נסה את החידון הפוליטי
מבחן  |  סקרים  |  מפלגות  | 
תשובה זותזכיר לי להצביע

עוד נושאים פופולריים

ראה כיצד הבוחר הם מצדדים בנושאים פוליטיים פופולריים אחרים...

“עוזרים, בתאוריה אבל לאחרונה נעשו מושחתים ויש להגביל את סמכויותיהם”

בשנת reponse ל: האם לדעתך איגודי עובדים עוזרים או מזיקים לכלכלה?

דון עמדה זו...

עברית