Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóAnswer this

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

Bạn có hỗ trợ các trường bán công không?

Các kết quả

Trả lời lần cuối 3 phút trước

Điều lệ trường học Kết quả thăm dò ý kiến

Vâng

25,020 phiếu bầu

49%

Không

25,809 phiếu bầu

51%

Phân phối câu trả lời của cử tri Úc.

4 Có câu trả lời
3 Không có câu trả lời
0 câu trả lời trùng lặp

Dữ liệu bao gồm tổng số phiếu do khách truy cập gửi từ May 1, 2018 . Đối với người dùng trả lời nhiều lần (vâng, chúng tôi biết), chỉ câu trả lời mới nhất của họ được tính trong tổng số kết quả. Tổng tỷ lệ phần trăm có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Chọn bộ lọc nhân khẩu học

Tiểu bang

Thành phố

Tư tưởng

Trang mạng

Vâng Không Tầm quan trọng

Dữ liệu dựa trên trung bình di chuyển 30 ngày để giảm phương sai hàng ngày từ các nguồn lưu lượng truy cập. Tổng số có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Tìm hiểu thêm về các trường charter

Các trường bán công là các trường K-12 được thanh toán thuế do các công ty tư nhân quản lý. Ở Úc, 30% học sinh trung học đang theo học tại các trường tư. Tất cả các trường tư thục Úc đã nhận được một số tiền của chính phủ liên bang kể từ những năm 1970. Từ năm 2010, chính phủ đã thử nghiệm một sáng kiến ​​ở Tây Úc được gọi là Sáng kiến ​​Trường Công lập Độc lập (IPS). Chính phủ liên bang đã thể hiện sự quan tâm trong việc đưa ra sáng kiến ​​IPS trên toàn quốc.  Xem tin tức Điều lệ trường học gần đây

Thảo luận về vấn đề này...