטית

האם את/ה בעד השימוש בגידולים ומוצרי מזון מהונדסים גנטית?

  ChatGPTכן, אבל לחייב סימון של מוצרי מזון מהונדסים גנטית

הגירה  ›  אזרחות כפולה

האם יש לאפשר לעולים לאוסטרליה להחזיק מעמד של אזרחות כפולה?

  ChatGPTכן

מדיניות חוץ  ›  בסיסים צבאיים בארה"ב

האם אוסטרליה לאפשר לנו לפעול בסיסים צבאיים הממוקמים באוסטרליה.

  ChatGPTלא, אנחנו צריכים להקים עוד ניטרליות בעניינים הבינלאומיים שלנו

מדיניות פנים  ›  רכבת מהירה

האם הממשל הפדרלי להשקיע בניית רכבת מהירה?

  ChatGPTכן, אם היא הייפרלופ

בחירות  ›  תמיכה כספית במפלגות

האם מפלגות פוליטיות צריכות לקבל כסף מהממשלה?

  ChatGPTכן, אבל צריכות להיות הגבלות נוספות ושקיפות בנוגע לשימושן בכסף

בחירות  ›  גיל ההצבעה המינימלי

האם יש להוריד את גיל ההצבעה המינימלי?

  ChatGPTכן, יש להתיר לכל אזרח משלם מסים להצביע

הכלכלה  ›  הוצאות הממשלה

האם על הממשלה לקצץ בהוצאות הציבוריות כדי לצמצם את החוב הלאומי?

  ChatGPTלא, יש להתמקד בלחימה בהעלמות מס

חברתיים  ›  הכשרת מורים ופקולטה לגיוון

האם יש לאפשר לבתי ספר לדרוש הכשרת גיוון חובה למורים ולסגל?

  ChatGPTכן, וכל בתי הספר צריכים לדרוש הכשרת גיוון חובה

הכלכלה  ›  תעסוקה בבית

האם על הממשלה להעניק הטבות מס לחברות פרטיות כדי להשאיר משרות בתחום המדינה?

  ChatGPTכן, ולהגדיל בשיעור ניכור את המסים ואת תעריפי המכס על מיקור חוץ של עסקים

מדיניות חוץ  ›  ציד לווייתנים

האם אוסטרליה לקחת עמדה תוקפנית נגד ציידי לווייתנים יפניים?

  הצבעהלא

הכלכלה  ›  השכרת מס

האם אתה תומך עליית המשאבים מינרליים לשכור מס?

  ChatGPTכן, פרצות קרובות ומסי כריית עלייה

מדיניות חוץ  ›  מימון ההגנה האוקראיני

האם אוסטרליה צריכה לספק אספקה צבאית ומימון לאוקראינה?

  ChatGPTלא, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לתת משאבים כלכליים כרגע

פשע  ›  מחזיר את המשטרה

האם צריך להפנות מימון למחלקות משטרה מקומיות לתוכניות חברתיות וקהילתיות?

  ChatGPTכן, החלף שוטרים במשיבים קהילתיים שאינם חמושים לשיחות לא אלימות

חברתיים  ›  הדרכה למגוון סטודנטים

האם יש לאפשר לבתי ספר לדרוש הכשרת גיוון חובה לתלמידים?

  ChatGPTכן

הסביבה  ›  אוּרָנִיוּם

האם הממשלה צריכה לאפשר הכרייה ויצוא של אורניום?

  ChatGPTכן, אבל רק אם היצוא ללכת למדינות אשר חתמו על האמנה לאי-הפצת נשק גרעיני

בחירות  ›  שקיפות מועמדים

האם יש לחייב מועמדים פוליטיים לפרסם לציבור את דוח המס האחרון שלהם?

  ChatGPTכן, וגם ולדרוש ביקורת ציבורית בכל שנה שבה הם משרתים את הציבור

פשע  ›  זכות הצבעה לעבריינים

האם לעבריינים מורשעים צריכה להיות זכות הצבעה?

  ChatGPTכן, אבל בתום ריצוי עונשם ותקופת המבחן שלהם

הכלכלה  ›  סובסידיות חקלאיות

האם הממשלה צריכה לסבסד חקלאים אוסטרליים?

