Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Liberal National vs Socialist Alliance on education issues

Vấn đề giáo dục

Các trường đại học có nên đặt lệ phí riêng của họ không? số liệu thống kê bàn luận

Liberal National cử tri: Không Source

Socialist Alliance cử tri: Không Source

Chính phủ liên bang có nên chuyển tài trợ trường học cho các tiểu bang không? số liệu thống kê bàn luận

Liberal National cử tri: Không Source

Socialist Alliance cử tri: Không Source

Bạn có hỗ trợ các trường bán công không? số liệu thống kê bàn luận

Liberal National cử tri: Không Source

Socialist Alliance’s answer: Không Source

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]