Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Nick Xenophon Team vs Arts Party on foreign land ownership

Vấn đề môi trường

Chính phủ có cho phép bán đất nông nghiệp và nước Úc cho người mua nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Nick Xenophon Team chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Arts Party’s answer: Có, nếu chúng được phê duyệt bởi một hội đồng xét duyệt Source

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]