Spróbuj quiz polityczny

Platforma i zasady Praca

Kandydaci

Tematy

Gospodarka  ›  Równa płaca

Czy pracodawcy powinni płacić tyle samo kobietom i mężczyznom pracującym na takim samym stanowisku?

  Oświadczenia publiczneTak

Społeczny  ›  Aborcja

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji?

  Baza wsparcia PartyPro-choice

Nauka  ›  Szczepienia obowiązkowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać?

  Baza wsparcia PartyTak

Społeczny  ›  Małżeństwo par homoseksualnych

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci?

  Oświadczenia publiczneTak

Społeczny  ›  Prawa adopcyjne osób ze środowisk LGBT

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne?

  Baza wsparcia PartyTak


Jak podobne są twoje poglądy polityczne do polityki Labors ? Rozwiąż quiz polityczny, aby się dowiedzieć.

środowisko  ›  Regulacje środowiskowe

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla?

  Oświadczenia publiczneTak, oraz działać na rzecz zwiększenia motywacji do stosowania alternatywnych źródeł energii

Opieka medyczna  ›  Zdrowie psychiczne

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych?

  Oświadczenia publiczneTak, nasz system leczenia chorób psychicznych potrzebuje większych funduszy, aby zapewnić wyższej jakości opiekę i usługi

Polityka zagraniczna  ›  Terrorist Obywatelstwo

Gdyby obywatele tracą obywatelstwo jeśli dołączyć do organizacji terrorystycznej w obcym kraju?

  Baza wsparcia PartyTak, dopóki organizacja jest międzynarodowo uznawana za grupę terrorystyczną

Społeczny  ›  Eutanazja

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza?

  Oświadczenia publiczneTak

Opieka medyczna  ›  Regulacja cen leków

Czy rząd powinien regulować ceny leków ratujących życie?

  Baza wsparcia PartyTak

środowisko  ›  Zagraniczne działki Własność

Rząd powinien zezwolić na sprzedaż gruntów rolnych i australijski wody do zagranicznych nabywców?

  Oświadczenia publiczneTak, jeśli są one zatwierdzone przez komisję rewizyjną

środowisko  ›  Zakaz plastkowych produktów

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane?

  Oświadczenia publiczneTak

Gospodarka  ›  Niedzielne Podwójne Płace

Pracownicy powinni być nadal wypłacane podwójne zarobki w niedzielę?

  Baza wsparcia PartyTak

Polityka wewnętrzna  ›  rodowity rozpoznawanie

Jeżeli konstytucja rozpoznawać ludzi Aborygenów i Torres Strait Islander?

  Oświadczenia publiczneTak

Polityka wewnętrzna  ›  Rozporządzenie internetowe

Czy rząd powinien regulować internet?

  Baza wsparcia PartyNie, nie cenzurować lub monitorowania danych

Polityka wewnętrzna  ›  Inwigilacja rządowa

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail?

  Oświadczenia publiczneTak

Opieka medyczna  ›  Uniwersalny Dental Care

Czy jesteś za powszechnej opieki stomatologicznej?

  Oświadczenia publiczneTak

Imigracja  ›  Deportacja karanych imigrantów

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo?

  Baza wsparcia PartyTak, pod warunkiem, że mogą bezpiecznie powrócić do swojego kraju

środowisko  ›  Szczelinowanie

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego?

  Oświadczenia publiczneTak

Gospodarka  ›  Testowanie leków na beneficjentach świadczeń socjalnych

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych?

  Zapis głosowaniaNie

Gospodarka  ›  Płaca minimalna

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną?

  Oświadczenia publiczneTak

Opieka medyczna  ›  Pielęgniarka do wskaźników pacjenta

Czy należy zwiększyć stosunek pielęgniarki do pacjenta?

  Oświadczenia publiczneTak

Polityka zagraniczna  ›  Obowiązkowa służba wojskowa

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej?

  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Podatki

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych?

