Prøv den politiske quiz

Kristelig demokratisk platform og politikker

Disse problemer nedenfor er sorteret i faldende rækkefølge baseret på hvor vigtigt gennemsnittet Australian vælgeren rangerede dem på quizzen.

Emner

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

CDP>CDP  Offentlige erklæringerFor livet

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

CDP>CDP  Offentlige erklæringerNej

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNej

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa, med undtagelse for de hvis religiøse overbevisninger forbyder brug af vacciner

Sundhedspleje  ›  Regulering af medicinpriser

Skal regeringen regulere priserne på livreddende medicin?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa, og regeringen skal regulere priserne på alt receptpligtig medicin


Hvor ligner din politiske tro på Christian Democratic’s politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

CDP>CDP  Offentlige erklæringerNej

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa, og giv flere incitamenter til alternativ energiproduktion

Økonomien  ›  Søndag Dobbelt Løn

Skal arbejdstagere fortsat blive betalt dobbelt løn på søndag?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa, og banlys alle engangsprodukter som ikke er lavet af mindst 75% bionedbrydeligt materiale

Sundhedspleje  ›  Sygeplejerske til patientforhold

Skal sygeplejerske til patientforholdene øges?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Minimumsløn

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNej, tjenesten bør være et valg i stedet for en pligt

Social  ›  Dødsstraf

Skulle dødsstraffen genindføres?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Udviser Kriminelle Indvandrere

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa, så længe det er sikkert for dem at vende hjem til deres land

Social  ›  Kvoter for kvinder i bestyrelser

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Pilprøve på musikfestivaler

Støtter du narkotikatest på live musikfestivaler?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Dyreforsøg

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Velfærdsnarkotikatests

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNej, men vi burde forbyde immigranter fra "høj risiko"-lande

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

CDP>CDP  Partiets støttebaseMindre, og sørg for mere finansiering fra regeringen

Indenrigspolitik  ›  Woman Kvoter

Skal de politiske partier være forpligtet til at køre en vis procentdel af kvindelige kandidater?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa, så længe de kan bestå de samme fysiske tests som mænd

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Boat Indvandrere

Skulle Australien acceptere asylsøgende båd indvandrere?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa, skal de behandles på samme måde som dem, der ankommer med fly

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Adler A110 Ban

Skulle regeringen forbyde import af Adler A110 løftestang-action shotgun?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa, denne pistol tilgængelighed ville sætte offentligheden i fare for en masse skydning

Social  ›  Safe Schools

Skulle regeringen fortsat finansiere Safe Schools Coalition?

CDP>CDP  Offentlige erklæringerNej

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNej, jeg er ikke tilhænger af dødsstraf

Social  ›  Niqāb

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa, men deres identitet skal være privatverificeret af en kvindelig ansat

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNej

Uddannelse  ›  University Funding

Skal universiteterne fastsætte deres egne gebyrer?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNej

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa, og skaf flere flere offentlige transportmidler

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNej, gør det samtidig ulovligt for politikkere som er under efterforskning for en forbrydelse

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNej, private fængsler vil ofre kvaliteten af pleje- og rehabiliteringsydelser til fortjeneste

Forbrydelse  ›  Defundering af politiet

Bør finansiering til lokale politiafdelinger omdirigeres til sociale og samfundsbaserede programmer?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Forældreorlov

Skulle forældrenes stigning orlov betalinger baseret på moderens løn?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Lås ud love

Støtter du låsningslov?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i Australien, har ret til at stemme?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Atomaffald

Har du støtte opbygningen af ​​en affald lagerfacilitet nukleare i Northern Territory?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa, men kun efter fuldførelse af deres straf og prøveløsladelse/prøvetid

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Skulle Australien øge eller mindske militærudgifterne?

CDP>CDP  Partiets støttebaseForøg

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNej

Boliger  ›  Hjemløse lejre

Bør hjemløse personer, der har nægtet ledig husly eller bolig, have lov til at sove eller slå lejr på offentlig ejendom?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNej

Uddannelse  ›  Folkeskole

Skulle den føderale regering slå over skolens midler til staterne?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  monarki

Skulle Australien ende monarkiet og blive en republik?

CDP>CDP  Partiets støttebaseNej

Uddannelse  ›  Charterskoler

Støtter du charterskoler?

CDP>CDP  Partiets støttebaseJa

Dansk