Prøv den politiske quiz

Pirate Party’s politikk i electoral spørsmål

Kandidater

emner

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

PP>PP  Partiets støttebaseNei, og velgerne bør være pålagt å bestå en grunnleggende prøve som demonstrerer politikkforståelsen deres for å kunne stemme

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

PP>PP  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, for tiden bosatt i Australia, har rett til å stemme?

PP>PP  Partiets støttebaseNei, kun juridiske statsborgere bør ha stemmerett


Hvor lik er din politiske tro på Pirate Party’s politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

Norsk