נסה את החידון הפוליטי

1.3k תשובות

@ISIDEWITHדון בתשובה זו...4 שנים

כן, אבל רק אם האזרחים המקומיים יכולים להצביע על כמות תמריצים להציע

@ISIDEWITHדון בתשובה זו...4 שנים

כן, אבל אני מעדיף להוריד את מס החברות לטובת כל החברות המקומיות

@ISIDEWITHדון בתשובה זו...4 שנים

@ISIDEWITHדון בתשובה זו...4 שנים

@ISIDEWITHדון בתשובה זו...4 שנים

@ISIDEWITHדון בתשובה זו...4 שנים

כן, אם החברה מבטיחה ליצור מקומות עבודה חדשים על ידי שכירת תושבים מקומיים

עברית