Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy popierasz budowę magazynu odpadów radioaktywnych w Terytorium Północnym?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 2 godziny temu

Wyniki ankiety na temat Odpady jądrowe

Tak

157,286 głosy

42%

Nie

219,629 głosy

58%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez australijskich wyborców.

3 Tak, odpowiedzi
2 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Aug 11, 2013 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Tak Nie Znaczenie

Zobacz więcej aktualności odpadami promieniotwórczymi

Dane oparte na unikalnych zgłoszeń (duplikatów lub wielu zgłoszeń eliminowane są) dla każdego użytkownika za pomocą średniej ruchomej 30-dniowy zmniejszyć dzienne odchylenie od źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej na temat odpadów nuklearnych

Pozbywanie się odpadów jądrowych o niskim poziomie, głównie z leczenia, stała się ważnym zagadnieniem. W 2009 roku rząd australijski otrzymał raport konsultanta, że ​​badany Muckaty Station jako jeden z czterech możliwych miejsc dla obiektu unieszkodliwiania odpadów jądrowych w Terytorium Północnym. właścicieli gruntów w pobliżu stacji Muckaty przeciwieństwie planu w obawie, że odpady po cenach dumpingowych zniszczy ich ziemie i środowiska.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące odpady jądrowe

Omów tą sprawę...