ลองตอบคำถามทางการเมือง
+

นโยบายของ Greens เกี่ยวกับปัญหา education

ผู้สมัคร

หัวข้อ

การศึกษา  ›  มหาวิทยาลัยเงินทุน

มหาวิทยาลัยควรกำหนดค่าธรรมเนียมของตัวเอง?

  ข้อความสาธารณะไม่มีการศึกษาและ univerisity ควรจะฟรีสำหรับประชาชนทุกคน

การศึกษา  ›  โรงเรียนเทศบาล

รัฐบาลควรหันไประดมทุนของโรงเรียนรัฐหรือไม่

  ฐานสนับสนุนพรรคไม่มี

การศึกษา  ›  โรงเรียน Charter

คุณสนับสนุนโรงเรียนเช่าเหมาลำหรือไม่?

  ฐานสนับสนุนพรรคไม่เราควรมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงโรงเรียนของรัฐและเพิ่มเงินเดือนของครูแทน


ความเชื่อทางการเมืองของคุณมีความคล้ายคลึงกับนโยบายของ Greens อย่างไร ทำ แบบทดสอบทางการเมือง เพื่อหาคำตอบ

ภาษาไทย