Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 1 godzinę temu

Wyniki ankiety na temat Trans-Pacific Partnership

Tak

2,640 głosy

51%

Nie

2,586 głosy

49%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez australijskich wyborców.

2 Tak, odpowiedzi
3 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Jun 14, 2015 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o Trans-Pacific Partnership

Partnerstwo Trans-Pacific to umowa handlowa, która ułatwi firmom australijskie sprzedawać swoje towary i usługi w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Australii i ośmiu innych krajach Pacific Rim. Przeciwnicy twierdzą, że ustawa ta będzie zachęcać przedsiębiorstwa australijskie przenieść prac serwisowych i produkcji za granicą. Zwolennicy twierdzą, że to by firmy australijskie bardziej skuteczne w sprzedaży swoich towarów i usług krajów Pacyfiku, co prowadzi do silniejszej gospodarki, więcej miejsc pracy i wyższych dochodów dla pracowników australijskich.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące Trans-Pacific Partnership

Omów tą sprawę...