Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Labor

Labor vs Christian Democratic on military spending

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu quân sự không? số liệu thống kê bàn luận

Labor’s answer: Giảm bớt Source

Christian Democratic chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]