Spróbuj quiz polityczny

Platforma i zasady Liberalno-Demokratyczna

Kandydaci

Tematy

Gospodarka  ›  Równa płaca

Czy pracodawcy powinni płacić tyle samo kobietom i mężczyznom pracującym na takim samym stanowisku?

  Oświadczenia publiczneNie, rząd nie powinien decydować, w jaki sposób prywatne przedsiębiorstwa płacą pracownikom

Społeczny  ›  Aborcja

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji?

  Baza wsparcia PartyPro-choice, ale z zakazem po pierwszym trymestrze

Nauka  ›  Szczepienia obowiązkowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać?

  Baza wsparcia PartyTak, jednak tylko dla śmiertelnych chorób zakaźnych

Społeczny  ›  Małżeństwo par homoseksualnych

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci?

  Oświadczenia publiczneWyłączyć udział rządu w kwestii małżeństwa i uczynić to decyzją o charakterze religijnym

Społeczny  ›  Prawa adopcyjne osób ze środowisk LGBT

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne?

  Baza wsparcia PartyTak, dopóty, dopóki muszą przejść przez te same testy środowiskowe, co pary heteroseksualne


Jak podobne są twoje poglądy polityczne do polityki Liberal Democrats ? Rozwiąż quiz polityczny, aby się dowiedzieć.

środowisko  ›  Regulacje środowiskowe

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla?

  Oświadczenia publiczneNie, wierzę, że globalne ocieplenie to naturalne zjawisko

Opieka medyczna  ›  Zdrowie psychiczne

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych?

  Oświadczenia publiczneTak, nasz system leczenia chorób psychicznych potrzebuje większych funduszy, aby zapewnić wyższej jakości opiekę i usługi

Społeczny  ›  Eutanazja

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza?

  Oświadczenia publiczneTak

Opieka medyczna  ›  Regulacja cen leków

Czy rząd powinien regulować ceny leków ratujących życie?

  Baza wsparcia PartyTak, rząd powinien regulować ceny wszystkich leków na receptę

środowisko  ›  Zagraniczne działki Własność

Rząd powinien zezwolić na sprzedaż gruntów rolnych i australijski wody do zagranicznych nabywców?

  Oświadczenia publiczneTak

Gospodarka  ›  Niedzielne Podwójne Płace

Pracownicy powinni być nadal wypłacane podwójne zarobki w niedzielę?

  Baza wsparcia PartyTak

Polityka wewnętrzna  ›  rodowity rozpoznawanie

Jeżeli konstytucja rozpoznawać ludzi Aborygenów i Torres Strait Islander?

  Baza wsparcia PartyNie

Polityka wewnętrzna  ›  Rozporządzenie internetowe

Czy rząd powinien regulować internet?

  Oświadczenia publiczneNie

Polityka wewnętrzna  ›  Inwigilacja rządowa

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail?

  Oświadczenia publiczneNie

Opieka medyczna  ›  Uniwersalny Dental Care

Czy jesteś za powszechnej opieki stomatologicznej?

  Oświadczenia publiczneNie

Imigracja  ›  Deportacja karanych imigrantów

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo?

  Baza wsparcia PartyTak

środowisko  ›  Szczelinowanie

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego?

  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Testowanie leków na beneficjentach świadczeń socjalnych

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych?

  Baza wsparcia PartyTak, należy poddawać testom każdego, kto otrzymuje pieniądze od rządu, włączając w to pracowników i polityków

Gospodarka  ›  Płaca minimalna

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną?

  Oświadczenia publiczneNie, należy także wyeliminować wszystkie standardy płacowe

Opieka medyczna  ›  Pielęgniarka do wskaźników pacjenta

Czy należy zwiększyć stosunek pielęgniarki do pacjenta?

  Baza wsparcia PartyTak

Polityka zagraniczna  ›  Obowiązkowa służba wojskowa

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej?

  Baza wsparcia PartyNie, służba wojskowa powinna być rezultatem wyboru, nie obowiązku

Gospodarka  ›  Podatki

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych?

  Oświadczenia publiczneNie

Polityka zagraniczna  ›  Organizacja Narodów Zjednoczonych

Australia należy utrzymać obecność w Organizacji Narodów Zjednoczonych?

  Baza wsparcia PartyTak

środowisko  ›  Węgiel Seam gazu

Rząd powinien pozwolić Coal Seam gazu (SWW) projekty w Australii?

  Oświadczenia publiczneTak

Imigracja  ›  Imigranci muzułmańscy

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów?