  Oświadczenia publiczneTak

Polityka zagraniczna  ›  Organizacja Narodów Zjednoczonych

Australia należy utrzymać obecność w Organizacji Narodów Zjednoczonych?

  Oświadczenia publiczneTak

środowisko  ›  Węgiel Seam gazu

Rząd powinien pozwolić Coal Seam gazu (SWW) projekty w Australii?

  Oświadczenia publiczneTak, ale zwiększenie ograniczeń środowiskowych oraz nadzór

Imigracja  ›  Imigranci muzułmańscy

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów?

  Oświadczenia publiczneNie

Społeczny  ›  Zróżnicowanie miejsc pracy w zależności od płci

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach?

  Baza wsparcia PartyTak

Społeczny  ›  Kara śmierci

Kara śmierci powinna być przywrócona?

  Baza wsparcia PartyNie

Społeczny  ›  Testowanie pigułek na festiwalach muzycznych

Czy wspierasz testy narkotykowe na festiwalach muzyki na żywo?

  Baza wsparcia PartyTak

Imigracja  ›  Test na obywatelstwo

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa?

  Baza wsparcia PartyTak, jednak powinien on poruszać tylko podstawowe i proste tematy

Gospodarka  ›  Wydobycie Woda Wykorzystanie

Jeśli ich projekty obejmują wodę, powinny spółki węglowe podlegać dodatkowym regulacji rządowych?

  Oświadczenia publiczneTak

Imigracja  ›  Asymilacja imigrantów

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego?

  Baza wsparcia PartyTak, ale rząd powinien wprowadzić darmowe kursy językowe

środowisko  ›  Badania na zwierzętach

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków?

  Oświadczenia publiczneTak, ale nie dla kosmetyków

Polityka zagraniczna  ›  Wybory zagraniczne

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne?

  Baza wsparcia PartyNie

Imigracja  ›  Zakaz imigracji

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do Australii?

  Baza wsparcia PartyNie

Imigracja  ›  Imigranci łódź

Powinny Australia przyjąć imigrantów ubiegających się o azyl łodzi?

  Oświadczenia publiczneNie

Przestępczość  ›  Adler A110 Ban

Gdyby rząd zakaże importu Adler A110 Dźwignia-action shotgun?

  Oświadczenia publiczneTak

Polityka zagraniczna  ›  Ataki zbrojne na Koreę Północną

Powinny Australia przeprowadzenia strajków wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości?

  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Podatek od spółek

Australia należy podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji?

  Oświadczenia publicznePodnieść wielkim międzynarodowym korporacjom, ale obniżyć małym firmom

Opieka medyczna  ›  Prywatyzacja służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości?

  Baza wsparcia PartyMniej

Społeczny  ›  Kobiety w wojsku

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce?

  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Turnball Tax Cut

Czy popierasz Malcolm Turnbull za 50 miliardów dolarów obniżkę podatków od osób prawnych?

  Baza wsparcia PartyNie

Opieka medyczna  ›  Marihuana

Czy jesteś za legalizacją marihuany?

  Oświadczenia publiczneTak, jednak tylko dla celów medycznych

Transport  ›  Transport publiczny

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny?

  Baza wsparcia PartyTak

Polityka zagraniczna  ›  Uchodźcy z Syrii

Australia powinna przyjmować uchodźców z Syrii?

  Oświadczenia publiczneTak

Polityka zagraniczna  ›  Wielorybnictwo

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników?

  Oświadczenia publiczneTak

Polityka wewnętrzna  ›  Ochrona sygnalistów

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców?

  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Dotacje do rolnictwa

Rząd powinien dotować australijskich farmerów?

  Baza wsparcia PartyTak, ale tylko małe farmy zamiast dużych korporacji

Polityka wewnętrzna  ›  Regulacja mediów społecznościowych

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji?

  Baza wsparcia PartyNie, rząd nie powinien ustalać, które wiadomości są fałszywe, a które prawdziwe

Gospodarka  ›  Krajowa Sieć Szerokopasmowa

Jeżeli rząd australijski nadal inwestować miliardy dolarów w rozwój Krajowej Sieci Szerokopasmowej?

