Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Labor

Labor vs Conservatives on education issues

Vấn đề giáo dục

Các trường đại học có nên đặt lệ phí riêng của họ không? số liệu thống kê bàn luận

Labor’s answer: Không, và giáo dục đại học nên miễn phí cho mọi công dân Source

Conservatives cử tri: Không Source

Chính phủ liên bang có nên chuyển tài trợ trường học cho các tiểu bang không? số liệu thống kê bàn luận

Labor’s answer: Không Source

Conservatives cử tri: Vâng Source

Bạn có hỗ trợ các trường bán công không? số liệu thống kê bàn luận

Labor cử tri: Không Source

Conservatives cử tri: Vâng Source

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]