Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy wierzysz związków zawodowych pomóc lub zaszkodzić gospodarce?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 2 dni temu

Wyniki ankiety na temat Związki handlowe

Szkodzą

8,994 głosy

28%

Pomoc

23,453 głosy

72%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez australijskich wyborców.

2 Ranne odpowiedzi
3 Pomóż odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Oct 1, 2014 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Szkodzą Pomoc Znaczenie

Zobacz więcej pracy Unii wiadomości

Dane oparte na unikalnych zgłoszeń (duplikatów lub wielu zgłoszeń eliminowane są) dla każdego użytkownika za pomocą średniej ruchomej 30-dniowy zmniejszyć dzienne odchylenie od źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o Związków Zawodowych

Od 1996 członków Unii w Australii spadła z 40% wszystkich pracowników do 15%. Związki rokowań w imieniu pracowników na wysokość wynagrodzenia, warunków pracy dla swoich członków. Większe związki mogą także angażować się w działalność lobbingową oraz kampanii wyborczej na poziomie stanowym i federalnym.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące związki zawodowe

Omów tą sprawę...

Polski