נסה את החידון הפוליטי

2.9k תשובות

@ISIDEWITHדון בתשובה זו...7 שנים

להגדיל, המשק שלנו מתבסס על העסקת העובדים המיומנים ביותר בעלות הנמוכה ביותר

@ISIDEWITHדון בתשובה זו...7 שנים

להקטין, ועל הממשלה לספק תמריצים נוספים להכשרת האזרחים שלנו לעבודות אלה

@ISIDEWITHדון בתשובה זו...7 שנים

עברית