Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Animal Justice vs People’s Party on safe schools

Các vấn đề xã hội

Chính phủ có nên tiếp tục tài trợ cho Liên minh trường học an toàn không? số liệu thống kê bàn luận

Animal Justice cử tri: Vâng Source

People’s Party chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]