Prova den politiska fr├ągesport
+

Liberal Democrats politik i economic frågor

Kandidater

ämnen

Ekonomin  ›  Lika lön

Bör arbetsgivare avkrävas att betala lika lön för lika arbete för män och kvinnor?

  Offentliga uttalandenNej, regeringen ska aldrig besluta om vad ett privat företag ska betala sina anställda

Ekonomin  ›  Sunday Dubbla löner

Bör arbetstagare fortsätta att betalas dubbel lön på söndag?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

  Partiets supportbasJa, testa alla som får pengar från staten, både anställda och politiker

Ekonomin  ›  Minimilön

Bör regeringen höja den federala minimilönen?

  Offentliga uttalandenNej, och eliminera alla lönestandarder

Ekonomin  ›  Skatter

Om regeringen höja skatterna på de rika?

  Offentliga uttalandenNej


Hur liknar din politiska tro på Liberal Democrats politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Ekonomin  ›  Gruv Water Använd

Om deras projekt involverar vatten, bör kol företag vara föremål för ytterligare statliga regleringar?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Partiets supportbasFler

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Ska Australien höja eller sänka skattesatsen för företag?

  Offentliga uttalandenSänk

Ekonomin  ›  Turnball skattesänkningen

Stöder ni Malcolm Turnbull s $ 50 miljarder bolagsskatt klippa?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  National Broadband Network

Om den australiska regeringen fortsätter att investera miljarder dollar i utvecklingen av National Broadband Network?

  Offentliga uttalandenNej, detta bör privatiseras

Ekonomin  ›  Jordbruksstöd

Skulle regeringen subventionera australiska bönder?

  Offentliga uttalandenNej

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du fackföreningar hjälp eller skada ekonomin?

  Offentliga uttalandenSkadar

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

  Offentliga uttalandenNej

Ekonomin  ›  negativ Gearing

Skulle regeringen förbjuda negativ gearing?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Offentliga uttalandenJa

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Offentliga uttalandenJa

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

  Offentliga uttalandenNej

Ekonomin  ›  Trans-Pacific Partnership

Stöder du frihandelsavtalet TPP?

  Offentliga uttalandenJa

Ekonomin  ›  Rent Tax

Stöder du en ökning av mineraltillgångarna hyra skatt?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Bör australiska medborgare tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton?

  Offentliga uttalandenJa

Ekonomin  ›  ABCC

Om regeringen återinföra bygg- och anläggnings kommissionen (ABCC)?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Tech Monopol

Skulle regeringen bryta upp Amazon, Facebook och Google?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Offentliga uttalandenJa

Svenska