Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Australia należy zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 4 minuty temu

Wyniki ankiety na temat Pomoc zagraniczna

Wzrost

121,283 głosy

36%

Spadek

159,497 głosy

47%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez australijskich wyborców.

2 Zwiększ odpowiedzi
4 Zmniejsz odpowiedzi
1 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od May 11, 2015 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wzrost Spadek Znaczenie

Zobacz więcej aktualności pomocy zagranicznej

Dane oparte na unikalnych zgłoszeń (duplikatów lub wielu zgłoszeń eliminowane są) dla każdego użytkownika za pomocą średniej ruchomej 30-dniowy zmniejszyć dzienne odchylenie od źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o pomocy zagranicznej

W 2014 roku rząd australijski cięcia budżetu pomocy zagranicznej do 4 mld $. Stanowiło to 29% redukcji z ubiegłorocznego budżetu $ 5,6 mld USD. Według skarbu fundusze zostaną przekierowane do obrony i bezpieczeństwa narodowego. Zwolennicy twierdzą, że cięć pomocy fundusze są lepiej wykorzystane dla programów krajowych i działań antyterrorystycznych w imieniu wojska. Przeciwnicy cięć twierdzą, że redukcja prądu jest zbyt drastyczna i Australii powinna odpowiadać większe wydatki pomocy w innych krajach rozwiniętych takich jak Wielka Brytania.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące Pomoc zagraniczna

Omów tą sprawę...

Polski