Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Hayır, şiddet içermeyen ilaç suçlular için cezaları artırmak”

Cevabı içinde: Eğer Esrar yasallaştırma destekliyor musunuz?

Bu tutumu tartışın...

Türk