Prova den politiska frågesport
+

Science’s politik i electoral frågor

Kandidater

ämnen

Val  ›  Stöd till politiska partier

Bör politiska partier få pengar från staten?

SP>SP  Partiets supportbasNej

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

SP>SP  Partiets supportbasNej, och det borde krävas att väljarna klarar ett grundläggande prov där de visar sin förståelse för politik för att få rösta

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

SP>SP  Partiets supportbasJa, så länge det inte var ett grovt, våldsamt, finansiellt eller sexuellt brott

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande är bosatta i Australien, har rätt att rösta?

SP>SP  Partiets supportbasNej, endast rättsliga medborgare borde få rösta

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

SP>SP  Partiets supportbasNej


Hur liknar din politiska tro på Science’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Svenska