Spróbuj quiz polityczny

Platforma i zasady Liberalna

Kandydaci

Tematy

Gospodarka  ›  Równa płaca

Czy pracodawcy powinni płacić tyle samo kobietom i mężczyznom pracującym na takim samym stanowisku?

  Baza wsparcia PartyTak

Społeczny  ›  Aborcja

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji?

  Baza wsparcia PartyPro-choice, ale z zakazem po pierwszym trymestrze

Nauka  ›  Szczepienia obowiązkowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać?

  Oświadczenia publiczneTak

Społeczny  ›  Małżeństwo par homoseksualnych

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci?

  Baza wsparcia PartyTak, należy jednak dać kościołom prawo do odmowy przeprowadzenia ceremonii z udziałem partnerów tej samej płci

Społeczny  ›  Prawa adopcyjne osób ze środowisk LGBT

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne?

  Baza wsparcia PartyTak, dopóty, dopóki muszą przejść przez te same testy środowiskowe, co pary heteroseksualne


Jak podobne są twoje poglądy polityczne do polityki Liberals ? Rozwiąż quiz polityczny, aby się dowiedzieć.

środowisko  ›  Regulacje środowiskowe

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla?

  Baza wsparcia PartyTak, oraz działać na rzecz zwiększenia motywacji do stosowania alternatywnych źródeł energii

Opieka medyczna  ›  Zdrowie psychiczne

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych?

  Baza wsparcia PartyTak, ale tylko zwiększyć fundusze indywidualnej opieki zdrowotnej zamiast dawać dotacje firmom farmaceutycznym

Polityka zagraniczna  ›  Terrorist Obywatelstwo

Gdyby obywatele tracą obywatelstwo jeśli dołączyć do organizacji terrorystycznej w obcym kraju?

  Baza wsparcia PartyTak

Społeczny  ›  Eutanazja

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza?

  Baza wsparcia PartyTak, ale tylko jeśli nie ma szans na wyleczenie ich choroby

Opieka medyczna  ›  Regulacja cen leków

Czy rząd powinien regulować ceny leków ratujących życie?

  Baza wsparcia PartyTak

środowisko  ›  Zagraniczne działki Własność

Rząd powinien zezwolić na sprzedaż gruntów rolnych i australijski wody do zagranicznych nabywców?

  Oświadczenia publiczneTak

środowisko  ›  Zakaz plastkowych produktów

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane?

  Baza wsparcia PartyTak, należy zakazać wszystkich jednorazowych produktów, które nie zawierają przynajmniej 75% materiałów ulegających biodegradacji.

Gospodarka  ›  Niedzielne Podwójne Płace

Pracownicy powinni być nadal wypłacane podwójne zarobki w niedzielę?

  Baza wsparcia PartyTak

Polityka wewnętrzna  ›  rodowity rozpoznawanie

Jeżeli konstytucja rozpoznawać ludzi Aborygenów i Torres Strait Islander?

  Baza wsparcia PartyTak

Polityka wewnętrzna  ›  Rozporządzenie internetowe

Czy rząd powinien regulować internet?

  Baza wsparcia PartyNie

Polityka wewnętrzna  ›  Inwigilacja rządowa

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail?

  Baza wsparcia PartyNie

Opieka medyczna  ›  Uniwersalny Dental Care

Czy jesteś za powszechnej opieki stomatologicznej?

  Baza wsparcia PartyTak, ale tylko dla dzieci i starszych obywateli

Imigracja  ›  Deportacja karanych imigrantów

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo?

  Baza wsparcia PartyTak

środowisko  ›  Szczelinowanie

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego?

  Baza wsparcia PartyNie, potrzeba więcej badań, aby ocenić długookresowe skutki szczelinowania.

Gospodarka  ›  Testowanie leków na beneficjentach świadczeń socjalnych

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych?

  Baza wsparcia PartyTak

Opieka medyczna  ›  Pielęgniarka do wskaźników pacjenta

Czy należy zwiększyć stosunek pielęgniarki do pacjenta?

