Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Australia należy zwiększyć lub zmniejszyć wydatki wojskowe?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 2 godziny temu

Wyniki ankiety na temat Wydatki na armię

Wzrost

5,586 głosy

37%

Spadek

5,210 głosy

35%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez australijskich wyborców.

2 Zwiększ odpowiedzi
1 Zmniejsz odpowiedzi
1 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Dec 5, 2015 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Wzrost Spadek Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o wydatkach wojskowych

W lutym 2016 roku rząd ogłosił, że wydatki wojskowe wzrosną wydatki wojskowe wzrośnie o $ 29.9b po 2026 r budżetu wojskowego Australii jest 12. co do wielkości na świecie. Wzrost rangi Australia 2016 9th wśród światowych budżetów obronnych jako procent PKB. Zwolennicy większej budżetu twierdzą, że jest to konieczne ze względu na ostatnie sporów między USA a Chinami na Morzu Południowochińskim. Krytycy większego budżetu twierdzą, że wyrusza niepotrzebnego wyścigu zbrojeń i sprowokować Chin do tworzenia większej siły morskie, aby ją zrównoważyć.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące wydatki na wojsko

Omów tą sprawę...

Polski