Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy popierasz Malcolm Turnbull za 50 miliardów dolarów obniżkę podatków od osób prawnych?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 5 godzin temu

Wyniki ankiety na temat Turnball Tax Cut

Tak

3,244 głosy

28%

Nie

8,507 głosy

72%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez australijskich wyborców.

2 Tak, odpowiedzi
3 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Jun 28, 2016 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o Turnball Tax Cut

W czerwcu 2016 roku, Malcolm Turnbull zaproponował 10 lat 50 miliardów dolarów obniżkę podatków od osób prawnych. Jeśli wybrany ponownie, Turnbull zmniejszy stawki podatku od firm, które zarabiają mniej niż $ 10 mln do 1% do 27,5%. W następnym roku obniżka podatków nie stosuje się do firm, które zarabiają mniej niż $ 25 mln. Turnbull planuje zapłacić za cięć poprzez ograniczenie liczby ulg podatkowych emerytalnych.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące cięcia podatkowe

Omów tą sprawę...

Polski