  Baza wsparcia PartyTak

Polityka zagraniczna  ›  Obowiązkowa służba wojskowa

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej?

  Baza wsparcia PartyNie, służba wojskowa powinna być rezultatem wyboru, nie obowiązku

Gospodarka  ›  Podatki

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych?

  Oświadczenia publiczneNie

Polityka zagraniczna  ›  Organizacja Narodów Zjednoczonych

Australia należy utrzymać obecność w Organizacji Narodów Zjednoczonych?

  Baza wsparcia PartyTak

środowisko  ›  Węgiel Seam gazu

Rząd powinien pozwolić Coal Seam gazu (SWW) projekty w Australii?

  Oświadczenia publiczneTak, ale zwiększenie ograniczeń środowiskowych oraz nadzór

Imigracja  ›  Imigranci muzułmańscy

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów?

  Baza wsparcia PartyNie, powinniśmy zabronić przyjazdu imigrantów z krajów wysokiego ryzyka

Społeczny  ›  Zróżnicowanie miejsc pracy w zależności od płci

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach?

  Baza wsparcia PartyNie

Społeczny  ›  Kara śmierci

Kara śmierci powinna być przywrócona?

  Baza wsparcia PartyNie, dożywotnie więzienie to cięższa kara

Społeczny  ›  Testowanie pigułek na festiwalach muzycznych

Czy wspierasz testy narkotykowe na festiwalach muzyki na żywo?

  Baza wsparcia PartyTak

Imigracja  ›  Test na obywatelstwo

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa?

  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Wydobycie Woda Wykorzystanie

Jeśli ich projekty obejmują wodę, powinny spółki węglowe podlegać dodatkowym regulacji rządowych?

  Baza wsparcia PartyTak

Imigracja  ›  Asymilacja imigrantów

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego?

  Baza wsparcia PartyTak

środowisko  ›  Badania na zwierzętach

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków?

  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Zasiłek

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych?

  Baza wsparcia PartyWięcej

Polityka zagraniczna  ›  Wybory zagraniczne

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne?

  Baza wsparcia PartyNie

Imigracja  ›  Zakaz imigracji

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do Australii?

  Baza wsparcia PartyNie, ale powinniśmy przeznaczać więcej pieniędzy na bezpieczeństwo naszych granic

Imigracja  ›  Imigranci łódź

Powinny Australia przyjąć imigrantów ubiegających się o azyl łodzi?

  Oświadczenia publiczneNie

Przestępczość  ›  Adler A110 Ban

Gdyby rząd zakaże importu Adler A110 Dźwignia-action shotgun?

  Baza wsparcia PartyTak, dostępność Ten pistolet jest stawiałaby społeczeństwa na ryzyko masowego strzelania

Polityka zagraniczna  ›  Ataki zbrojne na Koreę Północną

Powinny Australia przeprowadzenia strajków wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości?

  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Podatek od spółek

Australia należy podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji?

  Oświadczenia publiczneObniżyć

Społeczny  ›  Kobiety w wojsku

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce?

  Baza wsparcia PartyTak, ale tylko jeśli zdadzą te same testy fizyczne co mężczyźni

Polityka wewnętrzna  ›  Polityka antynarkotykowa

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków?

  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Turnball Tax Cut

Czy popierasz Malcolm Turnbull za 50 miliardów dolarów obniżkę podatków od osób prawnych?

  Baza wsparcia PartyTak

Polityka wewnętrzna  ›  Kontyngenty woman

Gdyby partie polityczne są wymagane do uruchomienia pewnego odsetka kobiet kandydatów?

  Oświadczenia publiczneNie

Opieka medyczna  ›  Marihuana

Czy jesteś za legalizacją marihuany?

  Baza wsparcia PartyTak, jednak tylko dla celów medycznych

Transport  ›  Transport publiczny

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny?

  Baza wsparcia PartyTak

Polityka zagraniczna  ›  Uchodźcy z Syrii

Australia powinna przyjmować uchodźców z Syrii?

