Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóAnswer this

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

Chính phủ có nên tiếp tục tài trợ cho Liên minh trường học an toàn không?

Các kết quả

Trả lời lần cuối 3 giây trước

Trường học an toàn Kết quả thăm dò ý kiến

Vâng

141,350 phiếu bầu

74%

Không

48,943 phiếu bầu

26%

Phân phối câu trả lời của cử tri Úc.

1 Có câu trả lời
1 Không có câu trả lời
0 câu trả lời trùng lặp

Dữ liệu bao gồm tổng số phiếu do khách truy cập gửi từ May 18, 2016 . Đối với người dùng trả lời nhiều lần (vâng, chúng tôi biết), chỉ câu trả lời mới nhất của họ được tính trong tổng số kết quả. Tổng tỷ lệ phần trăm có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Chọn bộ lọc nhân khẩu học

Tiểu bang

Thành phố

Tư tưởng

Trang mạng

Vâng Không Tầm quan trọng

Dữ liệu dựa trên trung bình di chuyển 30 ngày để giảm phương sai hàng ngày từ các nguồn lưu lượng truy cập. Tổng số có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Tìm hiểu thêm về trường học an toàn

Liên minh trường học an toàn là một nhóm các tổ chức thúc đẩy sự chấp nhận của cùng một giới tính thu hút, intersex và giới tính đa dạng sinh viên. Năm 2016 chính phủ Turnbull đề nghị cắt giảm tài trợ cho chương trình và hạn chế tài trợ cho các trường trung học. Những người phản đối chương trình cho rằng các phần của chương trình giảng dạy của nhóm, bao gồm cả việc dạy 7 tuổi để tưởng tượng rằng chúng thu hút cùng giới tính, là không phù hợp. Những người ủng hộ chương trình, bao gồm cả đảng Xanh, cho rằng giữa 1 và 2% của tất cả các sinh viên xác định là đa dạng giới tính và chương trình giảng dạy giúp ngăn chặn bắt nạt.  Xem tin tức trường học an toàn gần đây

Thảo luận về vấn đề này...