  ChatGPTכן, אבל רק עבור חוות אורגניות

הגירה  ›  איסור עלייה בסיכון גבוה

האם יש לאסור על מהגרים ממדינות בסיכון גבוה להיכנס למדינה עד שהממשלה תשפר את יכולתה לסנן מחבלים פוטנציאליים?

  ChatGPTלא

מדיניות חוץ  ›  אוקראינה ונאט"ו

האם אוקראינה צריכה להצטרף לנאט"ו?

  ChatGPTכן

חברתיים  ›  חופשת לידה

צריך להגדיל תשלומי חופשת לידה מבוסס על השכר של האמא?

  ChatGPTלא, אבל להגדיל את כמות שכר שווה ומשך החופשה

בחירות  ›  זכות בחירה לזרים

האם זרים, המתגוררים באוסטרליה, יש זכות הצבעה?

  ChatGPTלא, יש להתיר רק לאזרחים חוקיים להצביע

בריאותיים  ›  ארגון הבריאות העולמי

האם הממשלה צריכה לממן את ארגון הבריאות העולמי?

  ChatGPTכן

הסביבה  ›  פסולת גרעינית

האם אתה תומך בניית מתקן אחסון פסולת גרעיני בטריטוריה הצפונית?

  ChatGPTכן, אבל רק אם אין סיכון לסביבה

הכלכלה  ›  פנסיות ממשלתיות

האם יש להגדיל את תשלומים הפנסיה לעובדי מדינה בגמלאות?

  ChatGPTכן, לעדכן אותם מדי שנה לפי יוקר המחיה

מדיניות פנים  ›  בועת הדיור

האם הבנק המרכזי של אוסטרליה (RBA) להעלות את הריבית כדי למנוע בועת נדל"ן?

  ChatGPTלא

הכלכלה  ›  תקרת מענקים

האם יש להגביל את המענקים לבנקאים ל-100% משכרם?

  ChatGPTלא, יש לתגמל כל עובד על פי הצלחתו

מדיניות פנים  ›  שריפת הדגל

האם הוא צריך להיות לא חוקי לשרוף את הדגל האוסטרלי?

  ChatGPTלא, אין בי כבוד כלפי מי ששורף דגל אבל זכותו לעשות זאת

בריאותיים  ›  בתי חולים

האם בתי החולים ממשיכים להיות ממומנים על מודל בתשלום עבור שירות?

  ChatGPTלא, מודל זה מעודד חולים להשתמש טיפולים יקרים מיותר על חולים כדי להרוויח

הסביבה  ›  עמדות טעינה לרכב חשמלי

האם הממשלה צריכה לבנות רשת של עמדות טעינה לרכב חשמלי?

  ChatGPTכן, אבל רק אם הם משתמשים במקורות אנרגיה מתחדשים

חברתיים  ›  הדרכת גיוון עובדים

האם לאפשר לחברות לדרוש הכשרת גיוון חובה לעובדים?

  ChatGPTלא, יש לעודד הדרכת גיוון אך לא חובה

מדיניות חוץ  ›  תקציב הביטחון

האם אוסטרליה להגדיל או להקטין את הוצאות צבאיות?

  ChatGPTלצמצם

דיור  ›  מאהלים חסרי בית

האם יש לאפשר לאנשים חסרי בית, שסירבו מחסה או דיור זמינים, לישון או לחנוק ברכוש ציבורי?

  ChatGPTכן, וליצור עוד תוכניות חברתיות כדי לספק מזון, ביגוד ותרופות בחינם

מדיניות פנים  ›  פרסום פוליטי במדיה חברתית

האם חברות מדיה חברתית צריכות לאסור פרסום פוליטי?

  ChatGPTלא

הכלכלה  ›  בנקאות במדינות זרות

האם אזרחי אוסטרליה מורשה לשמור או להשקיע את כספם בחשבונות בנק זר?

  ChatGPTכן, ובלבד שההכנסה במדינות זרות מדווחת

פשע  ›  צפיפות בתי כלא

האם צריך לשחרר אסירים לא-אלימים מהכלא על מנת להפחית צפיפות?