  Baza wsparcia PartyTak, ale jedynie po szczegółowym sprawdzeniu ich tożsamości i stałym monitoringu, który potwierdzi, że nie mają związków z terroryzmem

Polityka zagraniczna  ›  Wielorybnictwo

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników?

  Baza wsparcia PartyTak, i podjąć aktywną postawę, aby zatrzymać połowów wielorybów na całym świecie

Polityka wewnętrzna  ›  Ochrona sygnalistów

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców?

  Baza wsparcia PartyTak, jednak tylko wtedy, kiedy informacja została pozyskana legalnie

Gospodarka  ›  Dotacje do rolnictwa

Rząd powinien dotować australijskich farmerów?

  Baza wsparcia PartyTak

Polityka wewnętrzna  ›  Regulacja mediów społecznościowych

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji?

  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Krajowa Sieć Szerokopasmowa

Jeżeli rząd australijski nadal inwestować miliardy dolarów w rozwój Krajowej Sieci Szerokopasmowej?

  Oświadczenia publiczneNie

Nauka  ›  Energetyka jądrowa

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej?

  Oświadczenia publiczneTak, tymczasowo, podczas gdy będziemy zwiększać inwestycje w czystsze, odnawialne alternatywy

Edukacja  ›  Uniwersytet Finansowanie

Uniwersytety powinny ustalać własne opłaty?

  Zapis głosowaniaTak

Społeczny  ›  Bezpieczne Szkoły

Gdyby rząd nadal finansować Safe Schools Coalition?

  Baza wsparcia PartyTak

Polityka wewnętrzna  ›  Żywe Eksport

Rząd powinien zezwolić na eksport żywych zwierząt do innych krajów?

  Oświadczenia publiczneTak

Przestępczość  ›  Kary za handel narkotykami

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci?

  Baza wsparcia PartyNie, za to powinni dostać dożywocie bez prawa do zwolnienia warunkowego.

Gospodarka  ›  Bodziec ekonomiczny

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji?

  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Powszechny dochód podstawowy

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego?

  Baza wsparcia PartyNie

Imigracja  ›  Wykwalifikowani imigranci

Powinny Australia zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów?

  Baza wsparcia PartyWzrost

Opieka medyczna  ›  Single-Payer Healthcare

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej?

  Baza wsparcia PartyTak, ale pozwól ludziom korzystać z prywatnego ubezpieczenia

Imigracja  ›  Podwójne obywatelstwo

Imigranci do Australii powinny mieć możliwość posiadania podwójnego obywatelstwa statusu?

  Baza wsparcia PartyTak

środowisko  ›  Żywność genetycznie modyfikowana

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych?

  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Związki zawodowe

Czy wierzysz związków zawodowych pomóc lub zaszkodzić gospodarce?

  Baza wsparcia PartySzkodzą

Opieka medyczna  ›  Bezpieczna przystań

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym?

  Baza wsparcia PartyNie

Polityka wewnętrzna  ›  GP Wizyty

Gdyby ubezpieczyciele być dopuszczone na pokrycie razy GP?

  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  negatywna napędowego

Gdyby rząd zakazu negatywny uzębienie?

  Oświadczenia publiczneNie

Wybory  ›  Partia polityczna Dotacje

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu?

  Baza wsparcia PartyNie

środowisko  ›  Uran

Rząd powinien zezwolić na wydobycie i eksport uranu?

  Oświadczenia publiczneTak

Wybory  ›  Wiek uprawniający do głosowania

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony?

  Baza wsparcia PartyNie

Wybory  ›  Politycy, którzy popełnili przestępstwo

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach?

  Baza wsparcia PartyNie

Polityka wewnętrzna  ›  High Speed ​​Rail

Rząd federalny powinien zainwestować w budowę kolei dużych prędkości?

  Oświadczenia publiczneTak

Polityka zagraniczna  ›  Bazy US Military

Powinny Australia pozwolić nam działać baz wojskowych znajdujących się w Australii.

