Prøv den politiske quiz

Science’s politikk i electoral spørsmål

Kandidater

emner

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

SP>SP  Partiets støttebaseNei, og velgerne bør være pålagt å bestå en grunnleggende prøve som demonstrerer politikkforståelsen deres for å kunne stemme

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

SP>SP  Partiets støttebaseJa, så lenge det ikke var grov, voldelig, økonomisk eller seksuell kriminalitet

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, for tiden bosatt i Australia, har rett til å stemme?

SP>SP  Partiets støttebaseNei, kun juridiske statsborgere bør ha stemmerett

Valg  ›  Kampanjemidler

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

SP>SP  Partiets støttebaseNei


Hvor lik er din politiske tro på Science’s politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

Norsk