Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
United Australia

Nick Xenophon Team vs United Australia on science issues

Vấn đề khoa học

Chính phủ có nên yêu cầu trẻ em được chủng ngừa cho các bệnh có thể phòng ngừa được không? số liệu thống kê bàn luận

Nick Xenophon Team cử tri: Vâng Source

United Australia cử tri: Vâng Source

Bạn có ủng hộ việc sử dụng năng lượng hạt nhân không? số liệu thống kê bàn luận

Nick Xenophon Team’s answer: Không Source

United Australia cử tri: Vâng Source

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]