Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Nick Xenophon Team vs Justice on free trade

Vấn đề chính sách đối ngoại

Bạn có ủng hộ Hiệp định thương mại tự do Trung Quốc-Úc không? số liệu thống kê bàn luận

Nick Xenophon Team cử tri: Vâng Source

Justice cử tri: Vâng Source

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]