Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Jeżeli konstytucja rozpoznawać ludzi Aborygenów i Torres Strait Islander?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 16 minuty temu

Wyniki ankiety na temat rodowity rozpoznawanie

Tak

22,374 głosy

84%

Nie

4,370 głosy

16%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez australijskich wyborców.

1 Tak, odpowiedzi
1 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od May 18, 2016 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o Aborygenów uznania

Konstytucja australijska aktualnie nie odwoływać Aborygenów i Torres Strait Islander ludzi. Rząd federalny stworzył radę do zbadania przeprowadzenia referendum w tej sprawie w maju 2017 roku, w tym Zwolennicy premiera Turnbull, twierdzą, że rdzenni mieszkańcy Australii powinny zostać uznane w konstytucji, a wszystkie elementy rasowe powinny zostać usunięte. Przeciwnicy twierdzą, że środki państwowe nie powinny być marnowane na przeprowadzenia referendum.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące rodowity

Omów tą sprawę...

Polski