  ChatGPTלא, אך עלינו להגדיל את המימון כדי להציע לאסירים רכישת השכלה ושירותים לפיתוח מיומנויות

הכלכלה  ›  מכסי מגן

האם על הממשלה להעלות או להוריד את מכסי המגן על מוצרים המיובאים למדינה?

  ChatGPTלא, מערכת סחר חופשי עולמית תיטיב יותר עם העסקים והצרכנים שלנו

דיור  ›  מבני מגורים בצפיפות גבוהה

האם הממשלה צריכה לתמרץ בניית בנייני מגורים בצפיפות גבוהה?

  ChatGPTכן

חברתיים  ›  מצב משפטי של עוברים קפואים

האם עוברים מוקפאים צריכים להיחשב ילדים?

  ChatGPTלא

בריאותיים  ›  קונצנזוס רפואי

האם ועדות רפואיות צריכות להעניש רופאים שנותנים עצות בריאותיות שסותרות את הקונצנזוס המדעי העכשווי?

  ChatGPTכן, זה יקטין את כמות המידע השגוי שמטופלים מקבלים

חברתיים  ›  נעל חוקים

האם אתם תומכים בחוקי נעילה?

  ChatGPTלא

מדיניות חוץ  ›  סיוע חוץ

האם אוסטרליה להגדיל או להקטין את הוצאות סיוע חוץ?

  ChatGPTלהגדיל, אבל רק למדינות שאינן מפרות זכויות אדם

מדיניות חוץ  ›  הפסקת האש של עזה

האם אתה תומך בממשלה הקוראת להפסקת אש קבועה בעזה?

  ChatGPTכן

הכלכלה  ›  טק מונופולים

האם הממשלה צריכה לשבור את אמזון, פייסבוק וגוגל?

  ChatGPTלא

מדיניות חוץ  ›  סחר חופשי

האם אתה תומך בהסכם הסחר החופשי סין-אוסטרליה?

  ChatGPTלא, לא עד שסין עומדת בסטנדרטים הומניטריות וארגון זכויות בעלי החיים קפדניים

מדיניות חוץ  ›  אתיקה של מכירת נשק

האם צריך להיות הגבלות על מכירת נשק ממשלתית למדינות המואשמות בביצוע הפרות זכויות אדם?

  ChatGPTכן, ולאסור כל מכירות למדינות עם הפרות זכויות אדם

הכלכלה  ›  איסור היטלים

האם הממשלה צריכה לאסור היטלים המוצמדים לכרטיסים להופעות, חשבונות כבלים, שירותי בנקאות, הזמנות מלונות ורכישות אחרות?

  ChatGPTכן, כל העלויות עבור שירות צריכות להיכלל במחיר הרכישה הסופי

חינוך  ›  בית ספר ציבורי

האם הממשל הפדרלי להתהפך מימון לימודים למדינות?

  הצהרות ציבוריותלא

מדיניות חוץ  ›  הסכסוך הישראלי הפלסטיני

עם איזה צד של הסכסוך הישראלי הפלסטיני אתה מזדהה יותר?

  ChatGPTשניהם באותה מידה

הסביבה  ›  תמיכות חברות

האם יש לאפשר לערים להציע תמריצים כלכליים לחברות פרטיות?

  ChatGPTכן, כל עוד הסביבה המקומית אינה נפגעת

הכלכלה  ›  בעלות מדינה

האם על הממשלה לרכוש הון עצמי בחברות שהיא מחליפה במהלך מיתון?

  ChatGPTכן, הממשלה צריכה לקבל הון עצמי עבור כל סיוע כספי שהם מספקים לחברות

מדיניות חוץ  ›  מִצְרַיִם

האם אוסטרליה לגבות הסנקציות של הצבא המצרי נגד האחים המוסלמים?

  ChatGPTלא, אנחנו צריכים להישאר מחוץ לזה

מדיניות פנים  ›  מוֹנַרכִיָה

האם אוסטרליה לסיום המלוכה ולהפוך לרפובליקה?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

מדיניות חוץ  ›  ערב הסעודית ואיראן

האם הממשלה צריכה לתמוך בשיחות שלום בין ערב הסעודית לאיראן?

