Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
LaborGreen

Labor vs Green on foreign elections

Vấn đề chính sách đối ngoại

Liệu chính phủ có cố gắng ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử nước ngoài? số liệu thống kê bàn luận

Labor cử tri: Không Source

Green cử tri: Không Source

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]