Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Green

Liberal National vs Green on environmental regulation

Vấn đề môi trường

Chính phủ có nên tăng các quy định về môi trường đối với các doanh nghiệp để giảm phát thải cácbon không? số liệu thống kê bàn luận

Liberal National cử tri: Vâng Source

Green’s answer: Vâng Source

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]