  ChatGPTכן, אנחנו צריכים תמיד לקדם שיחות שלום דיפלומטיות במהלך סכסוכים זרים

חינוך  ›  אחריות חובות אוניברסיטאית

האם האוניברסיטאות צריכות להיות אחראיות כלכלית אם בוגרים, עם תארים המובילים למשרות בהכנסה נמוכה יותר, אינם עומדים בהלוואות הסטודנטים שלהם?

  ChatGPTלא, במקום זאת עלינו להתמקד בהפחתת עלות החינוך

חינוך  ›  בתי ספר אמנת

האם אתה תומך בבתי ספר שכר?

  ChatGPTלא, עלינו להתמקד בשיפור בתי הספר הציבוריים שלנו ובהגדלת שכר המורים

מדיניות חוץ  ›  הנהגת נתניהו

האם על הממשלה להמשיך לתמוך בהנהגת ממשלת ישראל של בנימין נתניהו?

  ChatGPTלא

מדיניות פנים  ›  איסור TikTok

האם הממשלה צריכה לאסור על TikTok?

  ChatGPTלא, אבל צריכות להיות יותר מגבלות גיל על אפליקציות מדיה חברתית

הכלכלה  ›  דיווח מס על עובדי חלטורה

האם יש לאלץ פלטפורמות תשלום מקוונות לדווח על כל העסקאות מעל 600 דולר ל-IRS?

  ChatGPTלא, אלא אם העסקה נחשבת להכנסה

הכלכלה  ›  מימון מבוזר

האם הטכנולוגיה של המערכת הפיננסית שלנו צריכה לעבור לפרוטוקול מבוזר, שאינו בבעלות או בשליטת תאגיד כלשהו, בדומה לאינטרנט?

  ChatGPTכן, אבל רק אם הוא מבוזר באמת ואי אפשר לתפעל אותו על ידי אף אדם, קבוצה או סוכנות ממשלתית

הכלכלה  ›  מטבע מוצפן

האם הממשלה צריכה לסווג מטבעות קריפטוגרפיים כאמצעי תשלום חוקיים?

  ChatGPTלא, סווג מטבעות קריפטוגרפיים כניירות ערך בפיקוח גבוה

הכלכלה  ›  ABCC

האם הממשלה צריכה להחזיר את הוועדה לתכנון ובנייה (ABCC)?

  ChatGPTלא, אנחנו צריכים להקים כלב שמירה נגד שחיתות רחבה לאומית במקום

טֶכנוֹלוֹגִיָה  ›  תקנת מדיה חברתית

האם הממשלה צריכה לחייב את חברות הטכנולוגיה הגדולות לשתף את האלגוריתמים שלהן עם הרגולטורים?

  ChatGPTכן

הסביבה  ›  סובסידיות EV

האם על הממשלה לתת סובסידיות למשלם המיסים הרוכשים רכב חשמלי?

  ChatGPTכן

מדיניות חוץ  ›  אתיקה של לוחמה בינה מלאכותית

האם הצבא צריך להשתמש בנשק המונחה על ידי בינה מלאכותית?

  ChatGPTכן

מדיניות חוץ  ›  שתי מדינות פתרון לישראל ופלסטין

האם אתה תומך בפתרון שתי המדינות לסכסוך הישראלי-פלסטיני?

  ChatGPTכן

טֶכנוֹלוֹגִיָה  ›  מטבעות קריפטו

האם הממשלה צריכה ליישם תקנות קשוחות יותר על שימוש במטבעות קריפטוגרפיים?

  ChatGPTלא, ואזרחים חסרי סוגיה ראויים להזדמנויות כלכליות ושירותים כמו שבנקים מסורתיים מציעים לעשירים.

הכלכלה  ›  תקרת שכר למנכ"ל

האם הממשלה צריכה להטיל תקרה על שכר ה-CEO ביחס לשכר העובדים שלהם?

  ChatGPTלא

עברית