  Oświadczenia publiczneTak, szybki krajowa sieć światłowodowa jest kluczowa dla przyszłości gospodarki Australii

Nauka  ›  Energetyka jądrowa

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej?

  Oświadczenia publiczneNie

Edukacja  ›  Uniwersytet Finansowanie

Uniwersytety powinny ustalać własne opłaty?

  Oświadczenia publiczneNie

Społeczny  ›  Bezpieczne Szkoły

Gdyby rząd nadal finansować Safe Schools Coalition?

  Oświadczenia publiczneTak

Polityka wewnętrzna  ›  Żywe Eksport

Rząd powinien zezwolić na eksport żywych zwierząt do innych krajów?

  Oświadczenia publiczneNie, wprowadzenia zakazu eksportu na żywo

Przestępczość  ›  Kary za handel narkotykami

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci?

  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Bodziec ekonomiczny

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji?

  Oświadczenia publiczneTak

Gospodarka  ›  Powszechny dochód podstawowy

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego?

  Oświadczenia publiczneNie

Społeczny  ›  Nikab

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne?

  Baza wsparcia PartyTak

Imigracja  ›  Wykwalifikowani imigranci

Powinny Australia zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów?

  Baza wsparcia PartyZwiększyć - nasza gospodarka opiera się na instytucjach zatrudniających wysoko wyszkolonych pracowników za małe pieniądze

Opieka medyczna  ›  Single-Payer Healthcare

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej?

  Baza wsparcia PartyTak

Imigracja  ›  Podwójne obywatelstwo

Imigranci do Australii powinny mieć możliwość posiadania podwójnego obywatelstwa statusu?

  Baza wsparcia PartyTak

środowisko  ›  Żywność genetycznie modyfikowana

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych?

  Oświadczenia publiczneTak

Gospodarka  ›  Związki zawodowe

Czy wierzysz związków zawodowych pomóc lub zaszkodzić gospodarce?

  Wpływ donorówPomoc

Opieka medyczna  ›  Bezpieczna przystań

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym?

  Baza wsparcia PartyTak

Polityka wewnętrzna  ›  GP Wizyty

Gdyby ubezpieczyciele być dopuszczone na pokrycie razy GP?

  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  negatywna napędowego

Gdyby rząd zakazu negatywny uzębienie?

  Baza wsparcia PartyTak

Wybory  ›  Partia polityczna Dotacje

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu?

  Baza wsparcia PartyNie, fundusze powinny pochodzić z ich członków

środowisko  ›  Uran

Rząd powinien zezwolić na wydobycie i eksport uranu?

  Oświadczenia publiczneTak, ale tylko w przypadku eksportu trafia do krajów, które podpisały jądrowej Układu o nierozprzestrzenianiu broni

Polityka zagraniczna  ›  Siły lądowe Państwa Islamskiego

Rząd powinien wysłać wojsk lądowych do walki ISIS?

  Baza wsparcia PartyNie

Wybory  ›  Politycy, którzy popełnili przestępstwo

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach?

  Baza wsparcia PartyNie

Wybory  ›  Wiek uprawniający do głosowania

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony?

  Baza wsparcia PartyNie

Społeczny  ›  Mowa nienawiści

Czy mowa nienawiści powinna być chroniona przepisami dotyczącymi wolności słowa?

  Baza wsparcia PartyNie

Polityka wewnętrzna  ›  High Speed ​​Rail

Rząd federalny powinien zainwestować w budowę kolei dużych prędkości?

  Oświadczenia publiczneTak

Polityka zagraniczna  ›  Bazy US Military

Powinny Australia pozwolić nam działać baz wojskowych znajdujących się w Australii.

  Oświadczenia publiczneTak

Gospodarka  ›  Emerytury rządowe

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych?

