Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy rząd powinien regulować internet?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 2 dni temu

Wyniki ankiety na temat Rozporządzenie internetowe

Tak

90,639 głosy

29%

Nie

227,270 głosy

71%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez australijskich wyborców.

4 Tak, odpowiedzi
2 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Aug 12, 2013 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Zobacz więcej nowości rozporządzenia internet

Dane oparte na unikalnych zgłoszeń (duplikatów lub wielu zgłoszeń eliminowane są) dla każdego użytkownika za pomocą średniej ruchomej 30-dniowy zmniejszyć dzienne odchylenie od źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o Internet rozporządzenia

Australijscy Komunikacji i Mediów (ACMA Authority) ma prawo do egzekwowania ograniczeń treści zawartości Internetu zorganizowanej w ramach Australii i utrzymania "czarną listę" zagranicznych stron internetowych, które są następnie dostarczane do użytku w oprogramowania filtrującego. Ograniczenia skupić się głównie na pornografii, przemocy seksualnej i innych nielegalnych działań, opracowany w wyniku procesu skarg konsumentów. W 2009 roku Inicjatywa OpenNet nie znalazła dowodów na filtrowania Internetu w Australii, ale ze względu na ograniczenia prawne ONI nie testuje filtrowania pornografii dziecięcej.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące rozporządzenie Internet

Omów tą sprawę...

Polski