  Baza wsparcia PartyNie, powinniśmy zabronić przyjazdu imigrantów z krajów wysokiego ryzyka

Społeczny  ›  Zróżnicowanie miejsc pracy w zależności od płci

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach?

  Baza wsparcia PartyNie

Społeczny  ›  Kara śmierci

Kara śmierci powinna być przywrócona?

  Baza wsparcia PartyNie

Społeczny  ›  Testowanie pigułek na festiwalach muzycznych

Czy wspierasz testy narkotykowe na festiwalach muzyki na żywo?

  Baza wsparcia PartyTak

Imigracja  ›  Test na obywatelstwo

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa?

  Baza wsparcia PartyTak

Imigracja  ›  Asymilacja imigrantów

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego?

  Baza wsparcia PartyTak

środowisko  ›  Badania na zwierzętach

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków?

  Baza wsparcia PartyTak

Imigracja  ›  Zakaz imigracji

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do Australii?

  Baza wsparcia PartyNie

Imigracja  ›  Imigranci łódź

Powinny Australia przyjąć imigrantów ubiegających się o azyl łodzi?

  Baza wsparcia PartyNie

Przestępczość  ›  Adler A110 Ban

Gdyby rząd zakaże importu Adler A110 Dźwignia-action shotgun?

  Oświadczenia publiczneNie

Gospodarka  ›  Podatek od spółek

Australia należy podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji?

  Oświadczenia publiczneObniżyć

Opieka medyczna  ›  Prywatyzacja służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości?

  Oświadczenia publiczneWięcej

Społeczny  ›  Kobiety w wojsku

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce?

  Baza wsparcia PartyTak, ale tylko jeśli zdadzą te same testy fizyczne co mężczyźni

Polityka wewnętrzna  ›  Polityka antynarkotykowa

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków?

  Oświadczenia publiczneTak

Gospodarka  ›  Turnball Tax Cut

Czy popierasz Malcolm Turnbull za 50 miliardów dolarów obniżkę podatków od osób prawnych?

  Baza wsparcia PartyTak

Polityka wewnętrzna  ›  Kontyngenty woman

Gdyby partie polityczne są wymagane do uruchomienia pewnego odsetka kobiet kandydatów?

  Baza wsparcia PartyNie

Opieka medyczna  ›  Marihuana

Czy jesteś za legalizacją marihuany?

  Oświadczenia publiczneTak

Transport  ›  Transport publiczny

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny?

  Baza wsparcia PartyTak, oraz zapewnić swobodniejszy transport publiczny

Polityka zagraniczna  ›  Wielorybnictwo

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników?

  Oświadczenia publiczneNie

Gospodarka  ›  Dotacje do rolnictwa

Rząd powinien dotować australijskich farmerów?

  Oświadczenia publiczneNie

Gospodarka  ›  Krajowa Sieć Szerokopasmowa

Jeżeli rząd australijski nadal inwestować miliardy dolarów w rozwój Krajowej Sieci Szerokopasmowej?

  Oświadczenia publiczneNie, to powinny być sprywatyzowane

Nauka  ›  Energetyka jądrowa

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej?

  Oświadczenia publiczneTak

Polityka wewnętrzna  ›  Żywe Eksport

Rząd powinien zezwolić na eksport żywych zwierząt do innych krajów?

  Oświadczenia publiczneTak

Przestępczość  ›  Kary za handel narkotykami

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci?

  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Bodziec ekonomiczny

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji?

  Oświadczenia publiczneNie

Społeczny  ›  Nikab

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne?

  Baza wsparcia PartyTak

Imigracja  ›  Wykwalifikowani imigranci

Powinny Australia zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów?

  Oświadczenia publiczneWzrost

Opieka medyczna  ›  Single-Payer Healthcare

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej?

  Baza wsparcia PartyNie

Imigracja  ›  Podwójne obywatelstwo

Imigranci do Australii powinny mieć możliwość posiadania podwójnego obywatelstwa statusu?

  Baza wsparcia PartyTak

środowisko  ›  Żywność genetycznie modyfikowana

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych?

  Oświadczenia publiczneTak

Gospodarka  ›  Związki zawodowe

Czy wierzysz związków zawodowych pomóc lub zaszkodzić gospodarce?

  Oświadczenia publiczneSzkodzą

Opieka medyczna  ›  Bezpieczna przystań

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym?

  Baza wsparcia PartyTak, narkomania powinna być traktowana jako problem zdrowia, a nie przestępczości.

Wybory  ›  Partia polityczna Dotacje

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu?