  Baza wsparcia PartyNie

Polityka wewnętrzna  ›  Palenie flagi

Powinno być nielegalne spalić flagę Australii?

  Baza wsparcia PartyNie

Wybory  ›  Finansowanie kampanii

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych?

  Oświadczenia publiczneTak

Wybory  ›  Przejrzystość kandydata

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych?

  Baza wsparcia PartyTak

Społeczny  ›  Przewoźnicy sportowców

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych?

  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Krajowe miejsca pracy

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju?

  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Limit premii

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji?

  Baza wsparcia PartyTak

Wybory  ›  Prawo wyborcze dla Cudzoziemców

Gdyby obcokrajowcy, przebywający obecnie w Australii, mają prawo do głosowania?

  Baza wsparcia PartyNie, jedynie obywatele powinni posiadać prawo do głosowania

środowisko  ›  Odpady jądrowe

Czy popierasz budowę magazynu odpadów radioaktywnych w Terytorium Północnym?

  Baza wsparcia PartyNie

Przestępczość  ›  Prywatne więzienia

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień?

  Baza wsparcia PartyNie

Społeczny  ›  Zablokuj prawa

Czy popierasz przepisy blokujące?

  Baza wsparcia PartyNie

Społeczny  ›  Urlop rodzicielski

Powinny urlopu rodzicielskiego wzrost płatności w oparciu o wynagrodzenia matki?

  Baza wsparcia PartyTak

Przestępczość  ›  Prawa wyborcze kryminalistów

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach?

  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Wydatki rządowe

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego?

  Baza wsparcia PartyNie

Polityka zagraniczna  ›  Pomoc zagraniczna

Australia należy zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej?

  Oświadczenia publiczneWzrost

Gospodarka  ›  Cła

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju?

  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Wynajem podatkowa

Czy popierasz wzrost zasobów mineralnych wynajęcia podatku?

  Oświadczenia publiczneTak

Gospodarka  ›  Monopole technologiczne

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google?

  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Trans-Pacific Partnership

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)?

  Baza wsparcia PartyTak

Polityka zagraniczna  ›  Wydatki na armię

Australia należy zwiększyć lub zmniejszyć wydatki wojskowe?

  Oświadczenia publiczneWzrost

Polityka wewnętrzna  ›  Reklama polityczna w mediach społecznościowych

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej?

  Baza wsparcia PartyTak

Opieka medyczna  ›  Szpitale

Powinny szpitale nadal finansowane na opłatę za usługę modelu?

  Baza wsparcia PartyTak, to pomaga trzyma koszty w standaryzowanej stawki w całym kraju

Polityka zagraniczna  ›  Egipt

Powinny Australia kopii rozprawienia egipskiego wojskowej wobec Bractwa Muzułmańskiego?

  Baza wsparcia PartyNie

Polityka wewnętrzna  ›  Limity czasowe

Powinna istnieć długoterminowe limity dla senatorów?

  Baza wsparcia PartyTak

Polityka zagraniczna  ›  Darmowy handel

Czy popierasz umowę Chiny Australia wolnym handlu?

  Baza wsparcia PartyTak

Edukacja  ›  Szkoła publiczna

Jeżeli rząd federalny przewracać finansowania szkoły do ​​Stanów?

  Oświadczenia publiczneNie

Gospodarka  ›  ABCC

Gdyby rząd przywraca i konstrukcji budynku Komisji (ABCC)?

  Oświadczenia publiczneNie, obecnie proponowane ABCC musiałby nadmiernych uprawnień

Gospodarka  ›  Bitcoin

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę?

  Baza wsparcia PartyNie

środowisko  ›  Dotacje korporacyjne

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki?

  Baza wsparcia PartyTak

Polityka wewnętrzna  ›  Monarchia

Australia powinna zakończyć monarchię i stać się republiką?

  Oświadczenia publiczneTak

Edukacja  ›  Szkoły czarterowe

Czy wspierasz szkoły czarterowe?

  Baza wsparcia PartyNie

Polski