  Oświadczenia publiczneTak, ale tylko wtedy, gdy jest to wspólna baza Australia / USA

Gospodarka  ›  Emerytury rządowe

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych?

  Baza wsparcia PartyNie

Polityka wewnętrzna  ›  Palenie flagi

Powinno być nielegalne spalić flagę Australii?

  Baza wsparcia PartyTak

Wybory  ›  Finansowanie kampanii

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych?

  Baza wsparcia PartyNie, a kampanie polityczne powinny być finansowane ze środków publicznych

Społeczny  ›  Przewoźnicy sportowców

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych?

  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Krajowe miejsca pracy

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju?

  Baza wsparcia PartyTak

Wybory  ›  Prawo wyborcze dla Cudzoziemców

Gdyby obcokrajowcy, przebywający obecnie w Australii, mają prawo do głosowania?

  Baza wsparcia PartyNie

środowisko  ›  Odpady jądrowe

Czy popierasz budowę magazynu odpadów radioaktywnych w Terytorium Północnym?

  Oświadczenia publiczneTak

Przestępczość  ›  Prywatne więzienia

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień?

  Baza wsparcia PartyNie, prywatne więzienia poświęcą jakość usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla zysku

Przestępczość  ›  Przeludnienie więzień

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień?

  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Wydatki rządowe

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego?

  Baza wsparcia PartyTak

Polityka zagraniczna  ›  Pomoc zagraniczna

Australia należy zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej?

  Baza wsparcia PartySpadek

Gospodarka  ›  Cła

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju?

  Oświadczenia publiczneNie

Gospodarka  ›  Wynajem podatkowa

Czy popierasz wzrost zasobów mineralnych wynajęcia podatku?

  Oświadczenia publiczneNie

Gospodarka  ›  Bankowość typu offshore

Obywatele powinni mieć prawo australijskie zapisać lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu?

  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Monopole technologiczne

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google?

  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Trans-Pacific Partnership

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)?

  Oświadczenia publiczneTak

Polityka zagraniczna  ›  Wydatki na armię

Australia należy zwiększyć lub zmniejszyć wydatki wojskowe?

  Baza wsparcia PartyWzrost

Polityka wewnętrzna  ›  bańki mieszkaniowej

W przypadku, gdy Bank Rezerw Australii (RBA) podniesie stopy procentowe, aby uniknąć bańki mieszkaniowej?

  Baza wsparcia PartyNie

Polityka wewnętrzna  ›  Reklama polityczna w mediach społecznościowych

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej?

  Baza wsparcia PartyNie

Opieka medyczna  ›  Światowa Organizacja Zdrowia

Czy rząd powinien finansować Światową Organizację Zdrowia?

  Baza wsparcia PartyTak

Opieka medyczna  ›  Szpitale

Powinny szpitale nadal finansowane na opłatę za usługę modelu?

  Oświadczenia publiczneTak

Polityka wewnętrzna  ›  Limity czasowe

Powinna istnieć długoterminowe limity dla senatorów?

  Baza wsparcia PartyTak

Polityka zagraniczna  ›  Darmowy handel

Czy popierasz umowę Chiny Australia wolnym handlu?

  Oświadczenia publiczneTak

Edukacja  ›  Szkoła publiczna

Jeżeli rząd federalny przewracać finansowania szkoły do ​​Stanów?

  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  ABCC

Gdyby rząd przywraca i konstrukcji budynku Komisji (ABCC)?

  Oświadczenia publiczneTak

Gospodarka  ›  Bitcoin

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę?

  Baza wsparcia PartyNie

środowisko  ›  Dotacje korporacyjne

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki?

  Baza wsparcia PartyTak

Polityka wewnętrzna  ›  Monarchia

Australia powinna zakończyć monarchię i stać się republiką?

  Baza wsparcia PartyNie

Edukacja  ›  Szkoły czarterowe

Czy wspierasz szkoły czarterowe?

  Baza wsparcia PartyTak

Polski