Hãy thử bài kiểm tra chính trị
+

Chính sách của Democratic Labours về electoral vấn đề electoral

Ứng cử viên

Chủ đề

Bầu cử  ›  Tuổi bầu cử tối thiểu

Nếu độ tuổi bỏ phiếu tối thiểu được hạ xuống?

DL>DL  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông

Bầu cử  ›  Chính trị hình sự

Nếu một chính trị gia, người trước đây đã bị kết án phạm tội, có được phép chạy chức vụ không?

DL>DL  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngCó, miễn là nó không phải là một trọng tội, bạo lực, tài chính, hoặc tội phạm tình dục

Bầu cử  ›  Quyền của người nước ngoài để bỏ phiếu

Người nước ngoài, hiện đang cư trú tại Úc, có quyền bỏ phiếu?

DL>DL  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông

Bầu cử  ›  Tài chính vận động

Các công ty, tổ chức đoàn thể và tổ chức phi lợi nhuận có được phép quyên góp cho các đảng chính trị không?

DL>DL  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông


Niềm tin chính trị của bạn tương tự như thế nào với các chính sách của Democratic Labours ? Làm bài kiểm tra chính trị để tìm hiểu.

Ngôn ngữ tiếng Việt]