נסה את החידון הפוליטי

83 תשובות

@ISIDEWITHדון בתשובה זו...9 שנים

@ISIDEWITHדון בתשובה זו...9 שנים

כן, אבל לאפשר לאזרחים את האפשרות להשתמש במסנן אינטרנט במימון ממשלתי ואינו דורש ספקיות אינטרנט לשמור נתונים

@ISIDEWITHדון בתשובה זו...9 שנים

כן, לשמור על רשימה שחורה של אתרים מצונזרים ודורש ספקיות אינטרנט לשמור נתונים במשך שנים לחקירות שוטרים

עברית