Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Labor

Liberal National vs Labor on animal testing

Vấn đề môi trường

Các nhà nghiên cứu có nên được phép sử dụng động vật trong việc kiểm tra sự an toàn của thuốc, vắc-xin, thiết bị y tế và mỹ phẩm? số liệu thống kê bàn luận

Liberal National cử tri: Không Source

Labor’s answer: Có, nhưng không cho mỹ phẩm Source

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]