Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych?

Wyniki from Facebook voters

Ostatnio odpowiedział 21 minuty temu

Wyniki sondaży Przejrzystość kandydata dla wyborców z Facebook

Tak

1,027 głosy

66%

Nie

531 głosy

34%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez Facebook wyborców.

3 Tak, odpowiedzi
4 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Sep 2, 2016 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o kandydackiej Przejrzystość

Zeznanie podatkowe jest dokumentem, w którym stwierdza się, ile dochodu osoba lub podmiot zgłaszane do rządu. W Australii dokumenty te są traktowane jako prywatne i nie są udostępniane publicznie. Australijska Komisja Wyborcza nie wymaga osoby kandyduje do ich uwolnienia. W Szwecji, Norwegii i Finlandii obywatelem i ewidencji podatkowych kandydata są uważane informacji publicznej i są publikowane w Internecie.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące Przejrzystość kandydata

Omów tą sprawę...