  Baza wsparcia PartyNie

środowisko  ›  Uran

Rząd powinien zezwolić na wydobycie i eksport uranu?

  Oświadczenia publiczneTak

Polityka zagraniczna  ›  Siły lądowe Państwa Islamskiego

Rząd powinien wysłać wojsk lądowych do walki ISIS?

  Baza wsparcia PartyNie

Wybory  ›  Wiek uprawniający do głosowania

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony?

  Baza wsparcia PartyNie, powinien zostać podniesiony.

Polityka wewnętrzna  ›  High Speed ​​Rail

Rząd federalny powinien zainwestować w budowę kolei dużych prędkości?

  Oświadczenia publiczneNie

Polityka zagraniczna  ›  Bazy US Military

Powinny Australia pozwolić nam działać baz wojskowych znajdujących się w Australii.

  Oświadczenia publiczneTak

Gospodarka  ›  Emerytury rządowe

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych?

  Oświadczenia publiczneTak

Wybory  ›  Finansowanie kampanii

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych?

  Oświadczenia publiczneTak

Wybory  ›  Przejrzystość kandydata

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych?

  Baza wsparcia PartyNie

Społeczny  ›  Przewoźnicy sportowców

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych?

  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Limit premii

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji?

  Baza wsparcia PartyNie

Wybory  ›  Prawo wyborcze dla Cudzoziemców

Gdyby obcokrajowcy, przebywający obecnie w Australii, mają prawo do głosowania?

  Baza wsparcia PartyNie

środowisko  ›  Odpady jądrowe

Czy popierasz budowę magazynu odpadów radioaktywnych w Terytorium Północnym?

  Oświadczenia publiczneTak

Przestępczość  ›  Prywatne więzienia

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień?

  Baza wsparcia PartyNie, prywatne więzienia poświęcą jakość usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla zysku

Społeczny  ›  Urlop rodzicielski

Powinny urlopu rodzicielskiego wzrost płatności w oparciu o wynagrodzenia matki?

  Oświadczenia publiczneNie, nie powinno być płatne urlopy rodzicielskie

Społeczny  ›  Zablokuj prawa

Czy popierasz przepisy blokujące?

  Baza wsparcia PartyNie

Przestępczość  ›  Prawa wyborcze kryminalistów

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach?

  Oświadczenia publiczneNie

Przestępczość  ›  Przeludnienie więzień

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień?

  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Wydatki rządowe

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego?

  Oświadczenia publiczneTak

Polityka zagraniczna  ›  Pomoc zagraniczna

Australia należy zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej?

  Oświadczenia publiczneSpadek

Gospodarka  ›  Cła

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju?

  Oświadczenia publiczneNie

Gospodarka  ›  Wynajem podatkowa

Czy popierasz wzrost zasobów mineralnych wynajęcia podatku?

  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Bankowość typu offshore

Obywatele powinni mieć prawo australijskie zapisać lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu?

  Oświadczenia publiczneTak

Gospodarka  ›  Trans-Pacific Partnership

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)?

  Oświadczenia publiczneTak

Polityka wewnętrzna  ›  bańki mieszkaniowej

W przypadku, gdy Bank Rezerw Australii (RBA) podniesie stopy procentowe, aby uniknąć bańki mieszkaniowej?

  Oświadczenia publiczneNie

Opieka medyczna  ›  Szpitale

Powinny szpitale nadal finansowane na opłatę za usługę modelu?

  Oświadczenia publiczneTak

Polityka zagraniczna  ›  Egipt

Powinny Australia kopii rozprawienia egipskiego wojskowej wobec Bractwa Muzułmańskiego?

  Oświadczenia publiczneNie

Polityka wewnętrzna  ›  Limity czasowe

Powinna istnieć długoterminowe limity dla senatorów?

  Baza wsparcia PartyTak

Polityka zagraniczna  ›  Darmowy handel

Czy popierasz umowę Chiny Australia wolnym handlu?

  Oświadczenia publiczneTak

Edukacja  ›  Szkoła publiczna

Jeżeli rząd federalny przewracać finansowania szkoły do ​​Stanów?

  Oświadczenia publiczneTak

Gospodarka  ›  ABCC

Gdyby rząd przywraca i konstrukcji budynku Komisji (ABCC)?

  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Bitcoin

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę?

  Oświadczenia publiczneTak

Polityka wewnętrzna  ›  Monarchia

Australia powinna zakończyć monarchię i stać się republiką?

  Baza wsparcia PartyNie

Edukacja  ›  Szkoły czarterowe

Czy wspierasz szkoły czarterowe?

  Baza wsparcia PartyTak

Polski